alokasko-logo
alokasko-logo

İş Yeri Sigortası Nedir? 2022

İş yeri sigortası işletmede oluşacak yangın, hırsızlık, sel ve su baskını risklerinin oluşması sonucunda ortaya çıkan maddi kayıplara karşı koruma sağlamaktadır. Sadece işletmenize değil işletmenizin çalışanlarına da güvence sunmaktadır.

Bu yazımızı okuyarak merak edilen iş yeri sigortası nedir, teminatları nelerdir? Soruları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İş Yeri Sigortası Neleri Kapsar?

Kapsamı sigorta şirketlerin sunmuş olduğu teminatlara, sigortalının isteklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Sigorta şirketleri genel olarak yangın, yıldırım, infilak ve dahili su gibi ana teminatları poliçe kapsamında sunmaktadır. Ana teminatların dışında sunmuş oldukları ek teminatlara göre sigortanın kapsamı genişlemektedir. Yani kapsamı sigortalının istekleri doğrultusunda genişletilebilmektedir.

Uzman sigorta danışmanlarımız iş yeriniz için gerekli olan teminatları ve bedelleri belirleyerek sizin için en uygun iş yeri sigortasını oluşturabilir.

İş Yeri Sigortası Teminatları Nelerdir?

iş yeri sigortası
İş Yeri Paket Sigortası Teminatları

Teminatlar ana ve ek olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Bu teminatlar sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu kapsama göre değişiklik gösterebilir.

Ana Teminatları;

 • Alternatif işyeri masrafları,
 • Dahili su,
 • Dolu,
 • Duman,
 • Elektrik hasarları,
 • Enkaz kaldırma,
 • Fırtına,
 • Geçici personel masrafları,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
 • Hırsızlık,
 • İş durması,
 • İzolasyon eksikliği,
 • Kar ağırlığı,
 • Kazaen kırılma,
 • Kira kaybı,
 • Sel veya su baskını,
 • Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması),
 • Terör,
 • Terörizm,
 • Yangın mali sorumluluk,
 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Yer kayması teminatından oluşmaktadır.

Ek Teminatları;

 • 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk,
 • Cam Kırılması,
 • Çevre Kirliliği,
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,
 • Elektronik Cihaz,
 • Emniyeti Suistimal,
 • Hukuksal Koruma,
 • İşletme Sahibi Ferdi Kaza,
 • İşveren Mali Sorumluluk,
 • Kasa (Yangın ve Hırsızlık),
 • Makine Kırılması,
 • Mesleki Sorumluluk,
 • Taşınan Para Teminatından Oluşmaktadır.

Öneri yazısı: Nakliyat Sigortası Nedir ?

Teminat Dışı Kalan Haller?

Teminat dışı kalan haller poliçeye eklenmemiş teminatların oluşturacağı hasarlar ve genel şartlarda yer alan hasarlardır.

Aşağıdaki haller yangın sigortası genel şartları gereğince teminatının dışındadır:

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.
 • Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.

İş Yeri Sigortası İçin Gerekli Bilgiler (Evraklar) Nelerdir?

iş yeri sigortası
İş Yeri Sigortası Bilgileri

İş yeri sigortasının tanzimi yapılabilmesi için birkaç belge ve bilgi istenmektedir.

İstenen belgeler;

 • İşletme tüzel kişilik ise işletmenin vergi numarası,
 • İşletme şahıs şirketi ise işyeri sahibi T.C. kimlik numarası,
 • İş yeri içerisinde bulunan emtea bedelleri,
 • Dekorasyon ve demirbaş bedelleri,
 • İş yerinde bulunan cam bedelleri,
 • İş yeri yangın güvenlik önlemleri,
 • İş yeri hırsızlık güvenlik önlemleri bilgileri istenmektedir.

İş Yeri Sigortası Hasar Anında İstenen Belgeler Nelerdir?

Hasar anında istenen belgeler hasar türüne ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Aşağıda genel olarak istenilen belgeler yer almaktadır.

Hasar oranına göre sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyacağı belgeler sigortalıya iletilecektir.

Hırsızlık Hasarlarında:

 • Görgü tespit tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunmadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık bekleme süresinin dolması gerekir),
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri istenir.

Yangın Hasarlarında:

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği),
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar,
 • Mevcut ise onarım faturaları,
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi,
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için),
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan,
 • İş yeri vergi levhası,
 • Hasarlı malın alış faturaları,
 • İş yerinin mali kayıtları,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresi istenir.

Deprem Hasarlarında:

 • Hasarlanan mallarınızdaki zararı belirten talep yazısı,
 • Afet İşleri Müdürlüğünden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten rapor,
 • Onarım yapılması durumunda onarım faturası,
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti,
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi,
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları,
 • Zorunlu deprem sigorta poliçesi fotokopisi istenir.

Cam Kırılması Hasarlarında:

 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Hasarlı camı gösterir fotoğraflar,
 • Onarım yapılması durumunda onarım faturası istenir.

Dahili Su, Sel, Su Baskını Hasarlarında:

 • Hasarı meydana geliş şeklini anlatan beyan,
 • Zararı anlatan talep yazısı,
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Hasar gören malların alış faturaları (mevcut ise),
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası,
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresi istenmektedir.

İş yeri Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama; işletmenin büyüklüğü, faaliyet göstermiş olduğu sektör, işletme içerisinde bulunan emtea, demirbaş, dekorasyon bedelleri ve sigortalının ihtiyaç duyduğu teminatlara göre hesaplanmaktadır.

 • Hesaplama işlemi işletmenin risk oranına göre farklılık gösterebilmektedir.
 • Risk oranı yüksek olan işletmelerde sigorta şirketi tarafında yetkililer gönderilerek inceleme yapılmaktadır. Bu incelemeler sonucunda işletmenin ihtiyaç duyduğu sigorta paketi ve güvenlik önlemleri ile ilgili rapor düzenlenerek sigorta şirketine gönderilmektedir.
 • Sigorta şirketi rapora göre hesaplama yaparak sigorta primini belirlemektedir.
 • Risk oranı küçük olan işletmelerde ise sigorta şirketi ekranı kullanılarak dakikalar içerisinde iş yeri sigortası primi belirlenmektedir.

İşletmeniz için fiyat hesaplaması yaptırmak için uzman ekibimizden teklif istemeniz yeterlidir.

iş yeri sigortası
iş yeri sigortası

İş Yeri Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Sigortalanacak işletmenin büyüklüğüne ve hizmet edilen sektöre göre fiyat farklılıkları oluşmaktadır. Bunun nedeni işletmelerin risk oranlarından kaynaklanmaktadır.

Doğru fiyat ve poliçe için başvuru formunu doldurabilir veya 0216 371 67 77 numaralı hatta uzman danışmanınızla iletişime geçerek hakkında bilgi alabilir ve size özel hazırlanmış teklifi değerlendirebileceğiniz gibi poliçe tanzimi sağlayarak işletmenizi güvence altına alabilirsiniz.

Online İşyeri Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

İnternet sürekli gelişime ve değişime uğrayan bir ağdır. Bu ağın gelişmesi sigortacılık işlemlerinin internet üzerinde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Alokasko olarak gelişen internet ağını takip ederek siz değerli müşterilerimiz için online teklif platformunu geliştirerek dakikalar içerisinde sigorta teklifi sunmaktayız.

Online teklif almak için başvuru formunu doldurduktan sonra iş yeri sigortası teklif al butonuna basmanız yeterli olacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img
Verified by MonsterInsights