alokasko-logo
alokasko-logo

Zorunlu Trafik Sigortası Teminatları Nelerdir? 2022

Trafik sigortası kanunen yaptırılması gereken zorunlu bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortası düşünülenin aksine zorunlu olmasından daha çok 3. Şahıslara verilen hasarları karşılamakta olduğu için ihtiyaç olan bir sigorta ürünüdür. Birçok araç sahibi zorunlu trafik sigortası teminatları hakkında detaylı bilgiye sahip değildir.

Alokasko.com ekibi olarak zorunlu trafik sigortası teminatlarını siz değerli müşterilerimiz için bu yazımızda derledik. Yazımızı okuyarak zorunlu trafik sigortası teminatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Trafik sigortası kanunen yaptırılması gereken zorunlu sigorta ürünüdür. Trafik sigortası düşünülenin aksine zorunlu olmasından daha çok 3. Şahıslara verilen hasarları karşılamakta olduğu için ihtiyaç olan bir sigorta ürünüdür.

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Trafik sigortası, motorlu aracın karayolunda işletilmesi sırasında 3. Kişilere veya karşı tarafa vermiş olduğu zararları poliçede yazan limitlere kadar karşılamaktadır.

Trafik sigortası kapsamı; devlet tarafından sağlanan teminatlara göre belirlenmektedir. Yalnız trafik sigortası yanında sunulan ek teminatlar ile trafik sigortasının kapsamını genişletmek mümkündür.

Trafik sigortası ana teminatları tüm sigorta şirketlerinde aynı iken ek teminatları sigorta şirketleri arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle trafik sigortası kapsamını genişletirken ek teminatların neler olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası Teminatları Nelerdir?

trafik sigortası teminatları
Zorunlu Trafik Sigortası Teminatları

Trafik sigortası teminatları devlet tarafından belirlenmektedir. Fakat sigorta şirketleri sunmuş oldukları ek hizmetler ile bu teminat kapsamını genişletebilirler. Standart trafik sigortasında 3 adet teminat bulunmaktadır.

Standart trafik sigortası teminatları;

 • Maddi Giderler Teminatı,
 • Sağlık Giderleri Teminatı,
 • Sakatlanma ve Ölüm Teminatından oluşmaktadır.

Maddi Giderler Teminatı Nedir?

Maddi giderler teminatı sigortalı aracın karşı araca ve 3. Şahıslara vermiş olduğu maddi kayıpları karşılamaktadır. Maddi giderler teminatı örneğin karşı araçta oluşan tampon kırılması gibi hasarları kapsamaktadır.

Sağlık Giderleri Teminatı Nedir?

Sağlık giderleri teminatı karşı araçta bulunan kişilerin ve 3. Şahısların kaza sonucunda alması gereken tedavi ücretlerini poliçede yazan limitlere kadar karşılamaktadır.

Sakatlanma ve Ölüm Teminatı Nedir?

Sakatlanma ve ölüm teminatı kazaya karışan karşı taraf sürücüsü, yolcusunun veya 3. Şahısların sakatlanması veya vefat etmesi durumunda oluşacak destek yoksun kalma giderleri güvence altına almaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası Türleri (Çeşitleri) Nedir?

trafik sigortası teminatları
Trafik Sigortası Türleri

Trafik sigortası, bilindiği üzere tek bir çeşit değildir. Sağlamış olduğu kapsama göre değişmektedir.

Şirketler arasında sunulan paket ismi değişse daha tamamlayıcı ve kapsamlı paket olmak üzere 2 adet farklı paket bulunmaktadır.

 • Standart pakette sadece devlet tarafından sunulan teminatlar yer alırken, tamamlayıcı veya kapsamlı trafik sigortası paketlerinde ise bu teminatlara ek olarak çekici ve mini onarım hizmeti gibi hizmetlerde sunulmaktadır.

Tamamlayıcı veya kapsamlı trafik sigortası paketleri ile alınabilecek teminatlar;

 • Çarpma, çarpılma,
 • Yangın, hırsızlık,
 • Ferdi kaza,
 • Hukuki koruma,
 • Terör,
 • Deprem,
 • Dolu,
 • Sel,
 • Su baskını
 • Fırtına,
 • İMM teminatı,
 • Yol yardım,
 • İkame araç,
 • Mini onarım,
 • Ücretsiz kara ambulansı hizmetlerini kapsamaktadır.

Yukarıda yazan teminatlar sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu pakete göre değişmektedir. Örneğin; A sigorta şirketi tüm teminatları bir pakette sunarken, B sigorta şirketi teminatları farklı paketlere göre ayrım yapabilmektedir.

Sigorta danışmanınıza  isteklerinizi ileterek ihtiyacınız olan trafik sigortası ek paketlerini satın alabilirsiniz.

Trafik Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Hasarlar Nelerdir?

Aşağıdaki haller genel şartlar gereğince zorunlu trafik sigortası kapsamı dışındadır:

 • İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
 • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 • Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,
 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 • Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
 • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,
 • Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 • İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,
 • 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar (Bu maddeler kapsamına dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortasına tâbidir.),
 • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları.

Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2021 Ne Kadardır?

trafik sigortası teminatları
2021 Zorunlu trafik sigortası teminatları

Trafik sigortası teminat limitleri alınmış olan trafik sigortası paketine göre değişmektedir. Fakat standart trafik sigortası teminat limitleri sabittir.

Standart trafik sigortası teminat limitlerini aşağıdaki tablo da görebilirsiniz.

Araç Başına Maddi Giderler43.000
Kaza Başına Maddi Giderler86.000
Kişi Başına Sağlık Giderleri430.000
Kaza Başına Sağlık Giderleri2.150.000
Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm430.000
Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm2.150.000

Trafik sigortası teminat limitleri hakkında detaylı bilgi için Trafik Sigortası Teminat Limitleri 2022 Yılında Ne Kadar? Yazımızı okuyabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası Hasarın Ne Kadarını Karşılar?

Trafik sigortası, sigortalı aracın trafikte sadece karşı tarafa ve 3. Şahıslara vermiş olduğu hasarları karşılamaktadır. Trafik sigortası hasar karşılama limitleri yıllık olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir.

Trafik sigortası meydana gelen hasarı kusur oranına göre karşılamaktadır. Oluşan kazada sigortalı eğer %100 kusurlu ise hasarın %100’ini ödemekle yükümlüdür. Trafik sigortasının ödeme limiti poliçede yazan teminat limitini aşmamaktadır.

Teminatlara Göre Trafik Sigortası Fiyatları Ne Kadardır?

Trafik sigortası fiyatları;

 • Araç sınıfına,
 • Araç plaka koduna,
 • Ruhsat sahibi geçmiş kullanımına,
 • Sigortalının istemiş olduğu ek teminatlara
 • Sigorta şirketlerinin hizmet politikalarına göre değişmektedir.

Bu nedenle net bir trafik sigortası fiyatı bulunmamaktadır.

Aracınız için en uygun trafik sigortası fiyatını alokasko güvencesi ile alabilirsiniz. Trafik sigortası yenileme işlemleriniz veya yeni aracınız için sigorta fiyatlarını hemen web sayfamız üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Alokasko.com Online Trafik Sigortası Teklif Alma Adımları:

Yaptırılması kanunen zorunlu olan trafik sigortası fiyatlarını internet üzerinden kolaylıkla alabilir, karşılaştırabilir ve poliçenizi dakikalar içinde satın alabilirsiniz.

Yaklaşık 25 sigorta şirketinin fiyatlarını ister online ister sigorta danışmanlarımızla değerlendirebilirsiniz. Online teklif alarak farklı fiyat avantajlarından da yararlanma şansına sahip olabilirsiniz.

İnternetten online trafik sigortası hesaplaması için teklif formunu doldurmanız yeterlidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img