alokasko-logo
alokasko-logo

Konut Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller Neler? 2022

Tüm sigorta branşlarında olduğu gibi konut sigortasında da genel ve özel şartlar gereğince teminat kapsamı dışında kalan haller bulunmaktadır. Özel şartlar gereğince teminat dışı kalan haller sigortalının ve sigorta şirketinin aralarındaki anlaşmaya bağlı olarak değişmektedir. Fakat genel şartlar tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Genel şartlar Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenmektedir.

Konut sigortası teminat dışında kalan haller içerisinde yer alan risklerin oluşması durumunda sigortacının her hangi bir yükümlüğü yoktur. Bu nedenle sigortalı sigortacıdan teminat dışında kalan durumlar için hak talep edememektedir.

Konut Sigortası Kapsamı Nedir?

Konut sigortası kapsamı içermiş olduğu teminat ile orantılıdır. Sigorta kapsamına alınan teminat sigortanın kapsamını belirlemektedir. Sigortalı sunulan ana teminatların yanında alacağı ek teminatlar ile sigortanın kapsamını genişletebilmektedir. Fakat çıkarmış olduğu her teminat sigortanın kapsamını daralmaktadır.

Konut sigortası, binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük, sabit tesisat, asansör, yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni, temeller ve istinat duvarlarını kapsam altına almaktadır.

Konut sigortası kapsamı hakkında detaylı bilgi almak için Konut Sigortası Kapsamı Nedir? Neleri Kapsar? Adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

konut sigortası

Aksine Bir Sözleşme Bulunmaması Durumunda Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Konut sigortası, ana ve ek teminatlardan oluşmaktadır. Ana teminatlar poliçe zorunlu olarak bulunması gerekmektedir. Fakat ek teminatlar sigortalının isteği doğrultusunda eklenmektedir. Bu nedenle aşağıdaki haller sigortalı talep etmediği sürece poliçe kapsamı dışındadır.

 • Dahili su,
 • Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (hareket hali hariç),
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • Duman,
 • Emanet ve ariyet mallar,
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Fırtına,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,
 • Kar ağırlığı,
 • Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet,
 • Kötü niyetli hareketler,
 • Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri,
 • Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri,
 • Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri,
 • Sel ve su baskını,
 • Yer kayması,
 • Taşıt çarpması (kara taşıtları, deniz taşıtları ve hava taşıtları),
 • Terör,
 • Yangın ve infılak mali sorumluluğu. (yangın ve infilak mali sorumluluğu ek sözleşmeyle bu genel şartlara ve ilişik kloza göre teminat kapsamı içine alınabilir),
 • Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar teminat altına durumlarda teminat dışıdır.

Konut Sigortası Genel Şartlara Göre Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Konut sigortasın genel şartlar nedeniyle kapsam dışı kalan haller aşağıda yer almaktadır.

 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,
 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,
 • Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar,
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar,
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar,
 • Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar genel şartlar gereğince kapsam dışıdır.
konut sigortası

En uygun Konut Sigortası Nasıl Alınır?

Konut sigortası fiyatlarını etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenler, binanın durumu, konutun bulunduğu konut ve Binanın sigortalı olduğu süreç boyunca hasarsızlığıdır.

Sigortalı konutun sigortalı olduğu süre boyunca hasar almaması durumunda hasarsızlık indirimi verilmektedir. Sigortalı konut poliçe vadesi boyunca hasara uğramaz ise yenileme döneminde otomatik olarak hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır. Bunun dışında yeni olan binaların risk oranları eski binalara oranla daha azdır.

Türkiye fay hatlarının yoğunluklu olduğu bir ülkedir. Bu nedenle deprem gibi doğal olayların yaşanması olağan bir durumdur. Sigorta şirketleri analiz yaparak adreslere göre risk oranı belirlemektedir. Konut fay hattına ne kadar yakın ise risk oranı o kadar yüksektir. Fay hattına ne kadar uzak ise risk oranı o kadar düşüktür.

Bunların dışında sigortalının istemiş olduğu teminatlar, konutun ve konut içerisinde bulunan eşyaların bedelleri diğer etkenlerdir. Bu etkenler sigorta primini etkilemektedir. Konut sigortası talep ederken sigortalı bedelleri yüksek tutarak fazla para alacağını sanmaktadır. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Sigorta şirketleri hasar durumunda ekspertiz göndererek analiz yapmaktadır. Yapılan analiz sonucunda değerlerin yanlış olduğu tespit edilmesi durumunda sigorta şirketi aradı fark oranında kesinti yapabilmektedir. Sigorta bedelinin eksik olması durumunda da aynı koşullar geçerlidir. Hasar anında sorun yaşamamak için bedelleri doğru ve kesin olarak iletmeniz gerekmektedir.

Poliçenize ekleteceğiniz teminatlar kapsamını genişletirken ihtiyacınız olmayan teminatı ekletmeniz sigorta primini yükselteceği için fazladan ücret ödeyebilirsiniz. Bu etkenlere dikkat ederek en uygun konut sigortası sahibi olabilirsiniz

Konut Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

Konut sigortası teklifleri acente, çağrı merkezi veya internetten online olarak alınabilir. Sigorta ettiren ve yahut sigortalı isteği doğrultusunda bu 3 yoldan birini tercih edebilir.

Kişiler gerek iş gerekse pandemi dolasıyla çok fazla dışarıda vakit geçirememektedir. Bu nedenle genel olarak online veya çağrı merkezi ile sigorta işlemlerinin yapılma sayısında artış görüntülenmektedir. Kişiler online olarak veya çağrı merkezi aracılığıyla dakikalar içerisinde istemiş olduğu sigorta branşı ile teklif alabilmektedir.

Sizde online olarak teklif almak istiyorsanız alokasko.com üzerinde yer alan online teklif aracında istenen bilgileri doldurarak dakikalar içerisinde konut sigortası teklifi alabilirsiniz.

Konut Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Konut sigortası fiyatları sigorta güvencesi altına almak istenen konutun metrekaresi, inşa yılı, açık adresi, bulunduğu kat ve konut hasarsızlık durumuna göre değişmektedir. Bu nedenle bir konut sigortası fiyatı söylenememektedir.

Konutunuzu alokasko.com ayrıcalığı ile dakikalar içinde güvence altına alabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img