alokasko-logo
alokasko-logo

Hayat Sigortası ve Çeşitleri

Hayat sigortası ve çeşitlerine geçmeden önce gelin Türkiye de sigorta tarihine bir göz atalım. Daha sonrasında hayat sigortası ve çeşitlerinin detaylarına inelim. Türkiye de, ilk olarak 1872 yılında İngiltere asıllı firmaların temsilciliklerinin sigorta büroları açmaları ile sigortacılık sistemleri ile tanışmıştır. Ama bu dönemde hukuki bir altyapının olmaması, sigorta sistemlerinin de yanlış biçimde yönetilmesine sebep olmuştur. Sigorta bilincinin yoksunluğu ve denetim mekanizmasının olmaması, sigortanın işlevlerinin yerine getirilmesini de uzun bir süre boyunca engellemiştir.

1894 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk kez yerli sigorta şirketi olarak çalışmaya başlamış, bu durum sigorta mevzuatının ve sigorta ile ilgili diğer kurumlarında da kurulmasına öncülük yapmıştır. Özellikle sigorta şirketlerinin denetimi konusunda eksik kalınmıştır. 1907 ve 1915 yıllarında yasalarda yapılan değişiklerle yabancı şirketler kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 1915 yılındaki yasa ile yabancı statüdeki şirketler teminat göstermeye ve vergi vermeye zorunlu tutulmuşlardır. 1940 yılında sigorta şirketleri (T.B) Ticaret Bakanlığı’na bağlanmıştır. 1960’da yürürlüğe giren 7497 sayılı Sigorta Murakabe Yasası bu alanda önemli köklü değişikliklerin yapılmasına olanak tanımıştır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlükte yerini almıştır. Bu gelişmenin hemen ardından 2008 yılında Sigortacılık Kanununun getirdiği yeni tanım ve uygulamalarla ilgili 2. mevzuat düzenlemeleri üzerindeki çalışmalar en sonu itibariyle tamamlanmıştır (TSB, 2020). Her ne kadar sigorta konusundaki bu bilinçlenme, hukuki düzenlemelerin yapılması ve pazarlama yöntemleri Türkiye’de çok yavaş ilerlemiş olsa da, sigorta sektörü günümüzde en önemli ve hızlı bir ivme ile büyüme gösteren sektörler arasına girmeyi başarmıştır. Genç aktif nüfusun büyüme eğiliminde devam etmesi, sigorta bilincinin artması kamu katkıları gibi unsurlar, sektörün büyümesi yönündeki önemli sayılacak adımlardır. Türkiye’nin sigortacılık sektörüne yansıması, büyüme eğiliminin gerçekleşen gayri safi milli hasıladan yaklaşık 2 kat daha hızlı büyüme göstermesi ve ivme kazanması şeklindedir.

Türkiye’de sigorta firmalarının uzun yıllar boyunca neden büyüme gösteremediğini irdelemek insanların bu sektörden ne elde etmeyi amaçladıklarını yorumlamak açısından önem taşımaktadır. Sigorta şirketlerinin birbirleri ile aktif iletişim kuramamalarından dolayı ortak bir fiyat politikası belirlemede zorluk çekmeleri, sigortacılık sektörünün gelişimi önündeki en büyük engellerden biridir. Firmalar, alıcıların dikkatini çekmek için oldukça düşük primler talep etmekte fakat riskin gerçekleşmesi halinde bunu telafi edecek güce ve birikime ulaşamamakta zorlanmaktadırlar. Bununla birlikte düşük primler, beklenen mikro ölçekteki tasarrufların da gerçekleşmesinin önünde engel teşkil etmektedir.

Yatırımların yetersiz ve zamanında olmaması ve sigorta firmalarının risklerin gerçekleşmesi halinde bunları telafi etmede zorlanmaları, sigorta sektörüne karşı bir güvensizliğin de oluşmasına neden olmaktadır. Bazı sigorta şirketlerinin yanlış uygulamalar yapması ve sektör hakkında halkın yeterli bilgiye sahip olmaması, güvensizliği pekiştiren diğer bazı durumlardır. Tüm bunların yanında gerek yasal anlamda gerekse şirketlerin uygulamalarında yeterli regülasyonları yapmaması, sigorta sektörünün gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, Türkiye içinde sigortacılığın ne olduğunun, etkileri, önemi ve faydalarının bilinmesi için çalışılması oldukça önem taşımaktadır. Bu sayede, sigortalıların sigorta süreçlerinde edinmek istedikleri birikimin de neler olduğunun farkına varılması daha mümkün olacaktır. Türkiye’de Uygulanan Sigorta Türleri; İnsan yaşamı, neticesinde maddi zarar/ziyan yaratabilecek pek çok riski doğal olarak barındıran etkin bir süreçtir. Bu sebeple, sigortacılık sistemlerinde de pek çok çeşit ortaya çıkagelmiştir. Hayat sigortası ve çeşitlerine geçmeden bazı sigorta çeşitlerine yer vermekte fayda olacak;

Hayat Dışı Sigorta Branşları; İsminden de anlaşılacağı üzere, hayat dışı sigortalarda, rizikonun gerçekleşmesi halinde kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili değil, kaybettiği maddi sistemler odak noktadadır.

Doğal Afet ve Yangın Sigortaları; Oldukça sık rastlanan hayat dışı sigorta çeşitlerinden biri yangın ve doğal afet sigortalarıdır. Örneğin deprem(zelzele) riskinin meydana gelmesi halinde kişinin ve ailesinin barınmasına yardımcı olmaya ve/ya onların kaybettikleri evlerini ayni olarak telafi edecek şekilde düzenlemeler yapmaya yönelik olarak hazırlanan deprem sigortası bu sigorta branşı içindedir. Yangın sigortaları da oldukça ve en sık karşılaşılan sigorta çeşitlerindendir. Kaza ile çıkan bir yangın durumunda, tüzel ya da özel olarak hizmet eden hemen hemen her türlü yapı ve yapının barındırdıklarını teminat alan sistemler, bu tarz yangın sigortalarıdır. Şimdi gelelim hayat sigortası ve çeşitleri konusunu irdelemeye. Yukarıdaki sigorta çeşitlerinden bahsetmemizin asıl nedeni hayat sigortası ve çeşitleri ile ilişikli bir yapıda yer almasıdır. Hayat sigortası ve çeşitleri nedir? Hadi açıklayalım;

Hayat Sigortası ve Çeşitleri

Bireyin sağlığını ve sağlık durumuna bağlı olarak ekonomik gelirini teminat altına alan sigorta türleridir. Kişinin sağlığına ve sıhhatine kavuşma silimindeki tüm işlemler ve bu süreç içinde yaşanan ekonomik kayıplar teminat altına alınmaktadır. Sigorta sektöründe, sigortanın sosyal ya da özel olması sebebinden da bir sınıflama yapılmasına olanak sağlar. Türkiye’de, hayat sigortası ve çeşitleri dediğimizde, özel ya da sosyal olarak iki şekilde de uygulanabilmektedir. Bu sınıflandırma yasal bir sınıflandırma biçimidir.

Sosyal Sigorta Türü

Sosyal sigorta türü, insan haklarından ve kamunun görevlerinden oluşan, toplumsal hayatta düzenin sağlanması konusunda destek veren bir sigorta türüdür. Güvenceyi sağlayan kamudur ve bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta yaptıran vatandaşlara hizmet yine devlet tarafından verilmektedir. Sigortacı firma, devlet tarafından kurulmuş olan sigorta işletmelerinden biridir. Genel olarak sağlık ile haşrolan sosyal sigortalar, kamunun hukuki düzenlemesine göre daha detaylı olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Sosyal güvenlik sistemi adı verilen bu sigorta sektöründe devlet önlemler ile hastalık, doğum, kaza, ölüm, yaşlılık, yaralanma ve malullük gibi durumlarda meydana gelebilecek ekonomik ve sosyal sebeplere karşı, toplumdaki bireylerin zararlarının karşılanması ve yaşamlarına devam edebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu anlatım hayat sigortası ve çeşitlerinin birinci türü idi. Şimdi gelin ikinci türüne göz atalım.

Özel Sigorta Türü

Bireyin isteği üzerine, kendi hayatındaki risklerin anlaşılarak belli başlılarına karşı güvence oluşturulan sistemlerdir. Bir ticarethane, kurum, kişi hatta faaliyet için gerçekleştirilebilen sigortalardır. Burada ki amaç, gerçek ya da tüzel kişinin gelebilecek riskleri, özel bir sigorta firmasına devretmektir. Ama burada, kimi koşullarda özel sigortaların zorunlu (kısmi) olarak da yapılabileceğinin de altını kalın olarak çizmekte fayda vardır.

Sizde uygun fiyatlar ile hayat sigortası yaptırarak geleceğinizi teminat altına alabilirsiniz. Hemen burayı tıklayarak teklif alın önünüze çıkacak engellerden korkmayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img