alokasko-logo
alokasko-logo

Kasko Teminatında 3 Önemli Kıstas

Kasko teminatını öncelikle inceleyelim. Kasko kelimesi, Fransızca ‘kırılma’ manasına gelen ‘case’ ve çarpışma anlamına gelen ‘collission’ kelimelerinin ilk hecelerinden meydana gelmiştir. Kasko sigortası motorlu kara taşıtlarına ait belirli risk ve etmenlerinin teminat altına alan, kaza sigortalarına dahil olan bir tazminat sigortası türevidir.

Kaskonun, sigorta sözleşmesinde bulunması gereken belirli unsurları da ekleyerek, bu şekilde tanımının yapılması yerinde olacaktır:

“Sigorta yaptıranın ödeyeceği sigorta primi karşılığında, aracın maruz kalacağı kasko risklerin, sigortacı tarafından teminat altına alınmasını öngören sigorta sözleşmesine denir.”

sigortalının karayolunda kullana bilinen motorlu veya motorsuz taşıtlarından doğan menfaatlerinin yangın, çalınma, kaza, alıkoyma, cebir yollu menfaat gibi tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder. Almanlar tarafından özellikle yaygınlaştırılan kasko sigortası kapsam ve bağlam açısından trafik (zorunlu mali sorumluluk sigortası) sigortalarından oldukça farklıdır. Trafik sigortası, motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi veya kullanılması sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına veya bir şeyin zarara/ziyana uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara uğrayan üçüncü/diğer kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu olan bir asli sorumluluk sigortasıdır.

Kasko teminatı, motorlu taşıtlarının günlük yaşantımızdaki kullanımın artmasına bağlı olarak giderek oldukça fazla talep gören bir sigorta türü konumuna gelmiştir. Ülkemizde en yaygın sigorta türü kaskodur.

Kasknun unsurları arasında sigortacı, sigorta ettiren ve söz konusu kasko sigortalıdır. Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortacı ve sigorta yaptıran, diğer sigorta türlerinde olduğu gibi kasko teminatında sigortasının genel şartlarından ve anlaşmaya varılan özel şartlardan elbette ki sorumludurlar. Tarafların karşılıklı yükümlükleri, teminat kapsamı ve sigortanın başlangıç ve bitiş süreleri gibi önemli hususlar kasko sigortası poliçesinde açıkça belirtilir yada belirtilmesi şarttır.

Kasko Teminatında Sigortanın Asli Konusu

Kasko teminatı genel anlamda sigortanın konusu şu şekilde izah edilmiştir:

“Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanabilinen motorlu veya motorsuz taşıtlardan, römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden (6teker dahil) doğan menfaatinin yada zararların aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

  1. Hareket veya durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler sebebiyle sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, takla atması, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar ile üçüncü kişilerin kötü niyetle yaptıkları haller ve hareketler,

B. Aracın yanması/yakılması,

C. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs (cebren dahil)

Poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.” Kasko genel şartlarından anlaşılacağı üzere temelde üç çeşit rizikoya teminat verilmektedir. Kasko teminatı kapsamındaki riskler, konunun daha iyi izah edilebilmesi için aşağıda açıklanmıştır.

Kasko Teminatı Kapsamındaki Durumlar

Teminat kapsamındaki rizikoları genel şartlara uygun olarak, çarpma ve çarpılma, aracın yanması ve aracın çalınması şeklinde üç başlık altında inceleyebiliriz.

  1. Çarpma ve Çarpılma Sigortalı araçta, durma veya hareket halinde iken, sigortalının ya da aracı kullananın iradesi dışında meydana gelen dışsal ve ani etkilerin sonucu olarak sabit veya hareket halindeki bir cismin çarpması, böyle bir cisme çarpılması, düşme, devrilme, yuvarlanma,yıkılma gibi kazalardan doğan hasarlar kasko sigortası kapsamındadır.
  2. Aracın Yanması Sigorta konusunu teşkil eden aracın yangın, yıldırım zararları ve bu durumlarda aracın söndürülmesi çabalarından doğan ziyanlar kasko sigortası teminatı kapsamındadır.
  3. Aracın Çalınması Sigortalı aracın tamamının ya da aracın bütününe ait parçaların çalınması ile aracın çalınmasına (cebir dahil) teşebbüs edilmesi halinde oluşacak hasarlar teminat kapsamına girer.

Kaskonun Coğrafi Sınırı; Genel şartlarında sigortanın coğrafi sınırı ile ilgili madde şu şekildedir: “Bu sigorta Türkiye sınırları içerisinde/bölgesinde geçerlidir.” Her genel şartta yer alması gerekli olan sigortanın zamanı gibi bu maddede önem arz etmektedir. Motorlu veya motorsuz taşıtların yurt dışına da çıkmaları söz konusu olabileceğinden genel şartlarda aynı riskler saymak suretiyle sigortanın kapsamının belirtilmesi gibi bu madde ile de teminatın yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerli olduğu belirtilmektedir. Yıllık primin belirli yüzdeleri oranında ek prim alınarak kasko sigortaları yurt dışında da geçerli hale sigorta firması aracılığı ile getirilebilir. Primin miktarı da yurt dışında kalacağı süre ile fazlaca ilgilidir.

Uygun fiyat teklifi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img