alokasko-logo
alokasko-logo

Akıllı Lojistik: nedir ve lojistik 4.0 teknolojileri nelerdir?

Akıllı lojistik, malların yönetimi, depolanması ve varışının çeşitli aşamalarındaki süreçleri optimize etmeyi mümkün kılar. Her aşama için özel Alokasko çözümleri sizin için derledi. Örnekler ve avantajlar bu yazımızda.

Akıllı lojistik nedir?

Akıllı lojistik, malların yönetimi, depolanması ve varış yeri için tüm organizasyonel ve stratejik operasyonları optimize etmeyi mümkün kılan teknolojik çözümlerle donatılmış ” akıllı lojistik “tir.

Endüstriyel lojistik, aslında tedarik zincirinin bir parçasıdır ve ürün akışını ve ilgili bilgileri yöneten altyapılar, ekipman, kaynaklar ve operasyonel stratejiler setini içerir. Bu nedenle lojistik, zamanında teslimat için ve şirket stratejileri doğrultusunda nakliye yönetimi, malların depolanması, stokların yönetimi ve siparişlerin organizasyonu ile ilgilenir.

Tedarik zinciri veya tedarik zinciri ise, ürünün tüm yaşam döngüsünü içerir: seçimden hammadde alımına, işleme / üretime, nihai müşteriye teslimata ve satış sonrası.

Süreç optimizasyonunun etkinliği, lojistiğin tüm tedarik zincirine entegrasyonu ile yakından ilgilidir.

Akıllı lojistik sağlayan teknolojiler nelerdir?

Akıllı teknolojiler, talep tahmininden depo yönetimine, depolama ve nakliye yönetimi süreçlerine kadar çeşitli lojistik süreçlere müdahale edebilir.

akıllı lojistik-alokasko.com

Gelen

Özellikle, gelen mallar RFID etiketleri ile donatılabilir – Radyo Frekansı Tanımlama : benzersiz bir kodla ilgili bir çip ile donatılmış, RFID etiketleri, elektromanyetik darbeler yoluyla tanıma verilerini otomatik olarak optik okuyucuya gönderir ve böylece bunları bir güncellemede günceller. Veya şirkete, yönetimle ilgili ana süreçleri yöneten yazılım platformu olan ERP – Enterprise Resource Planning ile entegre video kameralı ve/veya telefon santralli interkomlar: gelen kamyonların görüntülü izlenmesine olanak sağlayan cihazlar, malların mevcudiyetini bildirmek ve telefon (veya interkom) üzerindeki bir düğmeye dokunarak sağ kapağı uzaktan açmak için.

Stokta var

Mallar depoya girdikten sonra, depolama ve elleçleme faaliyetleri kolaylaştırılabilir: paletler için istifleyici vinçler , yönetim yazılımı tarafından çalıştırılan otomatik depolama makineleri; Palet Mekiği’nden , operatör tarafından tablet ile Wi-Fi üzerinden atanan talimatları takip ederek önceden ayarlanmış izler üzerinde hareket eden bir elektrik motorlu mekik; ürünlerin parametrelerini analiz eden ve paletlere nasıl istifleneceğine karar veren antropomorfik robotlar tarafından ; Operatörün sesini tanıyan ve talimat veren ve alan cihazlar aracılığıyla sesle toplamadan yapılır.

Diğer çözümler, herhangi bir acil durum için alarm düğmesi ile donatılmış telefonlar ve telsiz telefonlar ve Kişisel Koruyucu Donanıma entegre edilmiş “adamın yere inmesi” cihazları, çalışanlar için potansiyel olarak tehlikeli durumları tanımlayan ve herhangi bir durumda otomatik olarak uyarı veren bir makine öğrenme sistemi ile donatılmış cihazlardır. Her ihtimale karşı etkinleştirilebilen ek bir Acil/Sos düğmesi ile hem operatör hem de güvenlik görevlisi olası bir düşüş. Her zaman güvenlik tarafında, çarpışma önleyici sistemleri hatırlıyoruz. Gerçek zamanlı konum sistemlerini (RTLS) geniş bant ve gelişmiş sensörlerle birleştiren forkliftler, saniyede 100 kata kadar mesafe ölçümü ve farklı alarm eşiklerinin yönetimi için giyilebilir cihazlara entegre radar ve etiket operatörleri ile donatılmıştır.

Faaliyetlerini yeniden üreterek ve orada gerçekleşen tüm işlemleri ayrıntılı bir şekilde analiz ederek deponun dijital ikizini yeniden yaratan çözümlerin sıkıntısı yoktur.

Çıktı

Giden yükleme operasyonları için, rıhtımlarda neler olup bittiğinin gerçek zamanlı anlık görüntülerini elde etmek için 3D sensörleri ve görüntü işlemeyi birleştiren izleme çözümleri vardır: yazılım, paketlerin yoğunluğunu ve kalitesini, paket yığınlarının yüksekliğini otomatik olarak hesaplar, treyler dolum seviyesi ve süreçleri optimize etmek için çözüm sunar.

Alokasko çözümleri, şirket filosunun veya filo yönetiminin yönetiminde de yardımcı olabilir : en basit örnekten, gönderiyi takip eden ve teslimat kalitesini artıran uydu alarmlarının kullanımından, bir cihaz filosunun her bir aracına kurulumuna kadar. Verileri ve göstergeleri, bakım, güvenlik, sürdürülebilirlik açısından belirli uyarılarla, ihtiyaçlara göre toplayan, işleyen ve çaprazlayan merkezi yazılım platformuna ileten hub.

Verimli lojistik, büyük miktarda verinin toplanmasına ve işlenmesine dayanır : üretim ve talep arasındaki ilişkiyi anlamak için hacimlere ilişkin veriler; iş yüklerinin güvenliğini, uyumluluğunu ve dağıtımını değerlendirmek için personel koşullarına ilişkin veriler ; kalite kontrolünün uygun olup olmadığını anlamak için ürünün durumuna ilişkin veriler ; tedarik zincirinin maliyetlerine ilişkin veriler ; talebi karşılayıp karşılamadıklarını öğrenmek için teslimat sürelerine ilişkin veriler ; alınan iadeler ve nedenleri hakkında veriler ; sevkiyatların hazırlanmasına ve depo yönetimine ilişkin veriler, darboğazları, israfı, miktarları ve ürün depolama yöntemlerini belirlemek ve çözmek.

Alokasko çözümleri, özel sensörlerin konumlandırılması sayesinde bu verilerin sahada toplanmasına ve sezgisel ve özelleştirilebilir yazılım platformları aracılığıyla işlenmesine olanak tanır. Gerçek zamanlı olarak işlenen verileri geçmiş verilerle çaprazlayan ve kararları desteklemek için bilgi sağlayan platformlar: örnekler MES – Üretim Yürütme Sistemi , üretim yürütme sistemi, şirket kaynaklarını planlayan ERP, yöneten PLM – Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimidir. Ürün yaşam döngüsü, SCADA – Denetleyici Kontrol ve Makinelerdeki sensörlerden veri alan Veri Toplama denebilir.

akıllı lojistik ve nakliye sigortası

Tüm bu platformlar, büyük verileri makine öğrenimi veya daha derin öğrenme biçimleri aracılığıyla analiz eder ve bunları üretim süreçleriyle entegre ederek lojistik süreçleri optimize etmeye katkıda bulunur. Her şeyden önce, tarihsel ve gerçek verilere dayalı talebi daha doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak tanırlar.

Akıllı lojistiğin iş avantajları nelerdir?

Akıllı lojistiksüreçleri ve tahminleri iyileştirmeye, hataları ve maliyetleri azaltmaya, operasyonel esnekliği artırmaya, bazı işlemleri otomatikleştirmeye, kararları desteklemeye olanak tanır.

Özellikle sesle toplama, eller serbest şekilde çalışmanıza olanak tanır, otomatik toplama, mal taşıma hacmini ve hızını artırır, mekik paleti forkliftin yerini alır ve manevra sürelerini azaltır, çarpışma önleyici sistemler ve “insanlar düştü” aygıtları riskini en aza indirir. Iş kazaları ve iş güvenliğini arttırır.

Dijital ikiz platformlar, “gerçek” bir deneme maliyeti olmadan bazı değişkenleri değiştirerek senaryoları simüle etme imkânı ile devam eden tüm süreçleri yeniden üretir. Filo yönetimi, yakıt ve kirletici emisyonlardan tasarruf sağlar, malların istiflenmesini ve römorkların doldurulmasını optimize eder ve araç bakım maliyetlerini azaltır.

Büyük veri analitiği platformları, giderek artan şirket dostu işleme ve tahmin modelleri sağlamak için sahada meydana gelen hataları ve anormallikleri sürekli olarak öğrenir.

Verimli lojistik, büyük miktarda verinin toplanmasına ve işlenmesine dayanır : üretim ve talep arasındaki ilişkiyi anlamak için hacimlere ilişkin veriler; iş yüklerinin güvenliğini, uyumluluğunu ve dağıtımını değerlendirmek için personel koşullarına ilişkin veriler ; kalite kontrolünün uygun olup olmadığını anlamak için ürünün durumuna ilişkin veriler ; tedarik zincirinin maliyetlerine ilişkin veriler ; talebi karşılayıp karşılamadıklarını öğrenmek için teslimat sürelerine ilişkin veriler ; alınan iadeler ve nedenleri hakkında veriler ; sevkiyatların hazırlanmasına ve depo yönetimine ilişkin veriler, darboğazları, israfı, miktarları ve ürün depolama yöntemlerini belirlemek ve çözmek.

Alokasko çözümleri, özel sensörlerin konumlandırılması sayesinde bu verilerin sahada toplanmasına ve sezgisel ve özelleştirilebilir yazılım platformları aracılığıyla işlenmesine olanak tanır. Gerçek zamanlı olarak işlenen verileri geçmiş verilerle çaprazlayan ve kararları desteklemek için bilgi sağlayan platformlar: örnekler MES – Üretim Yürütme Sistemi , üretim yürütme sistemi, şirket kaynaklarını planlayan ERP, yöneten PLM – Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimidir. ürün yaşam döngüsü, SCADA – Denetleyici Kontrol ve Makinelerdeki sensörlerden veri alan Veri Toplama.

Tüm bu platformlar, büyük verileri makine öğrenimi veya daha derin öğrenme biçimleri aracılığıyla analiz eder ve bunları üretim süreçleriyle entegre ederek lojistik süreçleri optimize etmeye katkıda bulunur. Her şeyden önce, tarihsel ve gerçek verilere dayalı talebi daha doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak tanırlar.

akıllı lojistik

Akıllı lojistiğin iş avantajları nelerdir?

Akıllı lojistiksüreçleri ve tahminleri iyileştirmeye , hataları ve maliyetleri azaltmaya, operasyonel esnekliği artırmaya, bazı işlemleri otomatikleştirmeye, kararları desteklemeye olanak tanır .

Özellikle sesle toplama, eller serbest şekilde çalışmanıza olanak tanır, otomatik toplama, mal taşıma hacmini ve hızını artırır, mekik paleti forkliftin yerini alır ve manevra sürelerini azaltır, çarpışma önleyici sistemler ve “insanlar düştü” aygıtları riskini en aza indirir. iş kazaları ve iş güvenliğini arttırır.

Dijital ikiz platformlar , “gerçek” bir deneme maliyeti olmadan bazı değişkenleri değiştirerek senaryoları simüle etme imkanı ile devam eden tüm süreçleri yeniden üretir . Filo yönetimi, yakıt ve kirletici emisyonlardan tasarruf sağlar, malların istiflenmesini ve römorkların doldurulmasını optimize eder ve araç bakım maliyetlerini azaltır. akıllı lojistik…

Büyük veri analitiği platformları, giderek artan şirket dostu işleme ve tahmin modelleri sağlamak için sahada meydana gelen hataları ve anormallikleri sürekli olarak öğrenir .

Verimli lojistik, büyük miktarda verinin toplanmasına ve işlenmesine dayanır : üretim ve talep arasındaki ilişkiyi anlamak için hacimlere ilişkin veriler; iş yüklerinin güvenliğini, uyumluluğunu ve dağıtımını değerlendirmek için personel koşullarına ilişkin veriler ; kalite kontrolünün uygun olup olmadığını anlamak için ürünün durumuna ilişkin veriler ; tedarik zincirinin maliyetlerine ilişkin veriler ; talebi karşılayıp karşılamadıklarını öğrenmek için teslimat sürelerine ilişkin veriler ; alınan iadeler ve nedenleri hakkında veriler ; sevkiyatların hazırlanmasına ve depo yönetimine ilişkin veriler, darboğazları, israfı, miktarları ve ürün depolama yöntemlerini belirlemek ve çözmek.

Alokasko çözümleri, özel sensörlerin konumlandırılması sayesinde bu verilerin sahada toplanmasına ve sezgisel ve özelleştirilebilir yazılım platformları aracılığıyla işlenmesine olanak tanır. Gerçek zamanlı olarak işlenen verileri geçmiş verilerle çaprazlayan ve kararları desteklemek için bilgi sağlayan platformlar: örnekler MES – Üretim Yürütme Sistemi , üretim yürütme sistemi, şirket kaynaklarını planlayan ERP, yöneten PLM – Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimidir. ürün yaşam döngüsü, SCADA – Denetleyici Kontrol ve Makinelerdeki sensörlerden veri alan Veri Toplama.

Tüm bu platformlar, büyük verileri makine öğrenimi veya daha derin öğrenme biçimleri aracılığıyla analiz eder ve bunları üretim süreçleriyle entegre ederek lojistik süreçleri optimize etmeye katkıda bulunur. Her şeyden önce, tarihsel ve gerçek verilere dayalı talebi daha doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak tanırlar.

Akıllı lojistiğin iş avantajları nelerdir?

Akıllı lojistiksüreçleri ve tahminleri iyileştirmeye , hataları ve maliyetleri azaltmaya, operasyonel esnekliği artırmaya, bazı işlemleri otomatikleştirmeye, kararları desteklemeye olanak tanır .

Özellikle sesle toplama, eller serbest şekilde çalışmanıza olanak tanır, otomatik toplama, mal taşıma hacmini ve hızını artırır, mekik paleti forkliftin yerini alır ve manevra sürelerini azaltır, çarpışma önleyici sistemler ve “insanlar düştü” aygıtları riskini en aza indirir. iş kazaları ve iş güvenliğini arttırır.

Dijital ikiz platformlar , “gerçek” bir deneme maliyeti olmadan bazı değişkenleri değiştirerek senaryoları simüle etme imkanı ile devam eden tüm süreçleri yeniden üretir . Filo yönetimi, yakıt ve kirletici emisyonlardan tasarruf sağlar, malların istiflenmesini ve römorkların doldurulmasını optimize eder ve araç bakım maliyetlerini azaltır.

Büyük veri analitiği platformları, giderek artan şirket dostu işleme ve tahmin modelleri sağlamak için sahada meydana gelen hataları ve anormallikleri sürekli olarak öğrenir .

Verimli lojistik, büyük miktarda verinin toplanmasına ve işlenmesine dayanır : üretim ve talep arasındaki ilişkiyi anlamak için hacimlere ilişkin veriler; iş yüklerinin güvenliğini, uyumluluğunu ve dağıtımını değerlendirmek için personel koşullarına ilişkin veriler ; kalite kontrolünün uygun olup olmadığını anlamak için ürünün durumuna ilişkin veriler ; tedarik zincirinin maliyetlerine ilişkin veriler ; talebi karşılayıp karşılamadıklarını öğrenmek için teslimat sürelerine ilişkin veriler ; alınan iadeler ve nedenleri hakkında veriler ; sevkiyatların hazırlanmasına ve depo yönetimine ilişkin veriler, darboğazları, israfı, miktarları ve ürün depolama yöntemlerini belirlemek ve çözmek.

Alokasko çözümleri, özel sensörlerin konumlandırılması sayesinde bu verilerin sahada toplanmasına ve sezgisel ve özelleştirilebilir yazılım platformları aracılığıyla işlenmesine olanak tanır. Gerçek zamanlı olarak işlenen verileri geçmiş verilerle çaprazlayan ve kararları desteklemek için bilgi sağlayan platformlar: örnekler MES – Üretim Yürütme Sistemi , üretim yürütme sistemi, şirket kaynaklarını planlayan ERP, yöneten PLM – Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimidir. ürün yaşam döngüsü, SCADA – Denetleyici Kontrol ve Makinelerdeki sensörlerden veri alan Veri Toplama.

Tüm bu platformlar, büyük verileri makine öğrenimi veya daha derin öğrenme biçimleri aracılığıyla analiz eder ve bunları üretim süreçleriyle entegre ederek lojistik süreçleri optimize etmeye katkıda bulunur. Her şeyden önce, tarihsel ve gerçek verilere dayalı talebi daha doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak tanırlar.

Akıllı lojistiğin iş avantajları nelerdir?

Akıllı lojistiksüreçleri ve tahminleri iyileştirmeye , hataları ve maliyetleri azaltmaya, operasyonel esnekliği artırmaya, bazı işlemleri otomatikleştirmeye, kararları desteklemeye olanak tanır .

Özellikle sesle toplama, eller serbest şekilde çalışmanıza olanak tanır, otomatik toplama, mal taşıma hacmini ve hızını artırır, mekik paleti forkliftin yerini alır ve manevra sürelerini azaltır, çarpışma önleyici sistemler ve “insanlar düştü” aygıtları riskini en aza indirir. iş kazaları ve iş güvenliğini arttırır.

Dijital ikiz platformlar , “gerçek” bir deneme maliyeti olmadan bazı değişkenleri değiştirerek senaryoları simüle etme imkanı ile devam eden tüm süreçleri yeniden üretir . Filo yönetimi, yakıt ve kirletici emisyonlardan tasarruf sağlar, malların istiflenmesini ve römorkların doldurulmasını optimize eder ve araç bakım maliyetlerini azaltır.

Büyük veri analitiği platformları, giderek artan şirket dostu işleme ve tahmin modelleri sağlamak için sahada meydana gelen hataları ve anormallikleri sürekli olarak öğrenir.

Nakliyat Sigortası yada lojistik sigortası; kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her çeşit yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri kaza ve tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı, Genel ve Özel Şartlar ile belirlenmiş belirli sınırlar çerçevesinde teminat sağlamaktadır.

En doğru sigorta fiyatlarına kolayca ulaşmak için bilgilerinizi eksiksiz girin. Saniyeler içinden birden fazla sigorta şirketinin teklifini karşılaştırın. Çok sayıda mevcut fiyat teklifi arasından ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı seçin. Kolay ödeme avantajı ile kredi kartına özel taksit imkânından yararlanın, poliçenizi hemen alın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img
Verified by MonsterInsights