alokasko-logo
alokasko-logo

Yabancı Sağlık Sigortası Yapan Şirketler Hangileri?

Yabancı sağlık sigortası, ülkemizde ikamet etmek, öğrenim görmek veya çalışmak için gelen bireylerin zorunlu olarak yaptırması gerekmektedir. Bununla beraber yabancı uyruklu kişilerin oturma izni alabilmeleri için gerekli olan sigorta ürünüdür.

Ülkemizde bulunan pek çok sigorta şirketi yabancı sağlık sigortası üretimi yapmaktadır. Alokasko.com olarak çalışmakta olduğumuz yabancı sağlık sigortası tanzimi yapmakta olan şirketleri bu yazımızda sizin için hazırladık.

Yabancı sağlık sigortası detaylı bilgi için Yabancı (Uyruklu) Sağlık Sigortası Nedir? Başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yabancı Sağlık Sigortası

Ak Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Ak sigorta kanunen yaptırılması zorunlu olan yabancı sağlık sigortasını sağlık sigortasını 0-65 yaş aralığında bulunan bireylere uygun primler ile sunmaktadır.

Ak Sigorta yabancı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı, ameliyat, yoğun bakım, fizik tedavi küçük cerrahi müdahaleler, acil tıbbi yardım gibi hizmetlerinden ortaya çıkan masrafları, teminat altına almaktadır.

Ak Sigorta yabancı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatı, doktor muayenesi, tahlil, röntgen, modern teşhis ve fizik tedavi gibi ayakta tedavi masraflarını poliçe limitlerine kadar kapsamaktadır.

Ak Sigorta yabancı sağlık sigortası ayakta ve yatarak tedavi teminatlarına dahil olan hastalıkların ilaç masraflarını sigorta kapsamında karşılar.

Allianz Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Allianz Sigorta vitamin 2e yabancı sağlık sigortası ile yabancı uyruklu kişilerin sağlıklarını güvence altına almaktadır.

Allianz Sigorta vitamin 2e yabancı sağlık sigortası teminatlarını aşağıda görebilirsiniz.

 • Ayakta Tedaviler,
 • Kemoterapi-Radyoterapi- Diyaliz,
 • Küçük Cerrahiler,
 • Suni Uzuv,
 • Yatarak Tedaviler.

Allianz sigorta 0-64 yaş aralığında bulunan kişilere yabancı sağlık sigortası teminatı vermektedir.

Ankara Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Ankara Sigorta sağlık dostu yabancı sağlık sigortası yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde ikamet ettiği süre boyunca karşılaşabileceği hastalık veya kaza sonucu alması gereken tedavi hizmetlerini poliçe kapsamında karşılamaktadır.

Ankara Sigorta sağlık dostu yabancı sağlık sigortası teminatları;

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Ameliyat,
 • Hastane Tedavi,
 • Hastane Oda – Refakatçi,
 • Yoğun Bakım,
 • Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz ),
 • Anjiografi.

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor Muayene,
 • İlaç,
 • Tahlil,
 • Röntgen,
 • Modern Teşhis,
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
 • Küçük Müdahale.

Diğer Teminatlar

 • Trafik Kazası Sonucu Diş,
 • Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme,
 • Evde Hemşire Bakım,
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans,
 • Suni Uzuv ve Protez,
 • Kontrol Mamografisi / PSA,
 • Yurt Dışı Yatarak,
 • Yurt Dışı Ayakta.
Axa Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Sağlığım misafir sigortası, Türkiye’ye herhangi bir sebepten gelen yabancı uyruklu kişilerin karşılaşabilecekleri hastalık ve kaza sonucu alınması gereken tedavi hizmetlerini koruma altına almaktadır.

Sağlığım Misafir yatarak tedavi teminatı, anlaşmalı kurumlarında limitsiz, anlaşmasız kurumlarda ise 20.000 TL % 60 sigortalı katılımlıdır.

Sağlığım Misafir ayakta tedaviler anlaşmalı kurumlarda 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı, anlaşmalı kurumların dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 2.000 TL % 40 sigortalı katılımlı teminat verilmektedir.

Demir Hayat Yabancı Sağlık Sigortası

Demir Hayat Sigorta yabancı sağlık sigortası yabancı uyruklu bireylerin Türkiye geçirdikleri süre içerisinde meydana gelen kaza veya hastalık sonucunda alacakları sağlık hizmetlerini poliçe kapsamında güvence altına almaktadır.

Demir Hayat Sigorta yabancı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı, anlaşmalı kurumlarında limitsiz, anlaşmasız kurumlarda ise 20.000 TL % 20 sigortalı katılımlıdır.

Demir Hayat Sigorta yabancı sağlık sigortası ayakta tedaviler teminatı, 2.000 TL % 40 sigortalı katılım payı ile teminat verilmektedir.

Groupama Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Groupama Sigorta yabancı sağlık sigortası ülkemize gelen misafirlerin ülkemizde karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını poliçe kapsamında teminat altına almaktadır.

Yatarak Tedavi, ameliyatlı veya ameliyatsız yatarak yapılan tedaviler, ameliyathane, yatak, yemek, refakatçi, ilaç, hastalık ve komplikasyonlarınızın tedavisinde, zorunlu ve diğer hizmetlere ait yoğun bakım – yatarak tedavi giderlerini kapsamaktadır.

Ayakta Teşhis Tedavi, hastanede yatış gerektirmeyen tanı ve tedaviler, doktor muayenesi, ilaç, aşı, her türlü laboratuvar tetkikleri, röntgen, fizik tedavi, rehabilitasyon, ileri tanı yöntemleri ile hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ileri tanı yöntemleri teminat kapsamındadır.

Ray Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Ray Sigorta yabancı sağlık sigortası, Türkiye oturma ve çalışma izni almak isteyen kişiler için sunulmuş sigorta ürünüdür. Bununla beraber kişilere karşılaşabileceği sağlık risklerine karşı koruma sağlamaktadır.

Ray Sigorta yabancı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı, ameliyat, yoğun bakım, fizik tedavi küçük cerrahi müdahaleler, acil tıbbi yardım gibi hizmetlerinden ortaya çıkan masrafları, teminat altına almaktadır.

Ray Sigorta yabancı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatı, doktor muayenesi, tahlil, röntgen, modern teşhis ve fizik tedavi gibi ayakta tedavi masraflarını poliçe limitlerine kadar kapsamaktadır.

Sompo Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Sompo Sigorta yaptırılması yasal olarak zorunlu olan yabancı sağlık sigortasını yabancı uyruklu bireylere uygun fiyatlar ile sunmaktadır.

Sompo Sigorta yabancı sağlık sigortası teminatları;
Yatarak Tedavi Teminatı
 • Ameliyat,
 • Hastane tedavi,
 • Hastane oda ve refakatçi,
 • Yoğun bakım,
 • Radyoterapi, kemoterapi, diyaliz,
 • Suni uzuv,
 • Rehabilitasyon,
 • Küçük müdahale,
 • Trafik kazası sonucu diş,
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi ,
 • Evde bakım hizmetlerini kapsamaktadır.
Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor muayene,
 • İlaç,
 • Görüntüleme,
 • Laboratuvar,
 • Modern teşhis,
 • Fizik tedavi ,
 • Yardımcı tıbbi malzeme giderlerini karşılamaktadır.
Türk Nippon Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Türk Nippon Sigorta yabancı uyruklu kişilerin Türkiye de çalışma ve oturma izni almak için gerekli olan zorunlu yabancı sağlık sigortası ürününü müşterilerimize sunmaktadır.

Türk Nippon Sigorta yabancı sağlık sigortası teminatları;

Yatarak Tedavi Teminatları
 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, vb.),
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek masrafları,
 • Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme,
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi,
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz,
 • 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede),
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri,
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler,
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedavileri karşılamaktadır.
Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor muayene,
 • Tanı amaçlı incelemeler,
 • İlaç,
 • Fizik tedavi hizmetlerini kapsamaktadır.

Türkiye Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Türkiye Sigorta sunmuş olduğu yabancı sağlık sigortası teminatlarıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde yaşayabilecek sağlık sorunları neticesinde alınması gereken tedavi hizmetlerini güvence altına almaktadır.

Türkiye Sigorta yabancı sağlık sigortası teminatları;

Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor muayene,
 • Tanı amaçlı incelemeler,
 • İlaç,
 • Fizik tedavi hizmetlerini teminat altına almaktadır.
Yatarak Tedavi Teminatları
 • Hastane hizmetleri (Ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.),
 • Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları,
 • Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli,
 • ESWL, Gama Knife giderleri,
 • Koroner anjiyografi,
 • Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme,
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi,
 • Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri,
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz,
 • Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede),
 • Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri,
 • Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler,
 • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedavileri kapsam dahilindedir.
Unico Sigorta Yabancı Sağlık Sigortası

Unico Sigorta yabancı sağlık sigortası ile yabancı uyruklu misafirlerimizi Türkiye de bulundukları süre boyunca karşılaşabilecekleri hastalık ve kaza sonucunda gerekli olan tedavileri poliçe kapsamında teminat altına almaktadır.

Unico Sigorta yabancı sağlık sigortası teminatları;

Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor muayene,
 • İlaç,
 • Görüntüleme ve laboratuar hizmetleri,
 • Modern teşhis yöntemleri,
 • Fizik tedavi teminatı (yıllık 15 seans),
 • Yardımcı tıbbi malzeme giderlerini karşılamaktadır.
Yatarak Tedavi Teminatları
 • Dahili yatış,
 • Cerrahi yatış,
 • Operatör doktor,
 • Oda yemek refakat (yıllık 180 gün),
 • Kemoterapi/radyoterapi/diyaliz,
 • Yoğun bakım (90 gün),
 • Evde bakım (45 gün),
 • Küçük müdahale,
 • Kara ambulansı,
 • Suni uzuv hizmetlerini kapsamaktadır.

Yabancı sağlık sigortanızı alokasko güvencesi ile alabilirsiniz. alokasko.com güvencesi ile yabancı sağlık sigortası tekliflerini öğrenmek için başvuru formu doldurmanız yeterlidir.

Yabancı sağlık sigortası hakkında merak ettiklerinizi için sağlık branşı uzman danışmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizleri Alokasko.com Blog Sayfamızdan Takip Edebilirsiniz

Yabancı Sağlık Sigortası Teklif Almak İçin Tıkla

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img