alokasko-logo
alokasko-logo

Kasko Sigortasında Teminat Dışında Kalan Haller

Kasko şirketleri yalnızca teminat verdikleri durumlar için ödeme yapmaktadır. Kasko poliçelerine teminat olarak dâhil edilmeyecek durumlar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından “Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel 25 Şartları” belgesi ile açıklanmakta olup tüm sigorta şirketleri için geçerli kılınmıştır.

Aşağıdaki hallerde ortaya çıkan veya araçta oluşan zararlar sigorta teminatı dışındadır:

1) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, baskın cebir ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar/ziyanlar,

2) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı/yanıcı/yakıcı/parlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar,

 3) Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar, istemler nedeniyle meydana gelen zararlar/ziyanlar,

4) Poliçede gösterilen aracın, mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar/ziyanlar,

5) Aracın veya otomobilin, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar/ziyanlar,

6) Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten bilerek ve isteyerek verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar/ziyanlar,

7) Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere- belirli haller hariç-, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında kalacağı zararlar/ziyanlar,

8) Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden çok daha fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar/ziyanlar,

9) 3713 sayılı TMK da belirlenen terör eylemleri/olayları ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini yok etmek amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,etkilenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar/ziyanlar.

10) Zorunlu haller ile (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşlarına gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma/kaçma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5 ve 6 nolu bentlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza malinden gitmek yada ayrılması.

Kasko Sigortası ve Sigorta Bedelinin Belirlenmesi

Sigorta poliçesi kesen şirketler kasko poliçesi ile güvence altına alınmış aracı hasar tarihi itibari ile rayiç değerine ve olağan değere göre teminat altına almış olur. Ödemesi yapılacak olan tazminatta rayiç değer kesinlikle esas alınır. 1 Nisan 2014 tarihinden önce aracın kasko değerlemesi poliçede belirtilmekte, prim de bu değer temel alınarak hesaplan maktaydı. 1 Nisan 2014 tarihi itibari ile hem  sıfır araçların araç kasko değerleri hem de 2.elde, hakkında poliçede bilgi verilmesine son verilmiştir.

Sigorta sektöründe yeni araçların sigorta değerleri belirlenirken problem yaşanmamaktadır çünkü değeri olarak fatura bedelleri esas alınmaktadır. Tam hasara uğrayan araçlarda ve otomobillerde sigortalıya ödenecek olan araç bedeli konusunda belirli problemler yaşanmaktadır. Sigortacılık sektöründe tanzim edilen her kasko poliçesinde “Rayiç Bedel Tespiti” başlığı ile aracın pert olması neticesinde rayiç değerinin belirlenmesinde hangi şartların yer aldığını gösteren bir alan bulunmaktadır. Eğer kasko poliçesinde rayiç değer belirleme şekli belirtilmemiş ise TSB’nin her ay 15 yaşına kadar Türkiye’de bulunan tüm motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerinin belirlenmesinde yardımcı olmak üzere hazırladığı Kasko Değer Listesi ne bakılarak esas alınır ve uygulanır. Poliçede bu başlık altında sigortacı ve sigorta yaptıran arasında bazı anlaşmazlıklar/uyuşmazlıklar çıkabilir. Bilinçli olan sigorta tarafları araçlarının rayiç değerlerinin belirlenmesinde Sigorta Tahkim Komisyonuna veya Ticaret Mahkemelerinin ilgili dava celbine dava açarak haklarını elbette ki aramaktadırlar. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız ve tarafsız sigorta hakemliği aracılığı ile adil, tarafsız ve olabilecek en hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlayan bir sigorta üstü kurumdur.

Kasko Sigortasında Muafiyet Nasıl Olur

Kasko sigortasında muafiyet hasarın belli miktarının sigortalı tarafından karşılanmasına bağlıdır. Yani aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir değerinin kadar oluşan zararların sigortalı, üstünün de sigortacı tarafından karşılanması olayıdır.

Bu sigortanın fiyatları muafiyetsiz kasko sigortasının poliçelerine göre daha uygundur çünkü sigortacı küçük hasarlar için tazminat ödemesi yapmayacağı için primi daha ucuzlatır. Sigorta ettiren de düşük bir bedel ile daha büyük hasarlar için aracını güvenceye almış olur böylece.

Muafiyetli kasko sigortasının poliçesini yaptıran insanlar küçük hasarları kendileri üstlendiği için, onarımı ve tamiri sigorta şirketlerini devreye sokmadan istedikleri yada anlaşmalı oldukları yerde yaptırabilirler ve hasarsızlık indiriminde kayıp yaşamamış olurlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img