alokasko-logo
alokasko-logo

Nakliyat (Emtea) Sigortası Nedir?

Birçok kişi gerek ev taşımak gerekse ürün alınca bir kez dahi olsun nakliye ihtiyaç duymaktadır. Eşyalarını bir noktadan diğer noktaya taşınırken karşılaşabileceği birden fazla risk olduğunu biliyor muydunuz? Gerek ürün veya eşyaların nakliye sırasında araç kazası riskinken doğal afetlerin oluşturduğu risklere kadar nakliye sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Nakliyat sigortası, bir emtea’nın taşınması esnasında oluşabilecek riskleri poliçede teminat altına alarak sigortalıya güvence sağlamaktadır.

Nakliyat sigortası, emtea’nın nakliyesi yapılırken karşılaşa bileceği yangın, hırsızlık ve tam ziya gibi hasarları sonucunda meydana gelen finansal kayıplara karşı koruma sağlamaktadır.

Nakliyat Sigortası Poliçe Türleri Nedir?

Nakliyat sigortasında düzenlenmekte olan 4 adet poliçe çeşidi bulunmaktadır.

 1. Kati Poliçe
 2. Flotan Poliçe(Geçici)
 3. Abonman Poliçe
 4. Blok Poliçe

Kati Poliçe Nedir?

Kati poliçe, sevkiyat yapılacak ürün adedi, sevk yeri, sevk tarihi gibi sevkiyata ait tüm bilgilerin kesinleşmesi sonrasında yapılan nakliyat sigortasıdır.

Flotan Poliçe Nedir?

Flotan poliçe, malı taşıyacak aracın bilgileri ve sevk tarihi kesinlik kazanmadan sigorta teminatı altına almaktır, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir. Araca ve sevkiyat tarihi kesinleştikten sonra ise, kat’i sigorta poliçesi tanzim edilir.

Abonman Poliçe Nedir?

Abonman poliçe, bir yıl içerisinde yapılacak olan tüm sevkiyatları için uygulanacak fiyat ve şartları, tarafların yükümlülüklerinin bulunduğu poliçedir.

Nakliyat Sigortası
Blok Poliçe Nedir?

Blok poliçe, sigortalının 1 yıl içerinde taşıyacağı emteanın bedeli üzerinden düzenlenen poliçedir. 1 yıl içerinde yapacağı sevkiyatlar poliçe başlangıcında belirlenmiş olan sigorta bedeline kadar güvence altındadır.

Nakliyat Sigortası Teminatları Nedir?

Nakliyat sigortasında 3 adet teminat bulunmaktadır.

Bu teminatlar;

 • Tam Ziya
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat
Tam Ziya Teminatı Nedir?

Taşıma aracı ve malın tüm değerini kaybedecek derece hasar görmesini halinde karşılık verilen teminattır.

Dar Teminat Nedir?

Dar teminat malın ve taşıma aracının uğrayacağı kısmı hasarlar sonucu çıkan masrafları teminat altına almaktadır.

Geniş Teminat Nedir?

Geniş teminat ile taşınan malda taşıma esnasında oluşacak kaza veya olay neticesindeki maddi kayıplara karşı güvence sağlamaktadır.

Geniş Teminatta İstisna Tutulanlar Nedir?

 • Gecikmeden doğan hasarlar,
 • Kanuna aykırı durumlar(yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi),
 • Malın kendi bünyesinden (gizli kusur) meydana gelen hasarlar,
 • Radyoaktif kirlenme hasarları,
 • Sigortalının kötü niyetinden dolayı oluşan hasarlar,
 • Taşıma şartlarının uygun olmaması, ambalaj yetersizliğinden meydana gelen hasarlar,

CMR Sigortası Nedir?

CMR sigortası, uluslar arası taşımacılıklarda kullanılan nakliyat sigortası ürünüdür. cmr taşıyıcı firmanın yük sahibine karşı sorumluluklarını güvence altına almaktadır. Cmr yükün taşınması esnasından oluşabilecek risklere karşı koruma sağlamaktadır.

CMR Sigortası Kapsamı Nedir?

Bu sigorta Sigortalının bir ülkeden diğer bir ülkeye sınır aşımı yoluyla ve bir ücret mukabilinde yaptığı emtea nakliyatlarından doğan sorumluluğunu C.M.R. Konvansiyonunun, sigorta mukavelesinin yapıldığı tarihte geçerli olan şartlarına ve poliçe özel koşullarına göre teminat altına alır. Bu sigortanın başlamasından sonra C.M.R.  Konvansiyonunda yapılan herhangi bir değişiklik veya ek düzenleme ile ilgili olarak, Sigortacı tarafından söz konusu değişiklik veya ilavenin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 gün içinde yazılı olarak itirazda bulunulmaması halinde, söz konusu değişiklik ve/veya ek düzenlemeler sigorta mukavelesi kapsamında addolunacaktır.   

Nakliyat Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller Nedir?

Nakliyat sigortası genel şartlarınca aşağıdaki haller teminat dışı tutulmuştur.

 • Yasak veya gizli ticaret, kaçakçılık, emtianın ithal, ihraç veya transitine müteallik kanun ve nizamlara aykırılık, hakikat hilafı beyan, sigorta akidinin veya sigortalının veyahut bunların adamlarının vekil veya mümessillerinin fiil veya kusurları,
 • Malların sevk ve naklinde, sebebi ne olursa olsun vaki gecikmeler, karantina veya kışlama tevakkufları, yükleme veya boşaltma istarya ve süresteryaları ile bunlara ait resim, harç ve masraflar, kur ve rayiç farklar veya faiz kayıpları,
 • Teslim etmemekte temerrüt veya geç teslim tazminatı, kardan mahrumiyet; malların zati ayıbına izafe olunabilecek her türlü avarya, zayiat, bozulma ve eksilmeler,
 • Malların gereği veçhile hazırlanmamış veya tertiplenmemiş olmasından veya ambalaj kifayetsizliğinden ileri gelen ziya ve hasarlar; suhunetin ve atmosferik şartların tesirleri; mutad akma, fire ve aşınmalar fare, sıçan, kurt ve diğer haşaratın ika ettiği tahribat,
 • Sigortanın akidi nakliyatı bizzat yaptığı veya adamlarına yaptırdığı takdirde, kaptanın ve gemi adamlarının barataryasından, hile ve hud’asından, ihmalinden, ihtiyatsızlığından, ehliyetsizliğinden ileri gelen zıya ve hasarlar sigortaya dahil değildir.
Nakliyat Poliçesi Düzenlenirken Talep Edilen Bilgiler Nelerdir?
 • Emtea Bedeli.
 • Emtea Türü.
 • Firma ise vergi kimlik, şahıs ise T.C. kimlik numarası.
 • Sevk başlangıç ve bitiş noktası.
 • Sevk Başlangıç ve bitiş tarihleri.
 • Sevki gerçekleştirecek araç bilgileri.

Nakliyat Poliçesi Hasar Anında Talep Edilen Belge/Bilgiler Nelerdir?

Hasar anında istenen bilgi ve belgeler hasar boyutuna göre değişmektedir.

Genel olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler istenmektedir.

 • Poliçe numarası
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalının veya irtibat kurulacak kişinin iletişim bilgisi

CMR Sigortası Hasar Anında Talep Edilen Belge/Bilgiler Nelerdir?

 • CMR/ Konşimento
 • Tır Karnesi
 • Gümrük Beyannamesi
 • Mal Faturası
 • Çeki Listesi(yükleme listesi)
 • Antetli ve kaşeli kâğıda hasarlı emtialarına fatura da yer alan birim fiyatı ile belirtilmesi ve hasar durumunun belirtilmesi (talep edilen tutarın neye istinaden talep edildiğini belirten yazı)
 • Hasarlı emtianın fotoğrafları (tahliye öncesi römork içerisinde ve yükleme/boşaltma anında çekilen hasarı gösteren fotoğraflar)
 • Malın depoya hasarlı teslim edildiğine dair tutanak (antrepo/gümrük)
 • Sürücü Beyanı( hasarın oluş şeklini anlatan Yükleme, istifleme ve boşaltmanın kimin tarafından yapıldığı mutlaka belirten açıklayıcı hasar beyanı)
 • Ruhsat ve Ehliyet
 • Navlun Faturası
 • Alıcı/ Gönderici firmanın nakliyat emtia sigortası var ise sigorta bilgileri

Sigorta’dan Neden Nakliyat Sigortası Almalıyım?

Nakliyat sigortası içerdiği geniş teminat seçenekleriyle emteanın ve taşıma aracının tüm değerini yitirecek şekilde hasara uğramasından, kaza sonucu oluşan kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı koruma sağlar. Nakliyat sigortası sağlamış olduğu koruma ile kişi veya kurumların sermayelerini güvence altına almaktadır.

Nakliyat Sigortası Kapsamı Nedir?

Nakliyat sigortası kapsamı, kişinin talep ettiği teminata göre değişmektedir. Bu nedenle sabit bir nakliyat sigortası kapsamı bulunmamaktadır. Örneğin tam ziya teminatı ile araç ve emteanın uğrayacağı tüm hasarlar karşılanırken, dar teminat kapsamında sadece emteanın uğrayacağı zararlar karşılanmaktadır.

Sigorta Nakliyat Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Nakliyat sigortasında kanunen bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kişiler veya kurumlar kendi istek ve ihtiyaçlarına göre yaptırabilirler.

Sigorta Nakliyat Sigortası Kim Tarafından Yaptırılır?

Nakliyat sigortası emtea satıcı, alıcısı veya sevkiyatı gerçekleştirecek kişi veya kurum tarafından yapılabilir.

Nakliyat Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Nakliyat sigortası fiyatları, emtea cinsi, değeri ve taşıma stiline göre riskler farklı olabilmektedir. Bu nedenle net bir nakliyat sigortası fiyatı bulunmamaktadır.

Sevkiyatınıza özel  nakliyat sigortası fiyatlarını alokasko.com üzerinden başvuru formunu doldurarak talep edebilirsiniz.

Sigorta Nakliyat Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

Nakliyat sigortanızı internetten, çağrı merkezinden veya acenteden alabilirsiniz.

Nakliyat sigortası teklifi, kişinin nakliyeye ait bilgilerin verilmesinin ardından sigorta şirket ekranına girilmektedir. Şirket ekranı sigorta değerini ve risk oranını göz önünde bulundurularak hesaplama yapmaktadır.

Size özel düzenlenmiş nakliyat sigortası teklifine alokasko.com üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak erişebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgiye Sahip Olabilmek İçin Bizleri Alokasko.com Blog Sayfasından Takip Edebilirsiniz.

https://www.alokasko.com/nakliyat-sigortasi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img