alokasko-logo
alokasko-logo

Nakliyat Sigortası Nedir ? 2022

Birçok kişi gerek ev taşımak gerekse ürün alınca bir kez dahi olsun nakliye ihtiyaç duymaktadır. Eşyalarını bir noktadan diğer noktaya taşınırken karşılaşabileceği birden fazla risk olduğunu biliyor muydunuz? Gerek ürün veya eşyaların nakliye sırasında araç kazası riskinken doğal afetlerin oluşturduğu risklere kadar nakliyat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Bir emtea’nın taşınması esnasında oluşabilecek riskleri poliçede teminat altına alarak sigortalıya güvence sağlamaktadır.

Emtea’nın nakliyesi yapılırken karşılaşa bileceği yangın, hırsızlık ve tam ziya gibi hasarları sonucunda meydana gelen finansal kayıplara karşı koruma sağlamaktadır.

nakliyat sigortası
emtea sigortası nedir

Nakliyat Sigortası Poliçe Türleri Nedir ?

Düzenlenmekte olan 4 adet poliçe çeşidi bulunmaktadır.

 • Kati Poliçe,
 • Flotan Poliçe(Geçici),
 • Abonman Poliçe,
 • Blok Poliçe.

Kati Poliçe Nedir ?

Kati poliçe, sevkiyat yapılacak ürün adedi, sevk yeri, sevk tarihi gibi sevkiyata ait tüm bilgilerin kesinleşmesi sonrasında yapılan nakliyat sigortasıdır.

Flotan Poliçe Nedir ?

Flotan poliçe, malı taşıyacak aracın bilgileri ve sevk tarihi kesinlik kazanmadan sigorta teminatı altına almaktır, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir. Araca ve sevkiyat tarihi kesinleştikten sonra ise, kat’i sigorta poliçesi tanzim edilir.

Abonman Poliçe Nedir ?

Abonman poliçe, bir yıl içerisinde yapılacak olan tüm sevkiyatları için uygulanacak fiyat ve şartları, tarafların yükümlülüklerinin bulunduğu poliçedir.

Blok Poliçe Nedir ?

Blok poliçe, sigortalının 1 yıl içerinde taşıyacağı emteanın bedeli üzerinden düzenlenen poliçedir. 1 yıl içerinde yapacağı sevkiyatlar poliçe başlangıcında belirlenmiş olan sigorta bedeline kadar güvence altındadır.

Genişletilmiş Kasko Sigortası Nedir? ilginizi çekebilir.

Nakliyat Sigortası Teminatları Nedir ?

Nakliyat sigortasında 3 adet teminat bulunmaktadır.

Bu teminatlar;

 • Tam Ziya,
 • Dar Teminat,
 • Geniş Teminat.

Tam Ziya Teminatı Nedir ?

Taşıma aracı ve malın tüm değerini kaybedecek derece hasar görmesini halinde karşılık verilen teminattır.

Dar Teminat Nedir ?

Dar teminat malın ve taşıma aracının uğrayacağı kısmı hasarlar sonucu çıkan masrafları teminat altına almaktadır.

Geniş Teminat Nedir ?

Bu teminat ile taşınan malda taşıma esnasında oluşacak kaza veya olay neticesindeki maddi kayıplara karşı güvence sağlamaktadır.

Geniş Teminatta İstisna Tutulanlar Nelerdir ?

 • Gecikmeden doğan hasarlar,
 • Kanuna aykırı durumlar(yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi),
 • Malın kendi bünyesinden (gizli kusur) meydana gelen hasarlar,
 • Radyoaktif kirlenme hasarları,
 • Sigortalının kötü niyetinden dolayı oluşan hasarlar,
 • Taşıma şartlarının uygun olmaması, ambalaj yetersizliğinden meydana gelen hasarlar.
nakliyat sigortası
nakliyat sigortası kapsamı

Nakliyat Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller Nedir ?

Genel şartlarınca aşağıdaki haller teminat dışı tutulmuştur.

 • Yasak veya gizli ticaret, kaçakçılık, emtianın ithal, ihraç veya transitine müteallik kanun ve nizamlara aykırılık, hakikat hilafı beyan, sigorta akidinin veya sigortalının veyahut bunların adamlarının vekil veya mümessillerinin fiil veya kusurları,
 • Malların sevk ve naklinde, sebebi ne olursa olsun vaki gecikmeler, karantina veya kışlama tevakkufları, yükleme veya boşaltma istarya ve süresteryaları ile bunlara ait resim, harç ve masraflar, kur ve rayiç farklar veya faiz kayıpları,
 • Teslim etmemekte temerrüt veya geç teslim tazminatı, kardan mahrumiyet; malların zati ayıbına izafe olunabilecek her türlü avarya, zayiat, bozulma ve eksilmeler,
 • Malların gereği veçhile hazırlanmamış veya tertiplenmemiş olmasından veya ambalaj kifayetsizliğinden ileri gelen ziya ve hasarlar; suhunetin ve atmosferik şartların tesirleri; mutad akma, fire ve aşınmalar fare, sıçan, kurt ve diğer haşaratın ika ettiği tahribat,
 • Sigortanın akidi nakliyatı bizzat yaptığı veya adamlarına yaptırdığı takdirde, kaptanın ve gemi adamlarının barataryasından, hile ve hud’asından, ihmalinden, ihtiyatsızlığından, ehliyetsizliğinden ileri gelen zıya ve hasarlar sigortaya dahil değildir.

Nakliyat Poliçesi Düzenlenirken Talep Edilen Bilgiler Nelerdir ?

 • Emtea Bedeli,
 • Emtea Türü,
 • Firma ise vergi kimlik, şahıs ise T.C. kimlik numarası,
 • Sevk başlangıç ve bitiş noktası,
 • Sevk Başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • Sevki gerçekleştirecek araç bilgileri.

Neden Nakliyat Sigortası Almalıyım ?

Nakliyat sigortası içerdiği geniş teminat seçenekleriyle emteanın ve taşıma aracının tüm değerini yitirecek şekilde hasara uğramasından, kaza sonucu oluşan kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı koruma sağlar. Sağlamış olduğu koruma ile kişi veya kurumların sermayelerini güvence altına almaktadır.

Nakliyat Sigortası Kapsamı Nedir ?

Kapsamı, kişinin talep ettiği teminata göre değişmektedir. Bu nedenle sabit bir kapsamı bulunmamaktadır. Örneğin tam ziya teminatı ile araç ve emteanın uğrayacağı tüm hasarlar karşılanırken, dar teminat kapsamında sadece emteanın uğrayacağı zararlar karşılanmaktadır.

Sigorta Nakliyat Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur ?

Nakliyat sigortasında kanunen bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kişiler veya kurumlar kendi istek ve ihtiyaçlarına göre yaptırabilirler.

Sigorta Nakliyat Sigortası Kim Tarafından Yaptırılır ?

Emtea satıcısı, alıcısı veya sevkiyatı gerçekleştirecek kişi veya kurum tarafından yapılabilir.

Nakliyat Sigortası Fiyatları Ne Kadar ?

Sigorta fiyatları, emtea cinsi, değeri ve taşıma stiline göre riskler farklı olabilmektedir. Bu nedenle net bir fiyatı bulunmamaktadır.

Sevkiyatınıza özel  nakliyat sigortası fiyatlarını alokasko.com üzerinden başvuru formunu doldurarak talep edebilirsiniz.

Sigorta Nakliyat Sigortası Teklifi Nasıl Alınır ?

Nakliyat sigortanızı internetten, çağrı merkezinden veya acenteden alabilirsiniz.

Nakliyat sigortası teklifi, kişinin nakliyeye ait bilgilerin verilmesinin ardından sigorta şirket ekranına girilmektedir. Şirket ekranı sigorta değerini ve risk oranını göz önünde bulundurularak hesaplama yapmaktadır.

Size özel düzenlenmiş nakliyat sigortası teklifine alokasko.com üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak erişebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img