alokasko-logo
alokasko-logo

Alacak Sigortası Nedir ? 2022

Devlet destekli ticari alacak sigortası nedir ? sorusu bir çok işletme sahibi tarafından merak edilmektedir. Alacak sigortası, işletmelerin alacaklarını güvence altına almaktadır. Geçmiş dönemdeki net satışı 25 milyon Türk Lirasından fazla olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin alacaklarına ticari alacak sigortası ile koruma sağlamaktadır.

Ticari alacak sigortası, 120, 180, 240 ve 360 güne kadar olan alacaklar için teminat sağlamaktadır.

İşletmeler alacaklarını tahsil edememeleri durumunda poliçede belirtilen oranda Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanacak.

Alacak Sigortası Neleri Kapsar?

alacak sigortası
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Neleri Kapsar?

Sigorta, en az iki yıldır faaliyet gösteren işletmeniz de yurt içine vadeli, faturalı ve açık hesap olarak yapmış olduğunuz satışları kapsamaktadır.

Yalnız yurt içine yapılmış olsa dahi kamu kurum ve kuruluşlarına, odalara, borsalara, belediyelere, vakıflara, derneklere veya kamu iktisadi kuruluşlarına yapılan satışlar teminat kapsamı dışındadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Teminatları Nedir?

 • Açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışlar
 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, vb) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar
 • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dahil) yapılan satışlar
 • Vadeli faturalı satışlar

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller Nedir?

 • Sigorta, vadeli ve açık hesap satışları güvence altına almakta olduğu için banka yolu veya peşin ödemeli satışlar,
 • Kamu ve kamu kuruşlarına yapılan satışlar,
 • Yurt dışına yapılmış olan satışlar,
 • Bireysel müşterilere yapılan satışlar kapsam dışıdır.

Bunlarla beraber genel şartlar gereğince aşağıdaki durumlarda kapsam dışı tutulmuştur.

 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım “füzyon” olayını da kapsayacaktır),
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler
 • Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem,
 • Bedeli teslimden önce ödenen veya bir banka ya da özel finans kurumu tarafından teminat mektubu verilmek suretiyle teyit edilen satış,
 • Sigortalının, vekilinin, yardımcılarının veya sigortalı adına hareket eden herhangi bir kişinin satış sözleşmesi hükümlerini yerine getirmemesi ihmali, hatası, suistimali veya satış bedelini tahsil eden herhangi bir bankanın iflası, ihmali veya hatası,
 • Sigortalının yurt içinde özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yaptığı satışlar,
 • Malın evsafına ve durumuna veya satış anlaşması hükümlerine ilişkin olarak sigortalı ile alıcı arasında ihtilaf çıkması,
 • Mal veya hizmet mübadeleleri, mal veya hizmet karşılığı satışlar.
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar
 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Olağan Dışı Risk Yönetim Merkezi (ODRYM) tarafından belirlenen risk kriterlerini taşıyan, en az iki yıl önce kurulmuş, vergi ve sgk borcu olmayan, cirosu 25 milyon TL’den az olan ve yurt içine vadeli, faturalı ve açık hesap olarak satış yapan kişi ve kurumlar faydalanabilir.

Öneri yazısı: İş Yeri Sigortası Nedir?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının Faydaları Nelerdir?

 • Sigorta işletmenin alacaklarını koruma altına alarak firmanın sermayesine güvence sağlamaktadır.
 • İşletmenin bankalar ve finansal kurumlarda ki imajını arttırarak kredibilitesini yükseltmektedir.
 • İşletmenin alacaklarını düşünmemelerini sağlayarak yeni yatırımlara olanak sağlar.
 • İşletmenin finansal akışını izleyerek risk yönetimine katkı sağlar.
alacak sigortası
alacak sigortası

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Alacak sigortası hesaplaması aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanmaktadır. Sigorta şirketleri işletmenin satış oranlarını esas alarak hesaplamaktadır.

120 güne kadar vadeli satışlar için180 güne kadar vadeli satışlar için240 güne kadar vadeli satışlar için360 güne kadar vadeli satışlar içinAZAMİ TEMİNAT TUTARI
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL)Oran (%)Oran (%)Oran (%)Oran (%)Net Primin Katı
0-3.000.0000,50,81,21,430
3.000.001 – 5.000.0000,450,71,051,2330
5.000.001 – 10.000.0000,420,60,851,0530
10.000.001 – 15.000.0000,40,50,60,8830
15.000.001 – 20.000.0000,350,450,550,7930
20.000.001 – 25.000.0000,320,40,50,730
25.000.001 – 40.000.0000,290,370,470,6530
40.000.001 – 65.000.0000,260,330,420,5830
65.000.001 – 100.000.0000,240,30,370,5330
100.000.001 – 125.000.0000,220,280,340,4930
alacak sigortası tablo 1
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL)Alıcı Başına Azami Kredi Limiti (TL)
0 – 5.000.000100.000
5.000.001 – 15.000.000200.000
15.000.001 – 25.000.000300.000
25.000.001 – 40.000.000500.000
40.000.001 – 75.000.000600.000
75.000.001 – 125.000.000750.000
alacak sigortası tablo 2

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında Muafiyet Var Mı?

Alacak sigortasında muafiyet uygulanmaktadır. Bu muafiyet tutarı sigorta şirketleri arasında farklılık göstermektedir. Yalnız ortalama muafiyet tutarı 2.000 TL olmaktadır. Bu tutar altında kalan alacaklar sigorta şirketi tarafından karşılanmamaktadır. Bu tutarı geçen durumlarda ise Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödemem yapılmaktadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasın Nasıl Hesaplanır?

İşletmenin yapmış olduğu satır tutarı ve satış oranına göre yapmış olduğu çarpan göz önünde bulundurularak. Sigorta şirketlerinde yer alan analistler tarafından yapılmaktadır. Analistler yapmış olduğunuz satışları ve tabloda yer alan oranları göz önünde bulundurarak prim hesaplaması yapmaktadır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında Ne kadar?

Ticari alacak sigortası fiyatları işletmenin büyüklüğüne ve satış oranlarına göre değişmektedir. Bu nedenle net bir fiyat söylemek mümkün değildir.

İşletmenizin alacaklarını güvence altına almak için yaptıracağınız ticari alacak sigortasını alokasko güvencesi ile yaptırabilirsiniz.

Ticari alacak sigortanızı alokasko.com üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak dakikalar içinde alabilirsiniz. Sigorta danışmanlarımız sizin için en uygun teklifi hazırlayarak sunmaktadırlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Benzer İçerikler

spot_img