alokasko-logo
alokasko-logo

Kasko Poliçesi ile Adımlarınızı Sağlam Atın

Teknolojinin ivme kazanması ile birlikte günlük hayatın vazgeçilmezleri konumuna ulaşan motorlu ve motorsuz araçlar, sigortacılık ve kasko poliçesi sektöründe de birtakım yenilikleri doğurmuştur. Kaskonun ortaya çıkması, bu yeniliklerden bir tanesi olup söz konusu motorlu/motorsuz araçların olası bir hasara karşın korunması, maddi kayıpların karşılanması için yapılan ayrı bir sigorta türüdür. Sigortaya tabii aracın çalınması/alıkonması, kaza yapması, yanması, arızalanması gibi durumlar kasko sigortasına dahil olup bu durumlarda araç sahibini büyük sorunlardan kurtarmaktadır. Motorlu kara araçlarının kullanımının oldukça artması, kişileri kasko sigortasını tercih etmeye yöneltmiştir.

Bu noktada sigortalanan araç sahibinin sigorta bilincinin yeterli olması ve sigorta şirketlerinin de müşteri memnuniyetini önemsemesi gerekmektedir. Sigorta firmalarının, müşterilerinin talepleri doğrultusunda sürekli gelişiyor ve bunlarla paralel planlar yapıyor ve sorunlarına karşılık verebiliyor olması, kaskonun yayılımı ve şirketin sürekliliği bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bütün bunlar, bireylerin kasko poliçesi satın almasını da etkilemektedir.

Kasko poliçesi genel bir ifadeyle ifade edilecek olursa, literatüre bakmak faydalı sağlayacaktır. Motorlu araçların olası tehlikelere karşı güvence altına alınması için yapılan bir tazminat sigortası olan kasko poliçesi, kaza sigortalarına asli olarak dahildir. Bir diğer ifadeyle kasko poliçesi, mal sahibinin ödeyeceği primler karşılığında, sigortalı aracının zarara uğraması halinde söz konusu zararın/ziyanın sigorta şirketine ait olduğunu gösteren bir sözleşmeyi ifade etmektedir.

Sigortaya tabi motorlu aracın, taşıt sahibinin etkisi dışında yanması, çalınması(gasp), kaza yapması veya bunun gibi sebeplerle zarara/ziyana uğraması durumunda tazminat ödenmesini sağlama amacıyla yapılmaktadır. Böyle durumlarda kasko poliçesi, sigortalı aracın hasarını karşılamaya yönelmekte ve sigortalının aracının zararını tazmin etme amacı taşımaktadır. Kasko sigortasının temel olarak 3 unsuru bulunmaktadır. Bunlar:

  1. Sigorta firması
  2. Sigorta yaptıran
  3.   Sigortalı birey

Yapılan sigorta anlaşmasının tarafları sigorta firması ile sigorta ettiren olup sözleşmenin özel ve genel şartlarından bu 2 taraf sorumludur. Sigortanın başlangıç ve bitiş zamanı, kapsamı, tarafların sorumlulukları gibi önemli konular kasko poliçesinde değinilmesi gereken konulardır.

Günlük yaşamın vazgeçilmesi olan motorlu araçlardan söz edilirken, bunlarla ilişkili açıklanması gereken bir diğer sigorta çeşidi de halk arasında trafik sigortası olarak bilinen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarak karşımıza çıkar. Bu sigorta çeşidi, araç sahibi olan kimselerin zorunlu olarak yaptırmak durumunda olduğu bir sigorta türüdür. Aracın, zorunlu trafik sigortası yaptırmaması, cezai işlemleri kanunda yazdığı şekliyle gerektirmektedir.

Bu yönü ile bir tür sorumluluk sigortası olan zorunlu trafik sigortası, otomobil sahibinin hatası ya da ihmali söz konusu olduğunda 3. şahıslara verilen zararın karşılanmasını amaç edinmiştir. Bir hata ya da kaza neticesinde ortaya çıkan maddi ve bedensel zararların/ziyanların tümü ya da bir kısmı, araç sahibinin sorumluluğu altında olabilmektedir. Zorunlu trafik sigortası, otomobil sahibine yüklenecek tazminat yüküne, belirli koşullarda ve belirli limitlere kadar teminat olanağı sağlamaktadır. Sigorta türü, hata ve kazalardan oluşacak problemlerin azaltılmasında ve telafi edilmesinde etkilidir. Zorunlu olması, riskin daha çok insan arasında paylaştırılmasına olanak tanıdığından hem büyük bir fon oluşmakta, hem halkın hepsini güvence altına alınmaktadır.

Özellikle maddi hasarın söz konusu olduğu ve gerek zarar görenin gerekse mesulün yeterli imkana sahip olmadığı durumlarda, zorunlu sigorta, zararların telafi edilebilmesi için çok ciddi bir destek sağlamaktadır.

Trafik sigortası, mevzuatta yer alan sorumlulukları teminat altına almak ve kazada yaşanabilecek kayıpları güvencede tutmak için önem arz etmektedir. Rizikonun meydana gelmesi halinde, riskin ortaya çıkması konusunda hatası olmayan tarafların ya da 3.şahısların uğradığı ekonomik kayıpların karşılanmasıyla beraber, söz konusu olayın neden olduğu vefat ve/veya bedensel sıkıntılar da zorunlu trafik sigortası aracılığı ile karşılanmaktadır. Bu sosyal devletin önemli bir gerekliliği olarak düşünülmelidir. 25 Sigortanın sağladığı teminat devlerin politikası ve ilgili yasaları ile güvence altına alınmaktadır. Sizde en iyi sigorta ve kasko poliçesi teklifi almak için bizden destek alabilirsiniz

TRAFİK SİGORTASININ ve KASKO POLİÇESİNİN AMACI VE ÖZELLİKLERİ

Trafik sigortasının ve kasko poliçesinin ne olduğunu, amacını ve özelliklerini kavrayabilmek için temel kavramların incelenmesi detaylandırılması gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler, sigorta sistemlerini geliştirmektedir ve karayollarına araçların kullanılmaya başlanması, kazaları, kayıpları, kayıplar ise kasko poliçeleri ihtiyacını oluşturmuştur. Bu noktada öncelikle mevzuatta trafik kazasının ne olduğunu incelemek gerekmektedir. Trafik kazaları, Karayolları Kanunu’nda, “Karayolu üzerinde hareket halinde yer alan bir veya birden çok aracın karıştığı vefat, yaralanma ve zararla/ziyanla sonuçlanmış olan olay” olarak açıklanmıştır.

Trafik sigortasının ve kasko poliçesinin amacı, motora sahip olan bir karayolu aracının, çalışması esnasında kazanın vuku bulması durumunda, bir kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da başka bir aracın ya da nesnenin zarar görmesi durumunda sorumluluğun sigorta standartlarına göre alınmasını sağlamasıdır. Aracın sebep olduğu bir hasar teminat altına alınmış demektir. Kazaya sebep olan motorlu aracın sorumluluğu, sigorta limitlerine kadar karşılanmaktadır. Trafik sigortasının yaptırılması, kanunlar tarafından zorunlu hale getirilmesi uygun görülmüştür.

TRAFİK SİGORTASININ ve KASKO POLİÇESİNİN TEMİNAT KAPSAMI

Sigorta sisteminde olduğu gibi, trafik sigortasında ve kasko poliçesi de teminat kapsamı söz konusudur. Genellikle sigorta firmaları ve onların risk araştırmaları neticesinde belirlenmektedir. Trafik sigortasındaki kapsam, Karayolları Trafik Kanunu’nun 92.ve 86. maddelerindeki düzenlemelere binaen belirlenmektedir. Trafik sigortasının en önemli unsurlarından biri hangi sınırlar dahilinde olduğudur. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarının hepsi, trafik sigortası kapsamına alınmıştır. Trafik sigortasının, zararı ve ziyanı karşılayabilmesi için bir diğer gereklilik de, riskin karayolu ya da karayolu sayılan bölgelerde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu, kazanın karayolu olmayan bir yerde gerçekleşmesi halinde borçlar 27 kanununa göre işlem yapılması gerekir.

Teminat kapsamını belirlerken ve telafi yapılırken, kazaya kaç aracın ya da hangi çeşit araçların katıldığına da dikkat edilmektedir. Misalen motorlu aracın çektiği motorsuz bir araç (örnek vermek gerekirse römork) kazaya sebebiyet olduğunda, hasar römorkun trafik sigortası ile değil, onu çeken motorlu aracın trafik sigortasıyla karşılanmalıdır. Buna karşılık, eğer römork tarafından insan taşınması söz konusu ise, kasko poliçesinde de bu belirtilmeli ve ek şartlar konulmuş olması gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img