alokasko-logo
alokasko-logo

Kasko Çeşitleri ve 2022 Kasko Primleri

Kasko çeşitlerini 3 baslık altında toplayabiliriz. Tam kasko, kısmi kasko, dar kapsamlı kasko. Gelin şimdi kasko çeşitlerini detaylı bir şekilde irdeleyelim.

Kasko çeşitleri;

Tam Kasko

Kasko çeşitlerinde ilk olarak tam kaskoyu ele alacağız. Tam kasko sigortası, kasko sigortası genel şartlarında belirtilmiş olan sigortalı aracın çarpma ve çarpılma sonucu oluşan zararları, diğer kişilerin(3. Şahıs) kötü niyetle yaptıkları hareketleri, aracın yanması, aracın çalınması ve buna ek olarak kasko sigortaları genel şartlarında yer alan ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararların tamamını da içine alan kasko sigorta türüdür.

Kısmi Kasko

Kasko çeşitlerinde ikinci olarak kısmi kaskoyu ele alacağız. Bu kasko sigortası genel şartlarında belirtilmiş olan teminatlardan sadece yanma ve çalınma/cebir vs. rizikolarını içeren poliçelerden oluşmaktadır. Kısmi kasko sigortası sadece yanma ve çalınma risklerini teminat altına aldığı için daha düşük prim karşılığında sunulduğundan tam kaskoya göre daha çok tercih edilmektedir.

Dar Kapsamlı Kasko

Kasko çeşitlerinde üçüncü olarak dar kapsamlı kaskoyu ele alacağız. Tam kasko sigortası, genel şartlarında belirtilmiş olan aracın yanması, aracın çalınması/ cebir vs ve buna ek olarak kasko sigortaları genel şartlarında yer alan sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararların bir kısmı veya tamamını da içine alan kasko sigortası türüdür.

kasko çeşitleri

Hasarın Tespiti

Sigorta firmalarınız sigorta şartlarında yer alan risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi ile yani sigortalı menfaati hasara uğraması sonucu tazminat ödeme sorumluluğuna de başlamış olur. Sigorta şirketlerinin ana görevi ise teminat altına alınan menfaatlerin uğradığı zararları birebir karşılamak ve telafi etmektir.

Başarılı hasar yönetimi, sigorta firmasının prestij ve güvenirliliği açısından önemlidir. Etkin ve daha hızlı hizmet verilmesi, müşteri memnuniyetini arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra sigorta şirketinin sektörde üst basamaklara çıkmasını sağlayan en önemli etken ise hızlı ve doğru hasar tespitinde bulunularak sigortalının hasarının zamanında eksiksiz ve tam ödenmesidir.

Hasarın meydana gelmesi ile sigortalı ve sigortacı arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilebilmesi için poliçenin düzenlenmesi ve de

hasar anında yapılması gerekenlerin sigorta ettirenin poliçe ile ilgili hususlardan tam olarak bilgilendirilmesi elzemdir. 28.12.2007 tarihli ve 266840 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik uyarınca da sigortalının mutlak suretle poliçe ve sözleşme vb. hakkında bilgilendirilmesi ön şart olarak görülmüştür.

Sigorta sözleşmesi ile sigorta edilmiş şeylerde meydana gelen zararın tutarı yani teminat altına alınmış bir rizikonun tahakkuku halinde oluşan ziyan ve hasar uyuşularak tesbit yapılır. Söz konusu bu tesbit sigorta şirketlerince bir sigorta eksperi tarafından ele alınır. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu  BakanlıK tarafından açılan sınavı kazanan eksperler sigorta şirketlerinin mensup ve de memuru olmayıp serbest çalışmaktadırlar. Eksperlerin konusuna vakıf olarak sigortalı ve sigortacı arasındaki vuku bulan durumları tarafsızca yerine gerekmektedir. Eksperlerin bazen hasarın özelliği ve de büyüklüğü karşısında ihtisasları yetmezse bu takdirde özel bilgi ve teknik uzmanlığı olan  uzman bilirkişiden de yararlanıp birlikte çalışabilirler. Sigortalı veya sigortalının mağdur olmaması veya sebepsiz zenginleşmesinin önüne geçilmesi açısından hasarın tespiti oldukça önem taşımaktadır.

Hasarın Tespitinde Eksperinin Önemi

5684 nolu Sigortacılık Kanununa göre sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ile hasar tutarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı  tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetin gibi işleri mutat meslek olarak tarafsız ve bağımsın olarak yapan gerçek ve tüzel kişilere eksper denir.

Sigorta eksperinin görevinin, vuku bulan gelen hasarın sebebini, hasarın miktarını ve de poliçe teminat kapsamında ödenecek tazminatın belirlenmesi ve gereken diğer durumları tespit etmek olduğundan zararı bilirkişiliğinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Sigorta eksperliği mesleğinin ana temeli olan bağımsızlık unsurunu içerdiğinden sigortalının ve sigorta şirketinin ortak menfaatini koruma anlayışı ile hareket eder.

Eksper sigorta şirketinin bir çalışanı kesinlikle ama kesinlikle değildir. Faaliyetlerini ve görevlerini Hazne Müsteşarlığına bağlı olarak yürütürler. Eksperler birden fazla sigorta şirketi ile elbetteki çalışabilirler. İnceledikleri her hasarda güvenilir, tarafsız, alitatik işlem yapmakla yükümlüdürler. Eksper, hasarın meydana gelişini, poliçedeki teminatların hasarı kapsayıp kapsamadığını topladıkları delilleri inceleyerek hasar ile ilgili tespitini yapar. Tespitlerini bir durum raporu halinde ilgili sigorta şirketine sunar. Eksper tarafından hasar tespit raporunun hasarın ödeneceği anlamına kesinlikle gelmemektedir. Sigorta şirketleri de ilgili raporu inceleyecek hasar ile ilgili işlemleri sonuçlandırarak en son kararı verir.

      Konusunda uzman, saygın, işini yiy derecede bilen ve takip eden kişilerin eksperlik yapması, sigortalının haklarını alması ve haksız kazançların Önlenmesi açılarından çok önemlidir. Sigorta sektörünün geleceği ve sigorta sisteminin devamlılığı da pek tabi buna oldukça bağlıdır. Güven sistemi üzerine kurulu sigorta işlemlerinde eksperlik müessesesi, yükümlülüklerin saptanması ayrıca yerine getirilmesi ve ilgili işlevlerin gerçekleşmesini ve sistemin durmamasını sağlamaktadır

Eksperler gerek milli servetin gerekse çevrenin ve üçüncü kişilerin korunması ve bilgilendirilmesi bakımından; çevreye verilebilecek zararın durdurulması veya azaltılmasını teminen hasarları, onarımın usulüne uygun yapılıp yapılmadığının teminen hayati önemi haiz onarımları ve pert edilecek araçları önlem alınmak üzere ilgili kurumlara veya bu kurumlara iletilmek üzere kuruma bildirir. Bu kurum İcra Komitesidir.

Eksperliğin en önemli koşulu kesinlikle tarafsız bir yapıda olmaktır. Eksper belirtilen görevlerini tarafsızlıkla ve sorumlulukla yapmak zorundadır. Sigorta eksperleri ve yetkilileri, görevlerini açıklık doğruluk ve tarafsızlık içinde yapmak ve sigorta tarafları ile sigorta şirketleri arasında taraf oldukları izlenimini yaratacak fiil ve hareketlerden kaçınmak zorunda ve ayni durumda kalmalıdırlar.

Bu yazımızda kasko çeşitlerini ve expertiz konusunu sizin için kaleme aldık. Daha fazla detaya ulaşmak ve uygun fiyat teklifi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img