alokasko-logo
alokasko-logo

İş Sorumluluk Sigortası Nedir?

Şirketinizin çalışanlarından veya ekipmanlarından insanlara zarar verilirse, şirket tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu ikamenin miktarı sınırsız olduğundan, sizi ve işletmeyi yaşaya bilirlikten mahrum bırakabilecek miktarlar hızla ortaya çıkabilir. İş sorumluluk sigortası bu nedenle her şirket için ilk sigorta poliçelerinden biri olmalıdır.

Ürün ve iş sorumluluk sigortası

İş ve ürün sorumluluğu hem girişimciyi hem de yasal temsilcilerini, ileri sürülen bir iddiayı inceledikten sonra gerekçesiz iddiaları reddederek veya gerekçeli talepleri kararlaştırılan teminat kapsamında düzenleyerek mesleki sorumluluğun mali sonuçlarından korur.

Uygulamadan kaynaklanan hasar örnekleri

Dikkatsizlik

Kule vinç ile şantiyeye inşaat malzemesi indirilirken, vinç sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle yoldan geçen bir kişi ciddi şekilde yaralanıyor. Tıbbi tedavi masrafları, acı ve ıstırabın tazmin edilmesi ve ücretlerin ödenmesine devam edilmesi talep edilmektedir.

Montaj hatası

Elektrikçi, bir müşterinin ofisine birkaç kablo döşedi. Bir süre sonra, bir kısa devre, tüm ofisi enkaza çeviren bir yangına neden oldu. Çağrılan polis itfaiye müfettişleri, hasarın nedenini ve buna kimin neden olduğunu net bir şekilde belirleyebildi. Elektrikçinin sigorta şirketi daha sonra hasarı tazmin eder

İzleme/yürütme hatası

Bir konut binasının planlanması, ihalesi ve yapım denetimi için bir mimar görevlendirildi. Bir yanlış anlama ve izlemedeki eksiklikler nedeniyle, polis gereklilikleri doğru bir şekilde uygulanmadı ve süreç tamamlandıktan sonra olayın aslı kabul sırasında fark edildi. Sonuç: Çeşitli büyük dönüşümlerin uygulanması gerekiyordu. Bu durumlarda sigorta yükümlülüğünüzü tazmin eder.

Trafik güvenliği yükümlülüğü

Yaşlı bir bayan, sabahın erken saatlerinde bir ayakkabı dükkanını ziyaret etti. Beklenen müşteri yoğunluğuna rağmen, mağazanın temizlik personeli daha yeni işini bitirmişti, bu yüzden yaşlı kadın ayna gibi pürüzsüz, yeni paspaslanmış mermer zeminde kaydı ve uyluk kemiğini kırdı. Sigorta, kalıcı hasar nedeniyle haftalarca hastanede yatış ve takip tedavisi için ödeme yapar.

Sigorta kimin için?

Bu sigorta tüm esnaflar, serbest çalışanlar ve işletme sahipleri içindir.

Sigortalı nedir?

Sigorta, sözleşme kapsamına göre, sigortalı şirketinizin faaliyetlerinden, özelliklerinden ve hukuki ilişkilerinden doğabilecek hukuki sorumluluğu, özellikle üretilen veya teslim edilen ürünlerin ayıplı veya hatalı tesliminden kaynaklanan hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Tazminat ödeme yükümlülüğü tesis edilmişse, iş sorumluluk sigortası her zaman meydana gelen zarar miktarına kadar tazminat öder, ancak sözleşmeyle kararlaştırılan teminat tutarından fazla olamaz. Bazı riskler için sözleşmede belirtilen ayrı teminat tutarları bulunmaktadır.

Diğer şeylerin yanı sıra hangi tehlikeler ve hasarlar sigortalanabilir?

İşletme ve ürün sorumluluk sigortasının sağladığı faydaların kapsamı, kişisel yaralanma, mal hasarı ve bunun sonucunda ortaya çıkan mali kayıplara kadar uzanır.

Uzatılmış ürün sorumluluk sigortasında özel ürün mali kayıpları da sigortalanmaktadır.

Hizmetlerin kapsamı, üçüncü taraf taleplerinin güvence altına alınmasına kadar uzanır, örn;

• Garantili özelliklerin bulunmaması nedeniyle

• Sadece teslim edilen ürünlerin başka ürünlerle bağlantısı, karıştırılması veya işlenmesi sonucunda ortaya çıkan kusurlu ürünler sonucunda

• Kusurlu ürünlerin işlenmesi veya boşa harcanan maliyetler nedeniyle

• Kusurlu ürünlerin çıkarılması ve kurulmasına ilişkin maliyetler için

• İşlenmiş ürünlerdeki kusurlar nedeniyle

• Hatalar nedeniyle teslim edilen, monte edilen veya bakımı yapılan makineler

Özel meslek grupları için, daha önceki mülk hasarı veya kişisel yaralanmadan bağımsız olarak ödeme yapan saf bir maddi tazminat sorumluluk poliçesi gerekli olabilir.

Hangi tehlikeler ve hasarlar sigortalı değildir?

Sorumluluk sigortası birçok talebi kapsar, ancak istisnaları da içerir. Aşağıdakiler sigortalı değildir, örneğin:

• Kendinize verilen zarar

• Kasıtlı olarak verilen hasar

• Sevkiyattaki mal hasarları veya sigortalı riske atanamayan hasarlar gibi şirkete özgü riske tabi olmayan hasarlar.

• Tamamen finansal kayıplar

Sigorta nerede geçerlidir?

İş ve ürün sorumluluk sigortası, Türkiye’deki iş yerleri için geçerlidir. Bu iş yeri nedeniyle yurt dışında bir hasar meydana gelirse, sigorta kapsamına dahil olursunuz. Talep üzerine bu, Avrupa dışındaki hasarları veya Türkiye dışındaki iş yerlerini de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Ayrıca Türkiye’de üretilen ürünler yurt dışına teslim edilmeden veya teslim edilmeden sevk edilmişse (dolaylı ihracat) yurt dışı sigortası vardır. Yurt dışına sevk edilen (direkt ihracat) ürünler için talep halinde sigorta kapsamı uzatılabilmektedir. Otomotiv endüstrisi için üretim yapan firmalar için de özel düzenlemeler bulunmaktadır.

Sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Teminat seviyesi, poliçe sahibinin spesifik riskine bağlıdır.

Bir talep durumunda hangi ödemeler yapılır?

• Meşru talepleri çözme maliyetleri

• Haksız iddialara karşı savunma maliyetleri

Her halükârda, hak talebi, mutabık kalınan muafiyet tutarı düşülerek ödenecektir. Bu, farklı alanlar için bireysel olabilir.

Ne düşünülmeli?

Farklı işletmeler farklı sigorta kapsamı gerektirir. Bu nedenle poliçeler, bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak serbestçe birleştirilebilen teminat uzantıları ve ek maddeler içeren çeşitli modüllerden oluşur.

Hangi ek sigortalar önerilir?

Genel müdürler, denetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu üyeleri, tüm özel varlıklarıyla ilgili tavsiye ve karar verme hatalarından şahsen ve sınırsız olarak sorumludur. İlgili sigortalı faaliyetle bağlantılı olarak sizin veya başka bir sigortalının mali kayıptan (ne kişisel yaralanma ne de mal hasarı) sorumlu tutulması durumunda sigortadan talep edebilirsiniz.

Kanun koyucu, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri için yıllık brüt maaşın en fazla 1,5 katı olmak üzere %10 oranında kişisel muafiyet öngördüğünden, ilave muafiyetli sigorta tavsiye edilmektedir.

Ayrıca şirketler sigorta kapsamını ayrı bir sigorta ile genişletebilirler. İstihdam ilişkilerinden ve/veya günlük işlerden kaynaklanan ayrımcılığa bağlı talepler için sigorta koruması vardır.

Ticari sorumluluk hem girişimciyi hem de yasal temsilcilerini, ileri sürülen bir iddiayı inceleyerek ve ardından gerekçesiz iddiaları reddederek veya gerekçeli talepleri kararlaştırılan teminat kapsamında düzenleyerek mesleki sorumluluğun mali sonuçlarından korur.

Bir örnek;

Yeni bir ev inşa etmek için, bir inşaat mühendisliği şirketi bodrum için bir çukur kazar. Taşınmaz bir yokuşun altında olduğundan çevredeki evlerin desteklenmesi gerekmektedir. Bu evlerden birini desteklerken duvarları ağır hasar görmüştür. İlk raporda hasarın 30.000₺’nin biraz altında olduğu tahmin ediliyor. Ticari sorumluluk, yapılan tüm masrafları kapsar.

O kadar donanımlı değil…

Bir apartmanın sıvanması ve boyanması gerekiyor. Bunun için iskele firması tarafından iskele kiralanır ve kurulur. Gece bir tahta çıkar ve komşunun arabasının üzerine düşer. Onarım faturası, iskelecinin ticari sorumluluğunu öder.

Yukarıdan iyi bir şey gelmedi…

Bir evin cephesini boyamak için bir boya firması görevlendirilir. Ressamlardan birinin merdiveninden boya dolu bir kova düşer. Bu da evin limonluğuna ve içindeki bitki ve mobilyalara zarar verir. Boya şirketi hasarlardan sorumludur ve sonuçta ortaya çıkan onarımdan veya oluşan değiştirme maliyetleri. Ticari sorumluluk zararı karşılar.

Oldukça taranmış…

Bir tarama şirketi, kanalizasyon sistemini yeniden döşemek için bir yol kazma emri alır. Hafriyat çalışması sırasında ekskavatör sürücüsü, ekskavatörün küreği ile elektrik hattını yok eder. Şirketin kamu sorumluluğu, hattın onarımını ve bunun sonucunda çevredeki şirketlere verilen zararı kapsar.

Değerlendirme: Zayıf!

Bir tesisatçı, bir boruyu yanlış çalıştırarak çevreleyen duvarın ıslak hasar görmesine neden olur. Boruyu tamir edebilmek için duvarın açılması gerekir. Kusurun giderilmesine ilişkin masraflar şirket sorumluluk sigortası tarafından karşılanır.

Zarar kimdeyse ödesin…

Bir tuğla örme işinde, bir inşaat makinesi teknik bir arıza nedeniyle alev alır. Yüksek bir duman sütunu civardaki binalara ve arabalara kurum hasarı verir ve bir tarlada sebzeler bozulur. Etkilenen sakinler ve çiftçi, tazminat talepleri için şirketle iletişime geçer. Ticari sorumluluk, çeşitli iddiaları kontrol eder ve meşru olanları çözer.

Sigorta kimin için?

Bu sigorta ana veya tali inşaat işleriyle uğraşan tüm şirketler için mutlak bir zorunluluktur.

Sigortalı nedir?

Sigortalı şirketinizin faaliyetlerinden, mallarından ve hukuki ilişkilerinden doğabilecek kanuni sorumluluklar sigortalıdır.

Tazminat ödeme yükümlülüğü kurulursa, iş sorumluluk sigortası her zaman meydana gelen zararın miktarına kadar tazminat öder, ancak sözleşmeyle kararlaştırılan teminatın tutarından fazla olamaz. Bazı riskler için, sözleşmede belirtilen ayrı teminat tutarları ve varsa muafiyetler vardır.

Tüm patronlar (sahipler, genel müdürler vb.), çalışanlar ve diğer vekiller (stajyerler, tatilde çalışanlar vb.)

Diğer şeylerin yanı sıra hangi tehlikeler ve hasarlar sigortalanabilir?

İş sorumluluk sigortasının faydalarının kapsamı, kişisel yaralanma, mal hasarı ve bunun sonucunda ortaya çıkan mali kayıplara kadar uzanır.

Hizmetlerin kapsamı, üçüncü taraf iddialarının güvence altına alınmasına kadar uzanır.

Hangi tehlikeler ve hasarlar sigortalı değildir?

Sorumluluk sigortası birçok talebi kapsar, ancak istisnaları da içerir. Aşağıdakiler sigortalı değildir, örneğin:

• Kendinize verilen zarar

• Kasıtlı olarak verilen hasar

• Şirkete özgü riske tabi olmayan veya sigortalı riske atanamayan hasarlar

• Tamamen finansal kayıplar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img
Verified by MonsterInsights