alokasko-logo
alokasko-logo

Seyahat Sağlık Sigortası Şirketleri Hangileri? 2022

Gerek iş gerekse tatil gibi özel nedenlerle seyahat etmemiz gerekebilmektedir. Bu seyahatlerimiz sırasında birçok riskle karşılaşabiliriz bu risklerin en önemlisi ise sağlık riskidir. Sağlık sorunlarına karşı tedbir alabiliriz fakat bazen bu tedvirler yetersiz kalmakta ve sağlık sorunları yaşamaktayız. Bu noktada seyahat sağlık sigortası kurtarıcı olarak devreye girmektedir. Peki, seyahat sağlık sigortası nedir?

Seyahat sağlık sigortası, kişinin yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde hastalık veya kaza sonucunda alması gereken tedavi veya tetkik sonucunda ortaya çıkmakta olan sağlık harcamalarını poliçe kapsamında bulunan limitlere kadar güvence altına almaktadır.

Bu yazımızda seyahat sağlık sigortası üretimi sağlayan sigorta şirketlerin derledik. Yazımızı okumaya devam ederek seyahat sağlık sigortası yapan firmalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası Yapan Şirketler Hangileri?

Seyahat sağlık sigortası, içermiş olduğu teminat ile sağlık sorunlarına karşı koruma sağlamaktadır.

Seyahat sağlık sigortası içeriğinde sunulmakta olan teminatlar sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilmektedir. Sigorta şirketleri hizmet politikaları gereğince teminatları farklıdır.  Çalışmış olduğumuz şirketleri inceleyerek ihtiyacınıza göre sigorta şirketini ve teminatı seçebilirsiniz.

seyahat sağlık sigortası

Ak Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatlerinizde karşılaşa bileceğiniz riskleri güvence altına alarak size rahat seyahat imkanı sunmaktadır.

Tıbbi tedavi teminatı, poliçe kapsamında bulunan hastalık ya da yaralanma durumunda hastane, ameliyat ve tedavi ile doktorun yazdığı ilaç masraflarını poliçe limitlerine kadar karşılamaktadır.

Hasta nakil hizmetleri, hastalık ya da yaralanma durumunda ambulans veya refakatçi doktor aracılığıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze ya da bir tıbbi merkezden diğerine nakledilmesini sağlamaktadır.

İlaç teminatı kapsamında tıbbi tedavi ve hasta nakil hizmetleri ek olarak vefat nakil, acil mesajların iletilmesi ve kayak sporu nedeniyle oluşacak tedavi giderlerini teminat altına almaktadır.

Allianz Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Teminatları ile seyahatlerinde karşılaşabileceğiniz hastalık veya kaza sonucunda alınması gereken tedavi hizmetlerini poliçe kapsamında güvence altına almaktadır.

Teminatlar;

 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Aktarma uçuşunun kaçırılması,
 • Bagaj gecikmesi,
 • Bagaj kaybı,
 • Bagajın bulunması ve ulaştırılması,
 • Erken dönüş masrafları,
 • Gıda zehirlenmesi,
 • Hukuki danışman,
 • İlaç gönderilmesi,
 • Kapkaç teminatı,
 • Kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi,
 • Kefalet için avans ödeme,
 • Mücbir sebeple uçuşun kaçırılması,
 • Refakatçi ulaşımı,
 • Refakatçinin konaklaması,
 • Sağlık nakli ve cenaze nakli,
 • Salgın hastalıklar,
 • Seyahatin gecikmesi,
 • Seyahatin iptali,
 • Taburcu olduktan sonra ikametgâha dönüş,
 • Tedavi nedeniyle konaklama,
 • Yurt dışında nakit avans teminatından oluşmaktadır.

Öneri yazısı: Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Ankara Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz kaza ve hastalıktan bagajınızın kaybolmasına kadar birçok riske karşı koruma sağlamaktadır.

Yurt içi seyahat sağlık sigortası, plus yurt içi seyahat kamp, yurt dışı seyahat sağlık sigortası, ıncoming travel ve erasmus seyahat sağlık sigortası olarak 5 farklı paket ile sunmaktadır.

Teminatlar;

 • Bagaj Kaybı veya Hasarı,
 • Ferdi Kaza (Vefat ve Daimi Sakatlık),
 • Seyahat Acentesinden Kaynaklanan Hizmet Kusurları,
 • Seyahat Acentesinin İflası,
 • Seyahatin iptali,
 • Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgâh’a nakil,
 • Terör Sonucu Yaralanma,
 • Vefat eden sigortalının Cenazesinin nakli,
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli (hava ambulansı hariç),
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi teminatından oluşmaktadır.

Atlas Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatiniz sırasında oluşabilecek sağlık sorunlarını poliçe limitleri dahilinde koruma altına almaktadır.

Teminatlar;

 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Bagaj kaybı,
 • Kapkaç teminatı,
 • Kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi,
 • Sağlık nakli ve cenaze nakli,
 • Salgın hastalıklar,
 • Taburcu olduktan sonra ikametgâha dönüş.

Axa Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatiniz sırasında oluşabilecek risklere karşı koruma saylayan seyahat sağlık sigortasını Axa Sigorta güvencesi ile alabilirsiniz.

Ayakta tedavi ve yatarak tedavi ile birlikte sunmaktadır.

Yatarak tedavi teminatı, kişinin hastanede alacağını yatarak tedavileri (küçük cerrahi müdahaleler, acil tıbbi yardım) teminat altına almaktadır.

Ayakta tedavi teminatı, Doktor muayenesi, tahlil, röntgen, modern teşhis ve fizik tedavi gibi tedavi yöntemlerini poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılamaktadır.

Yatarak ve ayakta tedavi teminatı ek olarak acil diş teminatı, refakatçi nakli, refakatçi yakının konaklama giderleri, kişisel eşyaların ikamesi, gerekli ilaçların sevki, refakat edilemeyen çocukların geri dönüşü, tedavi sonrası ikametgaha geri dönüşün sağlanması, overbooking veya aktarmalı uçuşun iptali / kaçırılması nedeniyle gecikme, sigortalının vefatı halinde aile fertlerinin dönüşü, sigortalı yakınının sağlık durumunun izlenmesi, acil mesajların iletilmesi, idari asistanlık, bagaj işlemleri, hukuki yardım, kefalet için avans ödeme kalemlerini teminat altına alınmasına olanak sağlamaktadır.

Bereket Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet eden kişilere yurt dışı seyahatlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı koruma sağlamaktadır.

Teminatlar;

 • Tedavi Masrafları
 • Acil Durum Ulaşımı
 • Vefat nedeniyle geri dönüş
 • Tıbbi tedavidensonra geri dönüş
 • Tıbbi sebeplerden ötürü konaklama uzatımı
 • Sigortalının tedavisinden ötürü yakın akraba üyelerinin seyahat etmesi
 • Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri
 • Seyahat İptali (mücbir sebep)
 • Ferdi Kaza(6 ay -18 yaş) Ölüm veya maluliyet
 • Ferdi Kaza (19 -65 yaş) Ölüm veya maluliyet

Generali Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Vize almak için zorunlu olan seyahat sağlık sigortasını geniş teminat seçenekleri ile birlikte sunarak kişilerin sağlıklarını da güvence altına almaktadır.

Teminatlar;

 • Ayakta, Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi
 • Cenaze Nakli
 • Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati
 • Tıbbi Bilgi ve Danışma
 • Refakatçi Nakli
 • Gerekli İlaçların Sevki
 • Acil Mesajların İletilmesi
 • Tıbbi Seyahat Bilgi Hattı

Groupama Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?,

Geniş teminatlı seyahat sağlık sigortası ile seyahat esnasında oluşabilecek sağlık sorunları sonucunda alınması gereken tedavi hizmetlerini koruma altına almaktadır.

Teminatlar;

 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Aktarma uçuşunun kaçırılması,
 • Bagaj gecikmesi,
 • Bagaj kaybı,
 • Bagajın bulunması ve ulaştırılması,
 • Erken dönüş masrafları,
 • Gıda zehirlenmesi,
 • Hukuki danışman,
 • İlaç gönderilmesi,
 • Kapkaç teminatı,
 • Kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi,
 • Kefalet için avans ödeme,
 • Mücbir sebeple uçuşun kaçırılması,
 • Refakatçi ulaşımı,
 • Refakatçinin konaklaması,
 • Sağlık nakli ve cenaze nakli,
 • Salgın hastalıklar,
 • Seyahatin gecikmesi,
 • Seyahatin iptali,
 • Taburcu olduktan sonra ikametgâha dönüş,
 • Tedavi nedeniyle konaklama,
 • Yurt dışında nakit avans teminatından oluşmaktadır.
seyahat sağlık sigortası

HDI Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatinizde karşılaşabileceğiniz kaza veya hastalık sonucu alınması gereken hastane hizmetlerinin oluşturmuş olduğu tedavi masraflarını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılamaktadır.

Teminatlar;

 • Kaza Sonucu Ölüm Teminatı
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı
 • Tıbbi Tedavi Teminatı
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Tıbbi Tedavi
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli
 • Taburcu Olduktan Sonra Daimî İkametgâha Nakil
 • Vefat Eden Sigortalının Nakli
 • Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurt Dışında Konaklama Süresinin Uzatılması
 • Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati
 • Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması
 • Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
 • Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati
 • Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması
 • Tarifeli Bagaj Kaybı, Zarar Görmesi, Çalınması
 • Gecikmeli Bagaj
 • Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet (Borç Olarak)
 • İlaç Gönderilmesi Organizasyonu
 • Acil Mesajların İletilmesi

Mapfre Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatleriniz esnasında oluşabilecek bagajınızın kaybolmasından kaza ve hastalık riskine kadar birçok riske karşı koruma sağlamaktadır.

Mapfre Sigorta keyif yurt dışı seyahat sağlık sigortası, vize yurt dışı seyahat sağlık sigortası, yurt içi seyahat sağlık sigortası ve yurt dışı eğitim seyahat sağlık sigortası olarak 4 farklı paket ile sunmaktadır.

Teminatlar;

 • Ayakta tedavi harcamaları,
 • Yatarak tedavi harcamaları,
 • Tıbbi nakil,
 • Ferdi kaza teminatı,
 • Hastalık veya kaza durumunda acil tıbbi müdahale,
 • Yurt dışında tıbbi tedavi teminatı,
 • Sigortalının seyahati veya nakli,
 • Taburcu olduktan sonra daimi ikametgâha nakil,
 • Vefat eden sigortalının nakli,
 • Seyahat yardım hizmetleri nakit avans,
 • 7/24 türkçe müşteri hizmetlerini kapsamaktadır.

*** Mapfre Sigortanın sunmuş olduğu teminatlar almış olduğunuz pakete göre farklılık gösterebilmektedir.

Quick Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahat sağlık sigortası herhangi bir sebeple yapmış oldunuz yurt dışı seyahatleriniz de oluşabilecek sağlık sorunlarını koruma altına almaktadır.

Teminatlar;

 • Tıbbi tedavi,
 • Tıbbi nakil,
 • Tedavi sonrası ikametgaha dönüşü,
 • Cenaze nakli,
 • Tedavi n.konaklama süresinin uzatılması,
 • Refakatçi nakli,
 • Refakatçi konaklama giderleri,
 • Aileden birinin ölümü sebebi ile geri dönüş,
 • Daimi ikametgahta meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati,
 • Acil diş,
 • Kayıp bagajın bulunup ulaştırılması,
 • Bagaj kaybı ve hasarı,
 • Gecikmeli bagaj               ,
 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Tıbbi bilgi ve danışma,
 • Seyahatin iptali,
 • Nakit avans,
 • Kapkaç,
 • Çifte rezervasyon nedeniyle gecikme,
 • Vize reddi,
 • Ferdi kaza ölüm ve maluliyet teminatından oluşmaktadır.

Ray Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde meydana çıkabilecek sağlık risklerini poliçede belirtilen limitler dahilinde koruma altına almaktadır.

Teminatlar;

 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin yurt dışına seyahati ve konaklama masraflarının karşılanması
 • İlaç gönderilmesi
 • Hastanede kalan sigortalının ailesine yardım edilmesi
 • Kayıp bagajların bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
 • Gecikmeli bagaj sebebiyle sigortalının yapacağı masrafların karşılanması
 • Bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi teminatı
 • Çifte rezervasyon nedeniyle gecikme sonucu oluşacak masrafların karşılanması
 • Aktarmalı uçuşun kaçırılması nedeniyle oluşacak masrafların karşılanması
 • Acil ihtiyaçlar için nakit avans teminatı
 • Kapkaç sonucu çalınan nakit para teminatı
 • Hukuki danışmanlık için organizasyon
 • Rötar sebebiyle yapılacak harcamalar ve mücbir sebeplerle katılımcının turu iptal etmesi durumunda oluşacak masrafların karşılanması
 • Aile üyelerinden birinin vefatı nedeniyle geri dönüş seyahatinin organizasyonu
 • Sigortalının evinde meydana gelen hasar nedeniyle seyahatten planlanmayan bir geri dönüşün organizasyonu

*** Ray Sigortanın sunmuş olduğu teminatlar alacağınız plana göre farklılık gösterebilmektedir.

Sompo Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatlerinizde oluşabilecek sağlık sorunlarını dert etmemeniz için Sompo Sigorta seyahat sağlık sigortası ile seyahatinizi güvence altına alabilirsiniz.

Teminatlar;

 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş,
 • Bagaj Kaybı ve Çalınması,
 • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması,
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş,
 • Gasp/Kapkaç teminatı (Polis tutanağı ile tespit halinde),
 • Gecikmeli bagaj,
 • Hukuki yardım,
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu,
 • Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (Borç olarak),
 • Nakit Avans,
 • Overbooking nedeniyle gecikme,
 • Rötar,
 • Sigortalının cenazesinin nakli,
 • Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati,
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması,
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati,
 • Tıbbi danışmanlık,
 • Tıbbi Tedavi Teminatı,
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması giderlerini kapsamaktadır.

Öneri yazı: Kışın Gezilecek Yerler En Güzel 10 Yer!

Türk Nippon Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarınızı teminat altına alabilirsiniz.

Teminatlar;

 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması,
 • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması,
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması,
 • Gecikmeli bagaj,
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu,
 • Kanuni işlemlerle ilgili kefalet,
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması,
 • sonucu geri dönüş seyahati,
 • sonucu geri dönüş seyahati,
 • Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakil,
 • Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması,
 • Vefat eden sigortalının nakli,
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli,
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi teminatından oluşmaktadır.

Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarına karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Teminatlar;

Yurt dışı teminatlar;

 • Acil mesajların iletilmesi,
 • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı,
 • Bagaj kaybı veya hasarı,
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu,
 • Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (Borç olarak),
 • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli,
 • Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması,
 • Tıbbi Danışmanlık,
 • Vefat eden sigortalının cenaze nakli giderlerini karşılamaktadır.

Yurt içi teminatlar;

 • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı,
 • Bagaj kaybı veya hasarı,
 • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli,
 • Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,
 • Vefat eden sigortalının cenaze nakli masraflarını karşılamaktadır.

Unico Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Sunmuş olduğu teminatlar ile seyahatlerinizde oluşabilecek sağlık riskleri sonucunda alınması gereken tedavi hizmetlerini poliçe kapsamında teminat altına almaktadır.

Teminatlar;

 • Tıbbi ve yatarak tedavi,
 • Sigortalının cenazesi nakli,
 • Sigortalının daimi ikametgaha dönüş,
 • Sigortalının seyahati veya nakli,
 • Bagaj kaybı,
 • Tıbbi danışmanlık,
 • Acil mesajların iletilmesi,
 • İlaç gönderimi organizasyonu,
 • Bagajın bulunması ve temini,
 • Sigortalıya yapılacak tedavi sonucu aile bireyinin konaklaması,
 • Sigortalıya yapılacak tedavi sonucu aile bireyinin seyahati giderlerini karşılamaktadır.

Zurich Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Seyahatiniz boyunca hem sağlığınızı hem de kişisel eşyalarınızı koruma altına alabilirsiniz.

Teminatlar;

 • Bagaj Kaybı veya Hasarı,
 • Ferdi Kaza (Vefat ve Daimi Sakatlık),
 • Seyahat Acentesinden Kaynaklanan Hizmet Kusurları,
 • Seyahat Acentesinin İflası,
 • Seyahatin iptali,
 • Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgâh’a nakil,
 • Terör Sonucu Yaralanma,
 • Vefat eden sigortalının Cenazesinin nakli,

Seyahat Sağlık Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

Seyahat sağlık sigortası teklifi, kişinin seyahat süresi, seyahat edilecek ülke bilgisine, istenilen teminat ve teminat limitine göre hazırlanmaktadır. Bu bilgileri sigorta uzmanlarımıza ileterek seyahat sağlık sigortası teklifi talep edebilirsiniz.

Sigorta uzmanlarımız bu bilgileri sigorta şirketi ekranlarına girerek teklif çalışması talep etmektedir. 

Sigorta şirketi teklif aracı tarafından girilen bilgilere göre risk oranı hesaplaması yapılarak, sigorta teklifi oluşturulmaktadır. 

Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat süresi, seyahat edilecek ülke bilgisine, istenilen teminat ve teminat limitine göre farklılık göstermekte olduğu için net bir seyahat sağlık sigortası fiyatı olmamaktadır.

Seyahat sağlık sigortası fiyatlarını alokasko.com üzerinde yer alan başvuru formunda yer alan bilgilerin doldurarak veya çağrı merkezimizi arayarak uzman danışmanlarımızdan öğrenebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img