alokasko-logo
alokasko-logo

Alokasko.com; Trafik Sigortası Yaptırmanın En Kolay Yolu

Sigorta poliçenizi en uygun teklifi almak için sizlere alokasko.com ile ilgili ve bazı sigorta konularında detaylar vereceğiz. Her zaman en uygun tekliflerle bütçe dostu trafik sigorta teklifi almak için buraya tıklayın!

KTK uyarınca ve KZMSS Genel Şartları çerçevesinde, işletenin sorumluluğunu belirli bir miktara kadar üstlenen sigorta şirketi, işleten ile sürücü kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur. Ayrıca sigortacının işletenin yerine geçerek, oluşan zararı tazmin etmesinin belirli başlı şartları söz konusudur. Söz konusu şartlar, yasada işleten için öngörülmüş olsa bile, işletenin riskini sigorta eden sigortacı da bu şartlar gerçekleşmişse tazmin sorumluluğunun altına girer. Bu şartlar genel şartlar ve özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Sigorta Sözleşmesinin Oluşması ve alokasko.com

KTK kapsamında meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı sigortacının tazminat ödemesi yapabilmesi için sigorta sözleşmesinin varlığı bilakis şarttır. Yaptırılması zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yaptırılmamışsa eğer, zarar gören kişi sigortacıya dolayısıyla başvuramayacaktır

Motorlu aracın işletilmesi, herhangi bir kişinin yaralanmasına ya da ölümüne neden olmuşsa, motorlu araç işleten, oluşan zarardan sorumlu olur.

Kaza sonucunda zarara uğrayan kişi veya kişiler için, aracın işleteni, sürücüsü veya işletme ile ilgili diğer yardımcı kişiler olabileceği gibi yaya ya da araçtaki yolcular da olabilir. Başka bir deyişle, kaza neticesinde, yaya veya yolcu ölmüş ya da yaralanmış; kazaya karışan motorlu araçlar hasara uğramış; taşıma esnasında yolcunun bagajı veya eşyası zarar görmüş olabilir; motorlu araç bina, yapı, tesis gibi yerlere zarar vermiş; taşınan yük hasarlanmış olabilir.

Kaza sebebiyle oluşan zarar, motorlu aracın karayolunda veya karayolu olarak kabul edilen yerlerde işletilmesi sırasında meydana gelmiş olmalıdır

Motorlu aracın işletilmesi nedeniyle zarara neden olan işleten, KTK m. 85/1 gereğince meydana gelen zarardan asli sorumludur. İşletenin zarardan/ziyandan sorumlu olduğu halde, sigortacı da bu zarardan direk sorumlu olur.

Sigortacının sorumluluğunun oluşması için meydana gelen zararın bir trafik kazası sebebiyle oluşması şarttır. Kazaya karışan araç, bazı hallerde kısa zaman içerisinde iki veya daha fazla kişiye zarar vermiş olabilir. Bu zararların tek bir kazadan ötürü oluştuğu kabul edilirse eğer, bu durumda sigortacı tek bir ödeme yapar. Burada kaza sayısının birden fazla olması durumunda ise illiyet bağı önem kazanır ve kazalar arasında illiyet bağı kurulabilirse sigortacının tek ödeme yapması yeterli sayılır. Bu konuda alokasko.com müşteri hizmetleri tam destek verecektir.

Trafik kazası dışında meydana gelen zarar ve ziyanlar, yani işletilme halinde olmayan araçların meydana getirdiği zararlar ise trafik sigortası kapsamında elbette ki değildir. Bu durumda işletenin sorumluluğu öylesine kusur sorumluluğu bağlamında değerlendirilebilir tabiki.

İşletenin kusur sorumluluğu kapsamında olan zararlar ve ziyanlar bakımından sigortacının sorumluluğu kapsamında oluşmaz. Alokasko.com sigortalının sorumluluğu kapsamında bütün haklarını bünyesinde saklı tutar.

Motor gücü olmadan, insan ya da hayvan gücü ile çalışan araçlar KTK m. 86 kapsamında değildir. Ama römorklar bir motorlu araç tarafından çekilirken, çekici aracın işleteninin sorumluluğuna girerler. Çekici tarafından çekilen bu tarz araçlar bakımından da aynı hüküm uygulama alanı bulur. Alokasko.com ile bu tarz araçlarınız içinde uygun teklif alabilirsiniz.

Karayolunda hareket etmeleri söz konusu olmayan havayolu ve denizyolu araçları da KTK m. 86 kapsamı dışındadır. Fakat hem karada hem suda hareket eden araçlar kapsam içerisine belirli kurallar çerçevesinde alınabilirler. Silindir hacmi 60 cm³’ü geçmeyen, içerden patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 60 km’den az olan bisiklet motorlu bisiklettir. KTK m. 104 gereğince motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olmuş, bu araçlar da KTK m. 86 kapsamı dışındadır.

Sigorta kapsamında, sigortacının sorumluluğunun oluşması ve ödeme yapması için meydana gelen zarar ve ziyanlar ile motorlu araç arasında uygun nedensellik bağı asli olarak mevcut olmalıdır.

Trafik kazası sonucunda meydana gelen zarar ile motorlu aracın işletilmesi ya da kanunun öngördüğü diğer hadiseler, yani araç işletenin ya da adamlarının olayda kusurlu olması veya araçtaki bozukluk ya da diğer fiiller, birbirinin uygun sebep ve sonucu değilse, somut olayda nedensellik bağı bulunmadığından araç işletenin sorumluluğu doğmaz

Kaza nedeniyle dava açılmışsa ve yargılama yapılmışsa nedensellik bağının belirlenmemiş olması hukuk hâkimini bağlamayacaktır. Ceza hukukunda illiyet bağı sorumluluk hukukundakine oranla dar yorumlanmaktadır. Ceza mahkemesinde illiyet bağının bulunduğu tespit edilmiş ise bu tespit hukuk hâkimini bağlayacaktır130

KTK m. 85/1 gereğince, trafik sigortası yaptırmanın zorunlu olduğundan ve trafik sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkmalarının yasak olduğundan daha önce bahsedilmişti. Trafik sigortasından yararlanma imkânının ortadan kalktığı durumlarda, güvence hesabı devreye girmektedir, alokasko.com dan trafik sigortası yaptırmanız halinde her türlü hukuki desteğide alacağınızı belirtmekte fayda var.

Kazaya sebep olan araç bilinmiyor ise; kaza sırasında geçerli trafik sigorta poliçesi yoksa ya da eksikse; poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi iflas etmiş ya da şirketin ruhsatı iptal olmuşsa; çalınan ya da gasp edilen araçlardan ötürü işleten sorumlu tutulamıyorsa; Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için KZMSS’ye başvuru imkânı kalmadığından güvence hesabına başvuru yaparak kaza tarihindeki güvence limitleri dâhilinde tazminat talep edilerek telafi hakkı kullanılabilir. Alokasko.com ile güvence hesabınızı herzaman kontrol altında tutabilirsiniz.

Güvence Hesabı zorunlu sigortalara ilişkin olarak yukarıda sayılan şartların vuku bulması durumunda, meydana gelen zararın, sigortalarla saptanan geçerli teminat limitlerine kadar karşılanması maksadıyla, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bünyesinde kurulmuştur. Alokasko.com

 26.07.2008 tarih ve 26593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvence Hesabı Yönetmeliği ile Güvence Hesabının mali kaynakları belirlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Güvence Hesabının mali kaynağını “Her yıl sigorta firmalarının zorunlu sigortalar için tahsil ettikleri toplam primlerin yüzde biri oranındaki katılma payları” ve “Zorunlu sigorta yaptıranların  primlerinin yüzde ikisi oranında sigorta firmasının ayrıca ödeyecekleri katılma payları” ile ödenen bu katılma paylarının işletilmesi sonucu elde edilen gelirlerden oluşturmaktadır. Trafik sigortası da Güvence Hesabı kapsamındaki sigorta türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazımızda sigorta kapsamında aklınızda soru işareti bırakan birçok trafik sigortası sorusuna yanıt aradık. Alokasko.com ile trafik sigortası alarak bu sorular ile muhatap olmazsınız. Çünkü sizin yerinize alokasko.com düşünür ve size en uygun olanını seçer. En uygun fiyat teklifi almak için buraya hemen tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img