alokasko-logo
alokasko-logo

Kefalet Sigortası Teminat Türleri Nedir ? 2022

İhaleye girebilmek için genel olarak teminat mektubu gerekmektedir. Bunun nedeni ise karşı tarafın güven talep etmesindendir. Her ne kadar büyük ve güç bir firma olsa dâhil özel ve kamu ihalelerine girebilmek için teminat mektubu gerekir. Teminat mektubu önceleri bankalardan tahsis edilmekteydi. 2014 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan kefalet sigortası ile firmalara ek bir alternatif sunulmuştur.

Kefalet sigortası, borçlunun sigorta sözlemesin de yer alan sorumluluğunu yerine getirememesinden dolayı ortaya çıkan mali kayıpları karşılamaktadır. Yani sigortacı borçluya kefil olmaktadır. Her meslek grubuna göre farklı teminatlar sunmaktadır. Yazımızı okumaya devam ederek kefalet sigortasının kapsamında sunulan teminat türleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kefalet Sigortası
Kefalet sigortası

Teminat Türleri Nedir?

Kefalet sigortası içeriğinde sektöre göre oluşturabilecek 10 adet farklı teminat bulunmaktadır. Kurum veya kuruluşlar ihtiyaçlarına göre bu teminatlar arasında seçim yapabilmektedir.

Sigorta kapsamında sunulan teminatlar;

 • Avans ödeme teminatı,
 • İmalat / bakım / onarım teminatı,
 • Emniyeti suistimal teminatı,
 • Gümrük ve mahkeme teminatı,
 • İhaleye katılım (geçici teminat) teminatı,
 • Ödeme teminatı,
 • Performans teminatı,
 • Sözleşme teminatı,
 • Kamu ihaleleri teminatı,
 • Kamu alacakları teminatından oluşmaktadır.

1-  Avans Ödeme Teminatı

Avans ödeme teminatı, lehdardan bir proje, ihale, veya mal ve hizmet karşılığında avans alan kişinin lehdara karşı olan sorumluluklarını yerine getirememesi veya geri ödeme yapamaması durumuna karşı lehdarı teminat altına almaktadır.

2- İmalat / Bakım / Onarım Teminatı

İmalat / bakım / onarım teminatı, inşaat, mühendislik veya makine üretimi gibi kusurun iş tesliminin sonucunda anlaşıldığı sektörlerde iş teslimin ardından belirli bir süre sonucunda ortaya çıkan zararlara  karşı teminat sağlamaktadır.

3- Emniyeti Suistimal Teminatı

Emniyeti suistimal teminatı, kefalet sigortasında yazılı olan çalışanların zimmetine para geçirme, dolandırıcılık ve hile gibi eylemleri sebebiyle işverenin uğrayabileceği zararları teminat altına almaktadır.

4- Gümrük Ve Mahkeme Teminatı

Gümrük ve mahkeme teminatı, Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin alacaklı olduğu durumlarda sözleşmeye konu olan malların gümrükte yaşanan sorunlardan dolayı oluşabilecek kamu alacakları için teminat sağlamaktadır.

5- İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı

İhaleye katılım (geçici teminat) teminatı, sigortalının katılıp kazanmış olduğu ihaleden sözleşme imzalamadan ayrılması, ihalenin kapsamında sunulması gereken teminatların sunulmaması veya ihale kapsamında olan sorumluluğun tamamlamadan ayrılması durumuna karşı lehdarı güvence altına almaktadır.

6- Ödeme Teminatı

Ödeme teminatı, ihaleye katılan firmanın çalışanlarına veya taşeronlarına ödeme yapmama riskine karşı teminat sağlamaktadır.

7- Performans Teminatı

Performans teminatı, sigorta ettirenin sorumluluklarını sözleşmede belirtilen şartlara uygun biçimde yerine getirmemesi durumuna karşı güvence sağlar. Bu durumda sigortacı farklı bir yüklenici ile anlaşıp yükümlülüğün yerine getirmesini de sağlayabilmektedir.

8- Sözleşme Teminat

İhale için düzenlenmiş olan sözleşme gereğince yerine getirilmesi gereken sorumluluklar bulunmaktadır. Bu sorumlulukları bazen elde olmayan nedenlerle yerine getiremeyebilir ve sonucunda büyük zararlarla karşılaşabiliriz.

9- Kamu İhaleleri Teminatı

Sözleşme teminatı, sigorta ettirenin sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını doğru bir biçimde yerine getirmemesine karşı koruma sağlar.

10- Kamu Alacakları Teminatı

Kamu alacakları teminatı, sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız -şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür.

Kefalet Sigortası Nerelerde Kullanılır?

Kefalet sigortası, sektör fark etmeksizin her sektörde kullanılabilir. Teminat mektubu yerine geçmektedir. Yalnız kamu sektörlerinde kefalet senendi kabul görülürken özel sektörde kabul edilmeyebilir. Bu bağlam ihaleye sunun firmaya ve ihale şartlarına göre değişmektedir.

Kefalet Sigortası İçin Gerekli Belge Ve Bilgiler Nedir?

Sigorta düzenlene bilmesi için kurum veya kurulaşa ait birkaç belge ve bilgi talep edilmektedir. Bu bilgileri sigorta ettiren doğru ve kesin olarak bildirmesi gerekmektedir.

Gerekli olan belgeler;

 • Bilanço,
 • Findeks Raporu,
 • Gelir Tablosu,
 • İmza Sirküleri,
 • Mizan,
 • Ticaret Sicil Gazetesi Vergi Beyannamesi,
 • Vergi Levhası,
 • Hakkediş Tablosu,
 • Firma Faaliyet Raporu gerekmektedir.

Kefalet Sigortası Kapsamında Rizikonun Gerçekleşesi Halinde Sigortalının Sorumlulukları Nedir?

Genel şartlar gereğince rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalının yükümlülükleri;

 • Borcunu sigortalı değilmişçesine ifa etmek için gerekeni yapar.
 • Borcun ifa edilmemesi ve kefaletin devreye girmesi halinde, kefaletin paraya çevrilmesi talebinin sebebine, miktarına veya bakiyesine ilişkin sigortacıya karşı herhangi bir savunma yada itirazda bulunamaz.
 • Sigorta ettiren, ayrıca, kefalet senedi düzenlenmesinin temelini oluşturan, sigorta ettiren ve lehdar arasında kabul edilen, “kontrgaranti verilmesi” anlaşmalarının yerine getirilmemesi sebebiyle ileri sürebileceği savunmalardan da vazgeçmiş sayılır.
 • Mahkeme yoluyla bir ödeme talebinin gelmesi halinde, ihtilafa konu tutar ve maliyet iştirakine karşılık gelen tutar kadar teminatı sigortacıya talep üzerine sunar.

Öneri yazısı: Alacak Sigortası Nedir?

Kefalet Sigortası Kapsamında Rizikonun Gerçekleşesi Halinde Sigortacının Sorumlulukları Nedir?

Genel şartlar gereğince rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının yükümlülükleri;

 • Lehdar tarafından yapılan tazminat talebini sigorta ettirene bildirip gerekli önlemleri almasını isteyebileceği gibi sigorta ettirenin yanıtı beklemeksizin ödemeyi de yapabilir.
 • Tazminat talebini değerlendirdikten sonra sigorta ettirenin onayını almadan lehdara ödeme yapabilir.
 • Hesaptan silinmiş doğrudan kefaletlerin paraya çevrilmesinin talep edilmesi durumunda, sigorta ettiren kendisine yetki vermişse veya kendi aleyhine icra edilebilir bir yargı kararı verilmişse ödeme yapar.
 • Ödediği tüm tazminat, yasal ve idari masraflar ile ek maliyetleri sigorta ettirenden talep eder

Kefalet Sigortası Nasıl Alınır?

Özel veya kamu sektöründe acılan ihalelere girebilmek için gerekli olan teminat mektubunun yerine geçmekte olan kefalet sigortasını almak için gerekli bilgi ve belgeleri sigorta danışmanlarımıza iletmeniz gerekmektedir. İletmiş olduğunuz bilgiler sigorta şirketlerine iletilmektedir. Bilgiler sigorta risk analistleri tarafından incelenerek risk oranı hesaplanmaktadır. Hesaplanan risk oranı doğrultusunda kefalet sigortası teklifi hazırlanmaktadır. Hazırlanan teklifi değerlendirebilir ve satın alabilirsiniz.

Kefalet Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Kefalet sigortası istenen teminatlara ve teminat limitlerine göre değişmektedir. Bu nedenle net bir kefalet sigortası fiyatı verilememektedir. Kefalet sigortası fiyatlarını öğrenmek için alokasko.com üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Başvuru formunun doldurmanız üzere sigorta uzmanlarımız sizin için en uygun kefalet sigortası fiyat teklifini hazırlayarak sunmaktadır. Sunulan fiyatları karşılaştırabilir, değerlendirebilir, merak ettiğiniz soruları sorabilir ve kefalet sigortası tanzimi gerçekleştirebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img