alokasko-logo
alokasko-logo

Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir? 2022

Özel sağlık sigortası, sağlık sigortası ürünleri arasında kapsamı en geniş sigorta ürünüdür. Özel sağlık sigortası şirketler arasında farklılık gösterdiği gibi çeşitler arasında da farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle bir çok kişi özel sağlık sigortası çeşitleri nelerdir? diye sormaktadır.

Bireysel sağlık sigortası çeşitleri içermiş olduğu teminatlara ve ek hizmetlere göre değişmektedir. Bu çeşitlilik tamamen kişilerin ihtiyaç duydukları teminatlara göre poliçe tanzimine olanak sağlamaktadır.

Alokasko.com olarak çalışmış olduğumuz özel sağlık sigortası türlerini şirketlere göre detaylandırarak hazırladık.

Özel sağlık sigortası hakkında detaylı bilgi için Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Şirketlere Arasında En İyi Özel Sağlık Sigortası Hangisi?

özel sağlık sigortası çeşitleri
özel sağlık sigortası çeşitleri nelerdir

Herhangi bir şey alırken en iyisini almaya dikkat ederiz. Bu nedenle alacağımız özel sağlık sigortasının da en iyisi olduğundan emin olmamız gerekmektedir. En iyi özel sağlık sigortası tüm sağlık ihtiyaçlarımıza yanıt vermelidir. Bu nedenle özel sağlık sigortası alırken bir kaç hususa göz önünde bulundurmanız gerekir.

Bu hususlar;

 1. Poliçe içeriğindeki teminatlar ve teminat limitleri yeterli mi?
 2. Şirketin hastane ağı ne kadar geniş?
 3. Prim ve hasar oranları nedir?
 4. Hasar ilerleme süreci nasıl işlemektedir?
 5. Şirket provizyon onayını ne kadar sürede veriyor?

Poliçe tanzim sürecinden bu 5 hususa dikkat etmeniz en iyi özel sağlık sigortasını almanızda yardımcı olacaktır.

Ak Sigorta Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Aksağlık ve Kolay sağlık sigortası olmak üzere 2 adet özel sağlık sigortası sunmaktadır. Aksağlık sigortası daha kapsamlı iken, Kolay sağlık sigortasının kapsamını daha dardır. Kolay sağlık sigortası yaş ve cinsiyet fark etmeksizin tek fiyattır.

Ak Sağlık Sigortası Teminatları

 • Yatarak tedavi teminatı; cerrahi ve dahili yatışlar, diyaliz, kemoterapi, koroner anjiyografi, küçük müdahale, radyoterapi ve yoğun bakım hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Ayakta tedavi teminatı; doktor muayene, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve laboratuvar hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Ek teminatlar; Check-up, diş kontrol paketi, göz kontrol paketi, yurtdışı, doğum teminatı gibi birçok hizmetten oluşmaktadır.

Kolay Sağlık Sigortası Teminatları

Yıllık 50.000 TL limit ve %10 katılım payı ile 0 – 45 yaş aralığındaki kişilere koruma sağlamaktadır. Kolay sağlık sigortasının sağlamış olduğu teminatlar;

 • Yatak, yemek ve refakatçi
 • Ameliyat
 • Hemşire
 • Doktor vizitesi
 • Yoğun bakım
 • Kontrol Mamografi / Meme USG
 • PSA
 • Check–up
 • İlaç
 • Tıbbi malzeme
 • Kemoterapi / Radyoterapi
 • Anjiyografi
 • Diyaliz hizmetinden oluşmaktadır.

Allianz Sigorta Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Özel sağlık sigortası ile sigortalılara istediği teminatlara göre modüler sağlık sigortası sunmaktadır.

Modüler sağlık sigortası, sadece yatarak tedavi teminatı, yatarak + ayakta tedavi teminatı ve yatarak + ayakta tedavi teminatına ek olarak doğum teminatı alma imkânı sağlar. Sigortalılar ihtiyaçlarına göre diledikleri paketi seçebilirler.

özel sağlık sigortası çeşitleri
özel sağlık sigortası çeşitleri

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

 • Yatarak tedavi teminatı; ameliyat, ameliyatsız yatışlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi, küçük cerrahiler, tıbbi gözlem, genel sağlık kontrolü, mamografi, PSA ve ambulans hizmetini kapsamaktadır.
 • Ayakta tedavi teminatı; doktor muayenesi, ilaç ve aşılar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemleri giderlerini kapsamaktadır.
 • Doğum teminatı; normal doğum, sezaryen, gebelik rutin kontrolleri ve yeni doğan paketini poliçe kapsamında karşılamaktadır.

Axa Sigorta Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Özel sağlık sigortası branşında tutumlu özel sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olmak üzere 2 adet farklı çeşidi bulunmaktadır.

Axa Tutumlu Özel Sağlık Sigortası

Tutumlu özel sağlık sigortasında ayakta tedaviler SGK anlaşmalı kurumlarla sınırlı iken yatarak tedavilerde böyle bir durum söz konusu değildir.

Yatakta tedavi teminatı; Cerrahi ve dahili yatışlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, trafik kazası sonucu diş tedavisi, kontrol amaçlı mamografi, PSA giderleri, yoğun bakım, küçük müdahale ve koroner anjiyografi yatarak tedavi teminatı giderlerini kapsamaktadır.

Ayakta tedavi teminatı; Doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri ve ileri tanı yöntemleri giderlerini kapsamaktadır.

Axa Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası ana teminatları;

 • Yoğun bakım,
 • Küçük müdahale,
 • Yatış sonrası fizik tedavi,
 • Evde bakım,
 • Yardımcı tıbbi malzeme,
 • Tıbbi danışmanlık,
 • Ambulans,
 • Suni uzuv teminatı,
 • Ayakta tedavi giderleri,
 • Tanı amaçlı ayakta tedavi giderleri,
 • Gebelik takip giderleri,
 • Doğum teminatı,
 • Yeni doğan bebek teminatı,
 • Rehabilitasyon giderleri,
 • İşitme cihazı,
 • Kaza sonucu vefat teminatı,
 • Kaza sonucu maluliyet teminatından oluşmaktadır.

Özel sağlık sigortası ek teminatları;

 • Check Up,
 • Cam,
 • Çerçeve / Lens Giderleri,
 • Diş Giderleridir.

Demir Hayat Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Bireysel sağlık sigortası, ekinoks plus özel sağlık sigortası ve demir özel özel sağlık sigortası olmak üzere 2 ayrı pakete ayrılmaktadır. Bu iki paketin ana teminatları aynı olmasına rağmen ek teminatları arasında fark göstermektedir.

 • Demir Sigorta bireysel sağlık sigortası ana teminatları, yatarak tedavi, ayakta tedavi ve doğum teminatından oluşmaktadır.
 • Ekinoks plus özel sağlık sigortası ek teminatları, memorial vip check-up, diş bakım paketi ve online doktor hizmetlerini içermektedir.
 • Demir özel sağlık sigortası ek teminatları, online doktor hizmeti, mini check-up, vıp check-up, diş paketi, mamografi/PSA, göz paketi, dolgulu diş paketi, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerini kapsamaktadır.

Demir Sigorta doğum teminatında bulunan bekleme süresi 10 aydır, sigortalılar doğum paketinden bu sürenin sonunda faydalanabilirler.

Mapfre Sigorta Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Özel sağlık sigortası hizmetini 3S özel sağlık sigortası kapsamında vermektedir. 3S sağlık sigortası sunmuş olduğu geniş teminatlar ile sigortalılarının sağlığını güvence altına almaktadır.

Yatarak Tedavi Teminatı;

 • Ameliyathane,
 • Operatör,
 • anestezist,
 • Hemşire,
 • Anjiyografi ve böbrek taşı kırma diyaliz,
 • Koroner doktor,
 • İlaç,
 • Günlük oda,
 • Her türlü sarf malzeme,
 • Kemoterapi,
 • Radyoterapi,
 • Refakatçi,
 • Yemek,
 • Yoğun bakım giderlerini poliçede belirtilmiş olan limitler kapsamında karşılamaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı;

 • Doktor muayenesi,
 • Reçeteli ilaç,
 • Tanı,
 • İleri tanı,
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon giderlerini poliçede belirtilmiş olan limitler kapsamında karşılamaktadır.

Doğum Teminatı;

 • Normal doğum,
 • Sezaryen ve gebelik rutin kontrollerini poliçe kapsamında karşılamaktadır.

Türkiye Sigorta Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Özel sağlık sigortası 4 farklı şekilde sigortalılara sunulmaktadır. Sigortalılar ihtiyaçlarına göre istedikleri paketi tercih edebilirler.

Türkiye Sigorta özel sağlık sigortası paketleri;

 1. Okyanus Limitsiz Özel Sağlık Sigortası,
 2. Okyanus Limitli Özel Sağlık Sigortası,
 3. Okyanus Ekstra Özel Sağlık Sigortası,
 4. Okyanus Avantaj Özel Sağlık Sigortasından oluşmaktadır.

Okyanus Limitsiz Özel Sağlık Sigortası

Yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatını limitsiz olarak sunmaktadır. Sigortalının hastanelerden alacağı sağlık hizmetlerinde limit sınırlaması bulunmamaktadır.

Türkiye Sigorta’nın okyanus limitsiz özel sağlık sigortası paketini tercih ederek limit sınırı olmaksızın hizmet alabilirsiniz.

Okyanus Limitli Özel Sağlık Sigortası

Sigortalının poliçe oluşturma esnasında tercih etmiş olduğu limitlere kadar ayakta tedavi ve yatarak tedavi hizmetlerini özel hastanelerden almasına olanak sağlamaktadır.

Okyanus Avantaj Özel Sağlık Sigortası

Poliçe içeriğinde sadece yatarak tedavi teminatının bulunduğu özel sağlık sigortası poliçede belirtilmiş limitlere kadar ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli, eswl, gama knife, koroner anjiyografi, ameliyat sonrası fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, yoğun bakım, laboratuvar, radyoloji oda, yatak, yemek ve refakatçi masraflarını kapsamaktadır.

Okyanus Ekstra Özel Sağlık Sigortası

Yatarak tedavi teminatı ek olarak ileri tanı yöntemlerini güvence altına almaktadır. İleri tanı yöntemleri altında MR, Tomografi ve Eforlu EKG vb. tedavilerini %20 katılım payı ile sigortalılarına sunmaktadır.

özel sağlık sigortası çeşitleri
özel sağlık sigortası çeşitleri

En Uygun Özel Sağlık Sigortası Fiyatı Nasıl Alınır?

Sağlık sigortası kişinin kimlik, yaş, cinsiyet, boy ve kilo bilgilerine göre hazırlanmaktadır.

İhtiyacınız olan sağlık sigortasını;

 • İnternetten online,
 • 7/24 hizmet veren çağrı merkezimizden,
 • Ofisimizi ziyaret ederek alabilirsiniz.

Yorulmadan hızlı bir şekilde sağlık sigortası almak için online teklif ekranımızı kullanabilir veya 7/24 hizmet veren çağrı merkezimizden hizmet alabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası hakkında merak ettiğiniz diğer sorular için sağlık branşı uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Sigorta uzmanlarımızla görüşme sağlayarak özel sağlık sigortası fiyatlarını değerlendirmek için teklif al formunu hemen doldurabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img