alokasko-logo
alokasko-logo

Özel Sağlık Sigortası Şirketleri Hangileridir? 2022

Özel sağlık sigortası, beklenmedik kaza veya hastalık sonucu alınması gereken tedavileri poliçede belirlenmiş olan teminat limitleri kapsamında karşılamaktadır.

Özel sağlık sigortası bireysel olarak satın alınabildiği gibi kurumsal grup veya aile grup olarak da satın alınabilir. 

Alokasko olarak çalışmış olduğumuz ve özel sağlık sigortasını temin edebileceğiniz 6 adet farklı sigorta şirketi bulunmaktadır. Bu yazımızda sigorta şirketleri hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Yazımızı okuyarak özel sağlık sigortası şirketleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında merak ettiğiniz diğer sorularınız için 7/24 hizmet vermekte olan sağlık sigortası uzman danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Öneri yazı: Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Sigorta kapsamı poliçede bulunan ana ve ek teminatlara göre belirlenmektedir. Ana teminatlar ayakta tedavi teminatı ve yatarak tedavi teminatı olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra ek teminatlar şirketler arasında farklılık göstermektedir.

 • Yatarak tedavi teminatı; cerrahi ve dahili yatışlar, diyaliz, kemoterapi, koroner anjiografi, küçük müdahale, radyoterapi ve yoğun bakım hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Ayakta tedavi teminatı; doktor muayene, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve laboratuvar hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Bu ana teminatların yanında alabileceğiniz ek teminatlar check-up, diş kontrol paketi, göz kontrol paketi, yurtdışı, doğum teminatı gibi birçok hizmetten oluşmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Yapan Şirketler Hangileri?

Sağlık herkes için en önemli varlığımızdır. Sağlığımızı korumak için sağlık sigortası yaptırmak avantajlıdır. Yalnız sağlık sigortası yapan birçok şirket bulunmaktadır. Bu şirketler sunmuş olduğu hizmetler, hastane seçenekleri ve provizyon gibi konularda ayrılmaktadır. Sağlık sigortasında tüm sigorta şirketleri aynı teminatı sunulmamaktadır.

Alokasko.com olarak özel sağlık sigortası branşında 6 adet farklı sigorta şirketi ile size hizmet vermekteyiz. 

Bu 6 adet sigorta şirketi hakkında bilgi edinebilmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Ak Sigorta Özel Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

0-60 yaş arasında olan kişilerin tercih edebileceği, Ak Sigorta bireysel sağlık sigortası içerdiği teminatlarla sigortalılarına poliçede belirtilmiş olan teminatlar ve teminat limitleri dahilinde özel hastanelerden alacakları hizmetleri güvence altına almaktadır.

Ak Sigorta bireysel sağlık sigortası; 

 • Ayakta tedavi, 
 • Ambulans, 
 • Ameliyat, 
 • Oda – yemek masrafları, 
 • Rehabilitasyon, 
 • ●        Laboratuvar, 
 • İlaç, 
 • Görüntüleme hizmetleri,
 • Hamilelik ve yenidoğan test giderlerini poliçe kapsamında karşılamaktadır.

Ak Sigorta bu teminatlara ek olarak check-up, doğum teminatı, hasarsızlık indirimi, online doktor, diyetisyen ve psikolojik danışman hizmeti de sunmaktadır.

Allianz Sigorta Özel Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Allianz sigorta modüler sağlık sigortası ile 0-64 yaş arasında bulunan kişileri hastalık veya kaza sonucu alınması gereken tedavi masraflarını koruma altına almaktadır.

Allianz sigorta teminatları, yatarak tedavi modülü, ayakta tedavi modülü, doğum modülü, diş ve gözlük modülü ve ek hizmetler modülünden oluşmaktadır.

 • Yatarak tedavi modülü, ameliyat, ameliyatsız yatışlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi, küçük cerrahiler, tıbbi gözlem, genel sağlık kontrolü, mamografi, PSA ve ambulans hizmetini kapsamaktadır.
 • Ayakta tedavi modülü, doktor muayenesi, ilaç ve aşılar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemleri giderlerini kapsamaktadır.
 • Doğum modülü, normal doğum, sezaryen, gebelik rutin kontrolleri ve yeni doğan paketini poliçe kapsamında karşılamaktadır.
 • Diş ve gözlük modülü, diş muayenesi, diş tedavisi, gözlük ve lens giderlerini poliçede belirtilmiş limitler dahilinde kapsam altına almaktadır.
 • Ek hizmetler modülü, check – up, ikinci görüş, hastanede özel hizmetler, yatarak tedavi sonrası eve nakil, gündelik ameliyat teminatı ve hastalık tazminatı teminatını kapsamaktadır.

Axa Sigorta Özel Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Axa sigorta bireysel sağlık sigortası, sunmuş olduğu 9 adet farklı planı ile 0-65 yaş arasında bulunan her kesime hizmet vermektedir. 

Sigorta teminatları;

 • Yoğun Bakım
 • Küçük Müdahale
 • Yatış Sonrası Fizik Tedavi
 • Evde Bakım
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri
 • Suni Uzuv Teminatı
 • Ayakta Tedavi Giderleri
 • Tanı Amaçlı Ayakta Tedavi Giderleri
 • Gebelik Takip Giderler
 • Doğum Teminatı
 • Yeni Doğan Bebek Teminatı
 • Check Up Teminatları
 • Gözlük, Cam, Çerçeve / Lens Giderleri
 • Diş Giderleri
 • Rehabilitasyon Giderleri
 • İşitme Cihazı
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatıdır.

Bu teminatlar alınmış olan plana göre değişiklik göstermektedir.

Axa Sigorta bireysel sağlık sigorta planlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

özel sağlık sigortası

Demir Hayat Özel Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Demir sigorta bireysel sağlık sigortası, sunmuş olduğu farklı teminatlar ile müşterilerine özel hastanelerde alacakları hizmetleri uygun primler ile koruma altına almaktadır.

 • Yatarak tedavi teminatı; cerrahi ve dahili yatışlar, diyaliz, kemoterapi, koroner anjiyografi, küçük müdahale, radyoterapi ve yoğun bakım hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Ayakta tedavi teminatı; doktor muayene, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve laboratuvar hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Bu ana teminatların yanında alabileceğiniz ek teminatlar online doktor hizmeti, mini check-up, vıp check-up, memorial vip check-up ve diş paketi  teminatı gibi birçok hizmetten oluşmaktadır.

Demir sigorta doğum teminatında bulunan bekleme süresi 10 aydır, sigortalılar doğum teminatından bu sürenin sonunda faydalanabilirler.

Mapfre Sigorta Özel Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Mapfre sigorta 3S bireysel sağlık sigortası, beklenmedik kaza, hastalık veya yaralanma sonucunda alınması gereken hastane hizmetlerini uygun fiyatlar ve geniş teminat seçenekleriyle anlaşmalı özel hastanelerde alınmasını sağlamaktadır.

Mapfre sigorta 3S bireysel sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatını sunmaktadır.

 • Yatarak tedavi teminatı, günlük oda, yemek, refakatçi, doktor, ilaç, ameliyathane, operatör, anestezist, hemşire, yoğun bakım, her türlü sarf malzeme, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi ve böbrek taşı kırma giderlerini poliçede belirtilmiş olan limitler kapsamında karşılamaktadır.
 • Ayakta tedavi teminatı, doktor muayenesi, reçeteli ilaç, tanı, ileri tanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderlerini poliçede belirtilmiş olan limitler kapsamında karşılamaktadır.

Türkiye Sigorta Özel Sağlık Sigortası Detayları Nelerdir?

Türkiye sigorta sunmuş olduğu teminatlar ile Türkiye Sigorta ile anlaşmalı özel hastanelerde kaza, yaralanma veya hastalık sonucu alınacak tedavi hizmetleri sonucunda ortaya çıkan yüksek maliyetleri düşük primler ile koruma altına almaktadır.

Türkiye sigorta okyanus sağlık sigortası; Okyanus Limitsiz, Okyanus Limitli, Okyanus Ekstra ve Okyanus Avantaj olmak üzere 4 adet farklı pakete ayrılmaktadır.

Okyanus limitsiz ve okyanus limitli paketlerinde yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatı bulunurken, okyanus ekstra ve okyanus avantaj paketlerinde sadece yatarak tedavi teminatı bulunmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Şirketleri Hakkında Merak Edilen Sorular:

Tüm sigorta branşlarında olduğu gibi sağlık sigortası branşında da merak edilen sorular bulunmaktadır. En çok merak edilen soruları sizin için derledik.  Daha fazla merak ettiğiniz sorular için Sık Sorulan Sorular Sayfamıza bakalabilir veya 7/24  hizmet veren çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Özel Sağlık Sigortası Sigorta Şirketleri Yaş Sınırları Nelerdir?

Sağlık sigortası sigorta şirketleri politikaları gereğince belirli bir yaş üstünde bulunan bireylere sağlık sigortası yapılmamaktadır.

Alokasko olarak çalışmış olduğumuz sigorta şirketlerinde bulunan yaş sınırlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz

Sigorta ŞirketiYaş Sınırı
Allianz Sigorta64 Yaş
Axa Sigorta65 Yaş
Türkiye Sigorta59 Yaş
Mapfre Sigorta60 Yaş
Ak Sigorta60 Yaş
Demir Sigorta60 Yaş

Şirket Ortaklarının Özel Sağlık Sigortası Gider Yazılır Mı?

Şirket ortakları adına düzenlenen sağlık sigortası gider olarak yazılabilir. Yalnız sigorta ettiren şirket olmalıdır.

Özel Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği Yapılır Mı?

Özel sağlık sigortasında şirketler arası geçiş mümkündür. Yalnız şirketler arası geçiş poliçe yenileme dönmelerinde yapılmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı İçin Bekleme Süresi Var Mıdır?

Ayakta tedavilerde bekleme süresi bulunmamaktadır. Bekleme süresi sadece doğum ve yatarak tedavilerde bulunmaktadır.

18 Yaş Altı Kişilere Özel Sağlık Sigortası Yapılır Mı?

18 yaş altı kişilere özel sağlık sigortası yapılmaktadır. Yalnız sigorta ettirenin 18 yaş üstü olması gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Hemen Başlar Mı?

Özel sağlık sigortanız poliçe primin veya ilk taksitin ödenmesi ile yürürlüğe girmektedir. Ayakta tedavileriniz için sağlık poliçenizi kullanabilirsiniz. Fakat yatarak tedavi teminatı içerisinde bulunan bazı hastalıklar için bekleme süresi bulunmaktadır. Bekleme süresi dolması ardından yatarak tedavileriniz içinde özel sağlık sigortası poliçenizden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Özel sağlık sigortası fiyatları sigortalının yaşı, yaşadığı coğrafi konum, geçmiş dönem hastane kullanımları ve sigortalı cinsiyetine göre değişmektedir. Bu bağlamda net bir fiyat verilememektedir.

Özel sağlık sigortası fiyatları kişiye özel belirlenmektedir. En doğru sağlık sigortası primleri için teklif almanız önerilmektedir.

Sizin için en uygun özel sağlık sigortası için Alokasko.com üzerinde başvuru formunda yer alan bilgileri doldurabilir veya 7/24 hizmet veren çağrı merkezi çalışanlarımızın sizden istemiş olduğu bilgileri ileterek özel sağlık sigortası hakkında detaylı bilgi alabilir ve poliçe tanzimi sağlayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img