alokasko-logo
alokasko-logo

İş Yeri Sigortası Yapan Şirketler Hangileri? 2022

Tüm işletme sahipleri işletmelerinde aksilik yaşanmasını istemez lakin bazen bu aksilikler gerçekleşebilir. İş yeri sigortası işletmede oluşabilecek aksiliklere karşı hem işletmeyi hem de çalışanları korumaktadır.

İş yeri sigortası işletme içerisinde bulunan emtea, dekorasyon ve demirbaş gibi eşyalarda oluşabilecek yangın, hırsızlık, sel ve su baskını gibi hasarlara karşı güvence sağlamaktadır.

İş yeri sigortası hakkında detaylı bilgi için İş Yeri Sigortası Nedir? Başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Yeri Sigortası Yapan Şirketler Hangileri?

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok sigorta şirketi iş yeri sigortası tanzim etmektedir. Fakat Alokasko olarak her daim size en iyi hizmeti sunabilmek için alanında uzman sigorta şirketlerine aracılık etmekteyiz.

İletmenizi güvence altına almak için iş yeri sigortası satın almayı düşünürken hangi sigorta şirketinden alacağınız konusunda kararsız kaldıysanız. Yazımı okumaya devam ederek sigorta şirketleri hakkında bilgi alabilir ve ihtiyacınız olan sigorta poliçesini ve şirketi seçebilirsiniz

iş yeri sigortası

Ak Sigorta İş Yeri Sigortası

Ak sigorta iş yeri sigortası ile her işletmenin aramış olduğu sigorta güvencesini sunmaktadır. Ak sigorta sunmuş olduğu iş yeri paket, endüstriyel paket, eczane paket, akaryakıt paket ve otel paket sigortası olmak üzere 5 farklı iş yeri sigortası paketi ile sektörlere özel teminatlar sunmaktadır.

Ak Sigorta iş yeri sigortası teminatları, yangın, yıldırım, inflak, deprem, hırsızlık, dahili su ,kara, deniz, hava taşıtları çarpması, duman, sel, su baskını, kötü niyetli hareketler, terör, kar ağırlığı, yer kayması bina sabit tesisatı için hırsızlık, kira kaybı, izolasyon eksikliği, cam kırılması, dolu, elektronik cihaz, makine kırılması, enkaz kaldırma masrafları, sorumluluk ve diğer teminatlar, yangın mali sorumluluk, üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, ferdi kaza sigortası, hukuksal koruma, emniyet-i suiistimal, taşınan para, alternatif iş yeri değişiklik masrafları, iş durması, geçici adres nakli teminatından oluşmaktadır.

Allianz Sigorta İş Yeri Sigortası

Allianz Sigorta sunmuş olduğu 3 farklı işyeri sigortası planı ile işletmede oluşabilecek risklere karşı koruma sağlamaktadır. işletme sahipleri ihtiyaçlarına göre istedikleri planı tercih edebilmektedirler.

Allianz Sigorta teminatlarında seçmiş olduğunuz plana göre farklılık oluşabilmektedir.

Allianz Sigorta işyeri sigortası ana teminatları, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, cam kırılması, yangın mali mesuliyet, izolasyon eksikliği, enkaz kaldırma masrafları, iş durması, işyeri dışı makine, demirbaş ve Allianz yardım hizmetini kapsamaktadır.

Allianz Sigorta işyeri sigortası ek teminatları, kira kaybı, taşınan para (sefer başı limit), emniyeti suistimal, hukuksal koruma, 3. şahıs mali sorumluluk (maddi ve bedeni), alternatif işyeri masrafları, raf ve vitrin devrilmesi, indirimli akaryakıt hizmeti, genişletme teminatları, kimyasalların bozulması, kasadaki reçeteli ilaçlar (kırmızı/yeşil), otel sorumluluk (maddi ve bedeni), akaryakıt dolum görevlisi, taşınan para, alternatif konaklama masrafları, cihaz ve makineler, geniş asistans, makine kırılması, elektronik cihazlar, çalışan ve işveren danışmanlığı, araca yanlış akaryakıt dolumu, tanka yanlış akaryakıt dolumu, akaryakıt sorumluluk (maddi ve bedeni), tamirhane sorumluluk (maddi), mesleki mali sorumluluk, otopark sorumluluk (maddi) ve açıktaki muhteviyat teminatından oluşmaktadır.

Ankara Sigorta İş Yeri Sigortası

Ankara sigorta yapı tarzı tam kâgir olan işletmeleri yangın, hırsızlık, sel ve su baskını gibi risklere karşı güvence altına almaktadır.

Ankara Sigorta iş yeri sigortası teminatları, yangın yıldırım, infilak, dahili su, fırtına, yer kayması, araç çarpması, hava taşıtları çarpması, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj, boya badana ve dahili, dekorasyon teminatı, yangın mali mesuliyeti (komşuluk ve kiracı), kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enkaz kaldırma masrafları, deprem, üçüncü şahıs sorumluluk, ferdi kaza, cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil ), deniz taşıtları çarpması, sel veya su baskını, kar ağırlığı, hırsızlık ve dolu hasarlarını içermektedir.

Atlas Sigorta İş Yeri Sigortası

Atlas Sigorta işyeri sigortası işletmeniz ile birlikte çalışanlarınızı da karşılaşabilecekleri risklere karşı koruma sağlamaktadır.

Atlas Sigorta akaryakıt, otel, restoran, oto servis, eczane ve ortak alan paket sigortası ile sektöre özel sigorta teminatı sunmaktadır.

Atlas Sigorta iş yeri sigortası, yangın, yıldırım, infilak, yangın mali sorumluluk, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem, kasa yangın, kasa hırsızlık, sel su baskını, duman, fırtına, yer kayması, kara-hava taşıtları çarpması, cam kırılması, kar ağırlığı, dolu, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enkaz kaldırma, hırsızlık, emniyeti suistimal, taşınan para, makine kırılması, elektronik cihaz sigortası (ecs), deprem ecs, taşınabilir ecs, hukuksal koruma, otomatik bedel artışı, yeni yatırımlar, izolasyon eksikliği, yangın söndürme masrafları ve alçı tavan çökmesi teminatını kapsamaktadır.

Axa Sigorta İş Yeri Sigortası

Axa Sigorta iş yerim sigortası ile işletme sahiplerine risklerin oluşması sonucunda oluşabilecek maddi kayıplara karşı koruma sağlamaktadır.

Axa Sigorta iş yeri sigortası teminatları;

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yangın mali sorumluluk
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma

Teminatlarına ek olarak;

 • Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz.
 • Deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.
 • İşyerindeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz.
 • Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz.

Bereket Sigorta İş Yeri Sigortası

Bereket Sigorta işletmenizde bulunan tüm sigortalanabilir değerleri oluşabilecek risklere karşı koruma altına almaktadır.

Bereket Sigorta iş yeri sigortası teminatları, yangın, yıldırım, infilak, dahili su, kar ağırlığı, duman, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, sel-su baskını, fırtına, enkaz kaldırma, glkhhknh ve terör, yangın mali mesuliyet, iş durması, deprem, hırsızlık ve cam kırılması hasarlarını içermektedir.

İsteğe bağlı olarak kar kaybı, elektronik cihaz, deprem, tedavi masrafları, üçüncü şahıs mali sorumluluk, makine kırılması, taşınan para, işveren mali sorumluluk, ferdi kaza, makine kırılmasına, bağlı kar kaybı ve emniyet suistimal teminatları da poliçeye ekletilebilir

Generali Sigorta İş Yeri Sigortası

Generali Sigorta süper iş yeri sigortası ile işletmede meydana gelebilecek yangın, yıldırım ve infilâk riskleri başta olmak üzere birçok riske karşı koruma sağlamaktadır.

Generali Sigorta iş yeri sigortası ana teminatları, yangın, yıldırım, infilâk (doğalgaz infilâkları dahil), muhteviyat hırsızlık ve kasa muhteviyat teminatından oluşmaktadır.

Generali Sigorta iş yeri sigortası ek teminatları, dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev-lokavt-kargaşalık-halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, enflasyon koruma, hukuksal koruma, eksik sigorta, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, kişisel eşyalar ve ferdi kaza teminatından oluşmaktadır.

Groupama Sigorta İş Yeri Sigortası

İş yeri sigortası ister küçük ölçekli olsun ister büyük ölçekli olsun tüm işletmeleri deprem, hırsızlık ve cam kırılması gibi risklere karşı koruma altına almaktadır.

Groupama Sigorta iş yeri sigortası teminatları, Yangın, yıldırım, inflak, Deprem, Hırsızlık, Dahili su, Kara, Deniz, Hava taşıtları çarpması, Duman, Sel, Su Baskını, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Kar Ağırlığı, Yer Kayması Bina sabit tesisatı için hırsızlık teminatı, Kira Kaybı, İzolasyon Eksikliği, Cam Kırılması, Dolu, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, Enkaz Kaldırma Masrafları, Sorumluluk ve diğer teminatlar, Yangın Mali Sorumluluk, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk, İşveren Mali Sorumluluk, Ferdi Kaza Sigortası, Hukuksal Koruma ve Emniyet-i suiistimal teminatını içermektedir.

HDI Sigorta İş Yeri Sigortası

Hdi Sigorta işletme oluşabilecek riskleri karşı koruma sağlayarak işletmenin finansal bütçesine güvence sağlamaktadır.

Hdi Sigorta teminatları;

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Dahili Su
 • Kar Ağırlığı
 • Yangın Mali Mesuliyet

İsteğe bağlı ek teminatlar;

 • Duman
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Sel-Su baskını
 • Fırtına
 • Enkaz Kaldırma
 • GLKHHKNH ve Terör
 • İş Durması
 • Deprem
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Kar Kaybı
 • Elektronik Cihaz
 • Deprem
 • Tedavi Masrafları
 • Üçüncü Şahıs mali Sorumluluk
 • Makine Kırılması
 • Taşınan para
 • İşveren mali sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Makine Kırılmasına
 • Bağlı Kar Kaybı
 • Emniyet Suistimal

Mapfre Sigorta İş Yeri Sigortası

Mapfre Sigorta işletmenizde oluşabilecek riskleri iş yeri sigortası ile güvence altına alarak sermayenize koruma sağlamaktadır.

Mapfre Sigorta iş yeri sigortası, yangın, yıldırım, infilak, dahili su, duman, fırtına, kar ağırlığı, yer kayması, yakıt sızması, taşıt çarpması ve enkaz kaldırma masrafların kapsamaktadır.

İsteğe bağlı olarak grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem, yangın mali mesuliyet, kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu, mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu, sel ve su baskını (seylap), hırsızlık, cam ve ayna kırılması, yangına bağlı kar kaybı, elektronik cihaz, makine kırılması, işveren mali mesuliyet, üçüncü şahıs mali mesuliyet, taşınan para, emniyeti suistimal ve ferdi kaza teminatı ekletilebilir.

Quick Sigorta İş Yeri Sigortası

Quick Sigorta yedekleyen iş yeri sigortası ile işletmenizi yedekleyerek işletmede risk oluşması sonucunda oluşacak hasarları yedeklenen noktaya geri döndürerek işletmeyi koruma altına almaktadır.

Quick Sigorta iş yeri sigortası teminatları, bina (yangın, yıldırım, infilak), muhteviyat (yangın, yıldırım, infilak), deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su basması, yer kayması, grev, lokavt, kargaşalık halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, dahili su, fırtına, duman, dolu, kara ve hava taşıtları çarpması, kar ağırlığı, hırsızlık, açıktaki muhteviyat, cam kırılması, üçüncü şahıs mali sorumluluk, bina sabit kıymet hırsızlık, izolasyon eksikliği, raf ve vitrin devrilmesi, enkaz kaldırma masrafları, kiracının malike sorumluluğu, malikin kiracıya sorumluluğu, malik ve kiracının komşuluk sorumluluğu, ferdi kaza, hukuksal koruma, quick iş yeri yardım ve covid destek paketini içermektedir.

Ray Sigorta İş Yeri Sigortası

Ray Sigorta iş yeri sigortası ile işletmede meydana gelebilecek yangın, yıldırım, sel  ve su baskını gibi risklerin oluşturduğu hasarlara karşı koruma sağlamaktadır.

Ray Sigorta iş yeri sigortası, yangın yıldırım, infilak, dahili su, fırtına, yer kayması, araç çarpması, hava taşıtları çarpması, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj, boya badana, dahili dekorasyon teminatı, yangın mali mesuliyeti (komşuluk ve kiracı), yangın mali mesuliyet, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enkaz kaldırma masrafları, ankara sigorta işyeri yardım hizmetleri, deprem, üçüncü şahıs sorumluluk, ferdi kaza, cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil ), deniz taşıtları çarpması, sel veya su baskını, kar ağırlığı, hırsızlık ve dolu teminatından oluşmaktadır.

Sompo Sigorta İş Yeri Sigortası

Sompo Sigorta iş yeri sigortası ile işletme ve işletme çalışanlarını Yangın, yıldırım, infilak ve iş durması gibi risklere karşı güvence altına almaktadır.

Sompo Sigortaiş yeri sigortası teminatları;

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Fırtına
 • Dâhili su
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Duman
 • Yer kayması
 • Temeller
 • Kar ağırlığı
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Yangın sorumluluk (Kiracı/malik, komşuluk)
 • Kiracının-malikin kira kaybı
 • Alternatif iş yeri masrafları
 • İş yeri binasındaki sabit kıymetlerdeki hırsızlık
 • Geçici adres nakli
 • İş durması
 • Dolu

İsteğe bağlı ek teminatlar;

 • İzolasyon Eksikliği
 • Fiziki Zararlar
 • Kasa Hırsızlık
 • Nakliye Emtia
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Sel-su baskını
 • Hırsızlık
 • Reçete ve kupür hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Emniyeti suistimal
 • Test sürüşleri
 • Taşınan para
 • Makine kırılması (İlk ateş esası ile)
 • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması
 • Elektronik cihaz (İlk ateş esası ile)
 • Elektrik hasarları
 • Yeni değer klozu
 • 3. şahıs mali mesuliyet (Lift kullanımı dâhil)
 • Mesleki mesuliyet (Eczane Faaliyet kolu için)
 • İşveren mali mesuliyet
 • Eksik sigorta
 • Yeni yatırımlar
 • Arızi inşaat işleri

Türk Nippon Sigorta İş Yeri Sigortası

Türk Nippon Sigorta iş yeri sigortası ile işletmenizde birçok riskle karşı karşıya olduğunu bilerek sizi bu risklerin oluşturduğu zararlar karşı koruma altına almaktadır. Türk Nippon Sigorta sağladığı koruma ile bütçenize güvence sağlamaktadır.

Türk Nippon Sigorta iş yeri sigortası ana teminatları, yangın, yıldırım, infilak, dahili su, fırtına, yer kayması, kara ve hava taşıtları çarpması, duman, kar ağırlığı, grev, lokavt, karmaşa halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, dahili dekorasyon, yangın mali sorumluluk, geçici ikametgah değişikliği masrafları, enkaz kaldırma masraflarını kapsamaktadır.

İsteğe bağlı olarak, deprem, sel ve su baskını, hırsızlık, iş durması, kira kaybı, kişisel eşyalar, cam kırılmaları, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, taşınan para, emniyeti suiistimal, elektronik cihaz, makina kırılması, kasa hırsızlık ve sabit kıymet hırsızlık teminatı alınabilir.

iş yeri sigortası

Türkiye Sigorta İş Yeri Sigortası

Türkiye Sigorta iş yeri sigortası, işletmenizde meydana gelebilecek hasarları teminat altına alarak güvence sağlamaktadır. Türkiye Sigortanın sunmuş olduğu 6 adet farklı plan seçeneğiyle işletmenizin bulunduğu sektöre özel iş yeri sigortasını seçebilirsiniz.

Türkiye Sigorta iş yeri sigortası, yangın, yıldırım, infilak, deprem ve yanardağ püskürmesi, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, dolu, yangın mali mesuliyet, cam kırılması, hırsızlık, kasa hırsızlık, kar kaybı, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, kazaen kırılma, taşınmaza bağlı hukuksal koruma, elektrik hasarları, ferdi kaza, taşınan para hırsızlık, emniyeti suiistimal, üçüncü şahıs mali mesuliyet, işveren mali mesuliyet, elektronik cihaz ve makine kırılması teminatını kapsamaktadır.

Unico Sigorta İş Yeri Sigortası

İş yeri sigortası içerdiği teminatlar ile işletmenizi risklere karşı koruyarak sermayenizi güvence altına almaktadır.

Unico Sigorta yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel – su baskını, fırtına , grev, lokavt, terör, deprem, yer kayması, araç çarpması, duman, kar ağırlığı, cam kırılması, enkaz kaldırma, elektronik cihaz , makine kırılması, hırsızlık, kira kaybı, komşuluk mali sorumluluk, mal sahibine karşı sorumluluk, 3. şahıs mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, taşınan para, emniyeti suistimal ve ferdi kaza teminatını içermektedir.

Zurich Sigorta İş Yeri Sigortası

İşletmede bulunan dekorasyon, demirbaş ve etmeaları oluşabilecek hasarlara karşı koruma altına almaktadır.

Sigorta teminatları, yangın, yıldırım, infilak, dahili su, kar ağırlığı, duman, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, sel-su baskını, fırtına, enkaz kaldırma, glkhhknh ve terör, yangın mali mesuliyet, iş durması, deprem, hırsızlık ve cam kırılması hasarlarını içermektedir.

İsteğe bağlı olarak kar kaybı, elektronik cihaz, deprem, tedavi masrafları, üçüncü şahıs mali sorumluluk, makine kırılması, taşınan para, işveren mali sorumluluk, ferdi kaza, makine kırılmasına, bağlı kar kaybı ve emniyet suistimal teminatları da poliçeye ekletilebilir.

İş Yeri Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

Sigorta teklifiniz sigorta acentelerden, internetten online veya çağrı merkezlerinden alabilirsiniz.

İş yeri sigortası teklifinizi alokasko.com üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak alokasko güvencesi ile dakikalar içerisinde alabilirsiniz. doldurmuş olduğunuz form sayesinde uzman danışmanlarımız sizin için en uygun iş yeri sigortası teklifini hazırlayarak size sunacaklardır. Sunulan teklifi değerlendirebilir, kafanıza takılanları sorabilir ve poliçe tanzimi sağlayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img