alokasko-logo
alokasko-logo

 Taşımacılık Sigortası

Taşımacılık sigortası ile sigorta firması, sözleşmede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek zaman içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara/aksamaya uğraması halinde, sigortalının 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’ndan (KTM) doğan sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Tazminat gerektiren bir olayın vuku bulması durumunda, hak sahiplerinin başvuruları gerekli evraklar temin olduktan sonra 8 iş günündür.

Taşımacılık sigortasıyla sağlanan teminat kapsamı dışında kalan haller yine mevzuatta sıralanmış olup, bunlar arasında sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri; sürücü, hizmetliler ve sigortalının sorumlu tutulduğu diğer üçüncü kişiler ile yolcu bileti bulunmayan kişilerin talepleri; yolcuların, beraberinde bulunan bagaj, eşya  v.b. eşya ve taşınan diğer eşyanın uğrayacağı zararlar/ziyanlar dahil olmak üzere, her türlü maddi zararlara ilişkin talepleri ve manevi durum tazminat talepleri; çalınma veya gaspedilme (hırsızlık) olayında bu durumu bilerek taşıta binen kişilerin zararları ve çalan veya gaspeden şahısların talepleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, teminat kapsamı dışında kalan bazı olağanüstü durumlardan da söz edilebilir. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler; nükleer, biyolojik ve kimyasal risklerin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirler; grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine ve kavgalara/kargaşalara katılma; terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ve zararlar; cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs; tehlikede bulunan kişi ve malları kurtarmak hali hariç, yolcunun kendisini isteyerek çok ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması ve deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, toprak kayması ve fırtına gibi doğal afetler teminat kapsamı dışında tutulmuştur.

Taşımacılık Sigortasına İlişkin Yükümlüler

Sigortayı yaptırmakla yükümlü olan şahıs ve kurumlar, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapanlardır. Trafik sigortasında olduğu gibi, ilgili çalışma kolunda faaliyet gösteren tüm sigorta şirketleri de kendilerine başvuran şahıslara bu sigorta teminatını sunma yükümlülüğü altındadırlar.

Teminat ve Primler

Taşımacılık sigortasına ilişkin teminat ve primler trafik poliçesinde olduğu gibi Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından bir tarife ve talimat ile tespiti yapılmaktadır. Tarife ve talimatta yer alan taşımacılık sigortası teminatları ve primleri, trafik sigortasından farklı olarak sadece bedeni riskler (tedavi teminatı, sakatlanma ve vefat riski) için teminat sunmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olan tarife ve talimatta, bahsi geçen teminat türleri için kişi başına ödenecek tazminat tutarı 87,500 YTL şeklinde maktu bir bedel olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan, kaza başına teminat tutarları tarife ve talimatta sınıflandırılan 4 farklı araç grubu için farklılık teşkil eder.

Sigortanın kapsamına bakıldığında, trafik sigortasıyla sağlanan teminatın taşımacılık sigortasıyla birlikte belli özelliği taşıyan kişiler için (şehirlerarası ve uluslararası karayollarında yolcu taşımacıları) bir kez daha verildiği görülmektedir. Bu sebepten, taşımacılık sigortası aslında ihdası “gerekli olmayan” bir sigorta ürünü özelliğini taşımaktadır. Trafik sigortası ile iç içe geçmişliği sebebiyle vatandaşın aynı teminat için 2 kez bedel ödemesini önlemek üzere taşımacılık sigortası yaptırdığını gösterenler için trafik sigortası primlerinden %20 ornın da indirim yapılması öngörülmüştür.

Herhangi bir zarar durumunda, taşımacılık sigortası öncelikli olarak devreye girmekte ve zararın bu sigortadan verilen teminat miktarı aşması durumunda trafik sigortası işleme alınmaktadır. Sigortayı yaptırmakla yükümlü olan şahısların icra ettikleri işleri gereğince, taşımacılık sigortasında il trafik yoğunluğu indirimi geçerli değildir. Fakat, bu sigorta için trafik kurallarına saygılı olan ve olmayan sigortalılar arasında farklılığa gidilerek, araç işletenlerine %20’ye varan indirim ya da %40’a varan prim artırımı söz konusu olmaktadır.

Sigortayı yaptırmayan kişilere, kanunda belirtilen tutarda para cezası uygulanması gerekmektedir. Bununla birlikte, trafik sigortası için öngörülen denetim mekanizmaları bu sigorta için de ayni olarak geçerlidir. Şehirlerarası ya da uluslararası yolcu taşımacılığının yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunluluğu vardır, bu yetki belgesinin ön şartlarından birisi taşımacılık sigortasının kesilmiş olmasıdır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden şahısları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başladığı zamandan bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları bütün kazaların sonucuna karşı teminat altına almaktadır. Genel şartlara göre, kaza kelimesi, ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de dahil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigorta yaptıranın bedensel bir sakatlığa etkin kalmasına veya vefat etmesine sebebiyet veren aniden ve harici olay silsilesinin tamamını ifade eder. Aniden ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.

Fakat, her türlü hastalıklı durum, sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği durumda, sıcaklık, donma, güneş çarpması ve tıkanıklık gibi etkiler, akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs, sarhoşluk, uyuşturucu kullanımı, zararlı madde kullanımı, sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın/kon tedavisi ile ilaç kullanımı neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya vefat etmesine sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz. Bir hasarın vuku bulması durumunda, eksiksiz bir dosya ile yapılan başvurunun akabinde, sekiz iş günü içerisinde tazminat ödemesi yapılması gerekmektedir. Bu tazminat ile kazanın etkilerinin azaltılması hesaplanır.

En uygun sigorta teklifi alarak kaza durumunda kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına almak için buraya tıklayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img