alokasko-logo
alokasko-logo

Tramer Sorgulama ve Trafik Poliçesi

Tramer kaydının nasıl sorgulanacağını mı merak ediyorsunuz? Sigorta poliçeniz ile tramer arasındaki sıkı bağımı merak ediyorsunuz? Ozaman bu hadi vakit kaybetmeden öğrenelim. Türk sigortacılık sektörü son yıllarda büyük gelişmeler göstermektedir. Denetim faaliyetlerinin yetersizliği ve kayıtdışılık sektörün bilinen sorunları arasında yeralmıştır. Bu durum, kanunen zorunlu ve sektörde önemli bir paya sahip olan motorlu araçlara ilişkin trafik sigortası için farklı değildir. Trafik sigortası branşında bu sıkıntıları çözmek ve sektörün gelişimine faydada bulunmak üzere, Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER) adı altında 2004 yılında yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. TRAMER’in sigortacılık sektöründe prim üretimini ve trafikte kayıtlı motorlu araçların sigortalanma oranını artırması beklenmektedir.

Yasal Dayanak

16 Aralık 2003 tarihli ve 25321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği” gereğince trafik sigortası ile alakalı verilerin bir araya getirileceği bir Bilgi Merkezi kurulmuştur. Bu Yönetmelik, 7398 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun Sigorta ve Reasürans Şiketleri Birliği’nin kuruluşuna ve çalışma prensiplerine ilişkin konuların yer aldığı 40 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kanun’un 40 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca “Birlik, sigortacılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık alanında araştırma amacına yönelik kurumlar kurabilir, kurslar açabilir, seminer gibi eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, Hazine Müsteşarlığının izni ile tüzel kişiliği haiz sigorta sektöründe ilgili bürolar oluşturabilir. Yurt içinde ve dışında sigortacılıkla ilgili meslek kuruluşlarına kayıt olabilir.” hükmünü esastır. Bu amaçla TRAMER, trafik poliçesine ilişkin sektörel verileri bir araya getirmek ve tutmak üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

Tramerin Kuruluş Amacı

Sigortacılık sektörünün temelinde riskin ölçümlenmesi yattığına bilirsek, bu mesleğin icrasında güvenilir istatistiklere duyulan ihtiyaç yadsınamaz. Bu sebeple, bilgi merkezi kurulma düşüncesi TRAMER ile hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte, TRAMER Yönetim Kurulu Üyesi, merkezin kuruluş amacını farklı bir açıdan değerlendirmiştir. ALANYA’nın 2021 yılında Provider dergisine söylemiş olduğu açıklamada; “Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’nin ana fikri, büyük yolsuzlukların yakın geçmişimizde yaşandığı bu branşta üretimin kayıt altına alınması şeklinde kısaca özetlenebilir.

Bir anlamda kayıt dışılık ile mücadelenin bir parçası gibi de ele alınabilir. Ülkemiz genelinde üretilen tüm trafik sigortası poliçelerinin elektronik ortamda 24 saat gecikme ile belli bir merkezde toplanması bu temel fikri oluşturuyor” denilmektedir.

Bilgi merkezi kurulmasına ilişkin önceliğin trafik sigortasına verilmesinin nedenlerinin başında motor sigortalarının Türk sigortacılık sektöründeki prim üretimi içinde oluşturduğu pay gelmektedir. Dolayısıyla, başlangıç noktasının motor sigortaları olarak belirlenmesi geniş bir kullanıcı sınıfını kapsadığı anlamına gelmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince Hazine Müsteşarlığınca her yıl yürütülen tarife hazırlama çalışmalarında teminat ve primlerin tespiti için ihtiyaç duyulan trafik sigortasına ilişkin güvenilir istatistiki verilerin temini gerekmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, araç işletenlerine zorunlu trafik sigortasını yaptırma ve ilgili branşta faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ise sigorta talebinde bulunan herkese Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından yayımlanan tarifeye uygun sigorta sözleşmesi düzenleme yükümlülüğü getirmiştir. Kanun koyucunun trafik sigortasını “zorunlu” uygulama olarak kabul etmesi sonrasında, bu uygulamanın tam olarak yerine getirilmesine ilişkin denetim mekanizmalarını oluşturulurken yardımcı yapılanmalara ihtiyaç duymaktadır.

Bilgi merkezi kurulmasına ilişkin önceliğin trafik sigortasına verilmesinin nedenlerinin başında motor sigortalarının Türk sigortacılık sektöründeki prim üretimi içinde oluşturduğu pay gelmektedir. Dolayısıyla, bu işlemin başlangıç noktasının araç sigortaları olarak belirlenmesi geniş bir kullanıcı sınıfını kapsadığı manasına gelmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince Hazine Müsteşarlığınca her yıl yürütülen tarife hazırlama çalışmalarında teminat ve primlerin tespiti için ihtiyaç duyulan trafik sigortasına ilişkin güvenilir istatistiki verilerin temini gerekmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, araç işletenlerine zorunlu trafik sigortasını yaptırma ve ilgili branşta faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ise sigorta talebinde bulunan herkese Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından yayımlanan tarifeye uygun sigorta sözleşmesi düzenleme yükümlülüğü getirmiştir. Kanun koyucunun trafik sigortasını “zorunlu” uygulama olarak kabul etmesi sonrasında, bu uygulamanın tam olarak yerine getirilmesine ilişkin denetim mekanizmalarını oluşturulurken yardımcı yapılanmalara ihtiyaç duymaktadır.

Sigorta sahtekarlarının tespitine yardımcı bir veri tabanının olmaması hem vatandaşları hem de sigorta şirketlerini zor durumlara düşürmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere, bir çok araç işleteni kazaya karıştıktan sonra poliçelerine ilişkin kayıtların sigorta şirketine aktarılmadığını öğrenerek sigorta sözleşmesinin hükümlerini yerine getirdiklerini ispatlamak zorunda kalmış ya da yetkisi olmayan kişiler tarafından düzenlenen sahte poliçeler nedeniyle, ellerindeki poliçelerin değerinin sadece A4 kağıt maliyetine eşit olduğunu öğrenmiştir.

Özetle, sigortacılık sektöründe sağlıklı istatistiklerin teminine yönelik merkezi veri tabanının kurulmasına örnek teşkil etmek ve trafik sigortasında etkin denetim mekanizmalarını kurabilmek amacıyla bilgi merkezi kurulmasına ilişkin yeni bir projeye ihtiyaç duyulmuştur. Çalışma, 2004 yılında TRAMER adıyla hayata geçirilmiştir. Fikir olarak bir ilk olmamakla birlikte, TRAMER’in idari ve teknik yapılanma şeklinin sigortacılık sektörü için bir yenilik olduğu tartışmasızdır. Sigorta şirketlerinden alınan standardize edilmiş verileri bir araya getirme görevini üstlenen TRAMER’i böylesine özel yapan, kamu ve özel tüm ilgili tarafların sorunlarına çözüm üretecek alt yapıyı kurmasıdır

TRAMER Kullanıcılarının Sistemden Sağladıkları Faydalar

TRAMER bünyesinde bir araya getirilen bilgilerin vatandaşın ve sigortacılık sektörünün kullanımına nasıl açılacağı mevzuatta tanımlanmış ve trafik sigorta bilgilerine erişim için farklı düzeyde erişim yetkisi sağlanmıştır Öncelikle, poliçelerin sistemden sorgulanma imkanı sayesinde vatandaş sahte poliçe alma riskinden kurtulacak ve poliçesinin vade tarihlerini istediği zaman görebildiği için sigorta sözleşmesini zamanında yenileyebilecektir. Ayrıca, tazminatı gerektiren bir durumda, takas merkezi uygulamasıyla kendisine rücu edilerek rahatsız edilmek ve icra takibi altında olmaktan kurtulacaktır. Dahası, sağlıklı işleyen trafik sigortası sisteminde tazminatların zamanında alınması ve kişiyi takip eden indirim/prim artırımı uygulamasında kazanılmış hakların korunması beklenmektedir.

Tramer Sorgulama

1-Sms ile sorgulama : Telefonunuzdan 5664’e “araç hasar, araç detayları, değişen parça”  yazarak kısa mesaj yoluyla sorgulamada bulunabilirsiniz

Telefon operatörleri hatları ile ile anlaşmalı olarak devreye alınmış olan kısa mesaj projesi ile kişiler mesaj atarak arabalarının hasar kaydını, araç detay bilgilerini, eksper raporuna göre değişmiş parçalarını Turkcell, Türk Telekom, Vodafone “5664”e kısa mesaj atarak sorgulayabilirler.

Hasar Kaydı Sorgulama

Mevcut plakayı kısa mesaj olarak yazın, telefonunuzdan 5664’e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa dahi, hasar geçmişi hemen cebinize gelsin.

Eksper Raporu olan kazalarda değişen parçaları görmek için PARÇA yazıp aralarda boşluk bırakarak mevcut plakanızı yazıp boşluk bırakarak hasarın oluştuğu zaman dilimini (gg/aa/yyyy) aşağıdaki örnekteki gibi yazıp sorgulama yapabilirsiniz.

Örnek : PARCA 23ABC023 02/01/2021

“Şasi Numarası” ile sorgu yapma

Şasi numarası ile değişmiş parçaları görmek için aynı şekilde PARCA yazıp aralarda boşluk bırakarak S yazıp boşluk bırakarak şasi numaranızın bilgisini yazıp boşluk bırakarak hasarın oluştuğu zaman dilimini(gg/aa/yyyy) aşağıdaki örnekteki gibi yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

Örnek : PARCA S EFR0985DMF18325 02/05/2022

En uygun trafik sigortası teklifleri için tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img
Verified by MonsterInsights